tisdag 23 maj 2017


Inför Himmelsfärd och Pingstnovena

DEL 1: På torsdag den 25 maj 2017 är det

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG.


En stor festdag i kyrkoåret! En ABBA-dag. Jesus går till Fadern. En sky tar honom bort. Skyn är i Bibeln tecknet på Guds närvaro. Jesus går från vår värld till Guds värld. Han bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida och får namnet över alla namn, HERREN. Guds eget namn. Jesus är Gud. Han blir HERRE ÖVER ALLTING. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om hans NÄRVARO! NU! Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången han kan nu vara över allt – i Chile och i Ljungskile. Och där du bor. Hos DIG !
   Guds barn tindrar med ögonen. Vad ser de? De ser och sjunger: Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat: Alltid skall jag bo hos er (Psalm 15:2). Vill du hitta den stora hemligheten i detta, vandra då in i dagens texter och läs dem i din Bibel eller psalmbok:

Daniel 7:13-14
berättar om hur Daniel ser hur en som liknade en människoson, kom med himlens skyar. Jesus använder den benämningen om sig själv ca 80 gånger för att förklara vem han är. Det uttrycker både det högsta och det lägsta i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld. Han är Guds Son. Men han är också en människas son, han är som en av oss. ”Sann Gud och mänska sann, oss arma mänskor frälsa från synd och död han kan” (Sv Ps 113:3).
   Se mer om detta i min bok om Daniels bok – ”I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER”, vägsträcka 31, sid 145. Bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 10, tryck här

Apostlagärningarna 1:1-11
Apostlarna får befallning att inte lämna Jerusalem. Där skall snart nästa stora händelse i frälsningsdramat hända. Den helige Ande skall komma. Då skall något spännande ske med dem. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). De skall utrustas med helig Ande så att budskapet om Jesus kan spridas till jordens yttersta gräns - det är platsen där du bor. På den svåraste platsen skall det största ske: Där skall ”Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla” (Sv Ps 161:1). Jesu himmelsfärd är inte budskapet om vår himmelsfärd. Himlen får vänta. Nu rustas vi för färd mot jordens yttersta gräns. Gå ut … Ge ut …

Johannes 17:1-8.
Fadern tar oss ut ur världen, bort från det maktblock som står Gud emot och han ger oss åt Jesus. Kan du se dig själv som en gåva, en present, som Fadern ger till Jesus. Den som lever i Jesu kraftfält är Faderns gåva till Jesus. Där kommer vi in i den himmelska GE-rörelsen. Fadern utger sin Son. Jesus utger sig själv. Mässans bröd och vin är Jesu kropp och blod FÖR DIG utgiven och utgjutet. Utanför kyrkporten fortsätter GE-rörelsen.
   Läs mer om detta i Sångpostillan årg 3, sid 264 , bibelskolan tryck här.


Del 2: På fredag den 26 maj 2017 börjar

PINGSTNOVENAN

De nio (novena) dagarna som är mellan Kristi Himmelsfärds dag och Pingst kallas Pingstnovenan. Kristna från hela världen och från många olika kyrkor samlas i bön och förväntan på Pingstens under. Vi förenar oss med dem och beger oss till ”salen i övre våningen”(Apg 1:12-14). Där träffar vi apostlarna, Jesu mor och bröder och en hel del andra, tillsammans 120. Vi väntar med dem i bön på detta: När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i din kommun, din församling, din familj ….
   Vi emot klarsyn, kraft för vår vandring till ”jordens yttersta gräns”. OBS! Gränsövergången finns alldeles utanför din köksingång. ”Upplys mig helige Ande så att jag kan förstå, också nu gör Herren, det som han gjorde då” (Sv Ps 646:4).

PINGSTNOVENA-RECEPT 
1. Leta rätt på VANDRINGAR i bibelskolan.com. Vandringar 39-47 nystar upp den helige Andes röda tråd. FÖRSLAG: Vandra en vandring varje dag i pingstnovenan. Tryck här.

2. Läs, begrunda, gnola, sjung en DEN HELIGE ANDE–PSALM varje dag i svenska kyrkans psalmbok. Nr 50-54. 361-368, 646.

3. Leta varje dag i pingstnovenan rätt på ett bibelord om den helige Ande, stoppa in det i hjärtat, smält det, begrunda det, sänd det vidare genom blodomloppet till hela kroppen ….


DEL 3: På söndag den 28 maj 2017 är det

SÖNDAGEN FÖRE PINGST

som också är tredje dagen i pingstnovenan. Temat är HJÄLPAREN KOMMER. Han är på väg. Förväntningarna stiger …
   Denna söndag får du veta vad Hjälparen den helige Ande vill hjälpa oss med. Vi ska sprida kärlekens bud. Anden drar oss in i Guds kärleks rörelse mot världen. För det använder han både våra ögon och öron, vår mun och vårt hjärta. Om du letar dig fram till Sångpostillan årg 3, sid 266 eller bibelskolan.com. så får du smittas av en körsång, tryck här. Du gnolar med …

Helig Ande kom och använd mig
mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta, 
allt tillhör dig, 
kom och fyll mig 

så jag kan sprida kärlekens bud. 

Dagens texter berättar om hur den Helige Ande tar hand om sina jordiska redskap. En del har blivit trötta, besvikna, t.o.m. utbrända, andra är fulla av förväntningar.

FÖRSTA KUNGABOKEN 19:9-16 – visar hur Herren själavårdar den deppade Elia. Elia, som har erfarit den stora triumfen i kapitel 18, får uppleva den stora tragedin i kapitel 19. Han vill inte leva längre. Lägg märke till hur mjukt Herren tar hand om Elia. Kap 19:5 ff berättar om hur Herren sänder en ängel till honom, som ger honom änglamat och låter honom få sova ut. Sedan får han enskilt samtal med Herren som inte skrämmer honom med storm och åska och eld. Han kommer mjukt till sin deppade profet - som en stilla susning.

APOSTLAGÄRNINGARNA 1:12-14
tar oss med till ett bönemöte i Jerusalem. Det finns stora löften om bönhörelse i enskild bön i Bibeln. Ännu starkare där vi ber tillsammans. Vi behöver syskon i tron där vi ber, tröstar, uppmuntrar varandra och hjälper oss att förstå vad Herren har för planer med oss.

JOHANNES 16:12-15
Jesus berättar om vad som händer när Anden kommer. Sångpostillan årg 3, sid sid 266, eller bibelskolan.com hjälper dig upptäcka mer, 
tryck här.
   Nu är det bara sex dagar kvar i Pingstnovenan! Under de dagarna fortsätter vi vår upptäcktsvandring. Ett uppmuntringsord från dagens psaltarpsalm 33 bär oss:

Vi sätter vårt hopp till Herren, 
han är vår hjälp och vår sköld.

I honom har våra hjärtan sin glädje, 
vi förtröstar på hans heliga namn


När sedan PINGSTDAGEN är inne…. ja, då möts vi, Pingstens vänner, på kristenhetens första ekumeniska stormöte i Jerusalem.

Halleluja!
Bengt Pleijel 90+

tisdag 16 maj 2017Välkommen in i bönens värld. På söndag är det

BÖNSÖNDAGEN

Dagens texter ger dig upptäckarglädje och nystart. Börja med dagens psaltarpsalm. Den får dig att komma in på söndagens ”hörlängd”. Dröj där i förundran …

1. Prisa Herren - Psaltaren 113
Halleluja! Prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn! Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når han härlighet. 
Vem är som Herren, vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner - vem i himlen, vem på jorden?
Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar, bland furstarna i sitt folk.
Han ger den ofruktsamma ett hem som lycklig mor till söner. Halleluja!

Reflektion: Vem är Han som du ber till? Han är Herren vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner? Hans öga ser dem som gömmer sig för honom. Han ser dem som gömmer sig för sig själva, dem som tappat sitt självförtroende och skäms över att de inte är smartare än en femteklassare. Hjälplösa, fattiga, ofruktsamma. Små, fattiga, dumma …
   MEN!
   Vår himmelske Fader gör något stort med dem: Han ser dem och Han ger dem rum bland furstar! ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”. Men de stöddiga, babelsfolket, som babblar om vem som är störst, bäst och vackrast, dem har han svårt att se. Den allseende Guden var tvungen att stiga ner för att se …(Läs 1 Mos 11:5).
   Genom bönen får du kontakt med himmelska vänner - ditt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande. De är oerhört engagerade i dig. I mässan får du be och sjunga lovsånger med ”Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran”. Du får andas ut ditt unkna inre. Och andas in himmel, renhet, friskhet. Du får ny syn på dem du böjer knä tillsamman med vid nattvardsbordet, alla dessa underliga, underbara, roliga. otroliga … ! Alla får plats i helgon-verkstaden - i Kristus! Alla är de möjliga helgon.

2. Vishet, o Herre, ge oss av höjden. Första Kungaboken 3:5-14
   Vishet av höjden – det behöver vi för att orientera oss i denna märkliga värld. Himlar anamma! Kung Salomo begrep det. Läs och begrunda första Kungaboken 3:5-14 i din Bibel eller psalmbok. Kung David har just dött. Salomo har utsetts till efterträdare. Han är ung och känner sig oerfaren och osäker inför uppgiften. Men Gud möter honom i nattens bön och lovar vara med honom. De löften Gud ger Salomo ger han åt alla sina ”kungabarn”. Be så skall du få. ”Vishet, o Herre, ge oss av höjden”. Säg som Salomo. Låt hans ord bli ett byheart-ord för dig:
Ge din tjänare ett lyhört sinne
Reflektion:
   Vi behöver be om ett lyhört sinne – ny känslighet för vad Gud har på sitt hjärta och som han vill säga. Han vill både trösta, lära, förmana och varna. Det är så vi lär oss vishet och förmåga att skilja rätt från fel, gott från ont. Stilla stunder inför Fader vår i himlen kan bli rika stunder bland människor på jorden.
    Salomo ber om vishet. Visheten hör med till nådegåvorna som Gud ger åt dem som vill vara Jesu redskap och förmedla läkedom åt människor i nöd. Visheten kommer in i hjärtat, vårt inre kärleksrum, och går ut till nödens barn med nådens friskhet.
   Men om jag låter visheten stiga åt huvudet och få mig att bli stor och märklig, ja, då blir Jesus upprörd. I stället för att vara godhetens förmedlare blir vi ondskans handlangare (Läs Matteus 7:22-23).
   Salomo fick erfara hur rikt vishetens nådegåva verkade i och genom honom. Men något måste hänt med honom? När framgången steg åt huvudet på honom, ja, då tappade han huvudet. Att skaffa sig 700 gemåler och 300 bihustrur var inte särskilt vist. De förledde honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet Herren (1 Kung 11:3-4).

3. Kom helige Ande. Romarbrevet 8:24-27
I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på, det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med ro utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädja för de heliga så som Gud vill.

Reflektion:
   Paulus talar om hoppet. Vad menas? Inte: Jag önskar det. Vi ska hoppas det bästa. Jag vet inte säkert men …
  I bibliskt språkbruk är HOPPET något fast, säkert, tryggt. Hoppets symbol är ankaret. Jesus är den vi har vår förankring vid. Och den helige Ande är den som hjälper oss att fatta det.
   I hoppet är vi räddade, säger Paulus. Frälsaren har kommit. Korset är rest. Segern är vunnen. Gud frälste oss med ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, skriver Paulus till Titus 3:5. Vi har lämnat det sjunkande vraket. Vi är ombord på räddningsbåten. Vi är i Kristus. Vi tillhör honom.
   Men båten gungar ännu på stormarnas hav. Den har ännu inte nått fram till den himmelska hamnen. Ännu så länge ser vi inte hoppet fullbordat. Men om vi hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Blicken på Jesus är grunden för vårt hopp. Trons blick på Jesus gör oss uthålliga i vår väntan.
   I denna väntan har vi stor hjälp av den helige Ande. Anden känner vår svaghet. Just därför att vi är små och svaga behöver vi Hjälparen den helige Ande. Svagheten finns i själva kontakten med Gud. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord.
   Vi blir nog rätt förvånade över att höra att Paulus erkänner sin svaghet just här, när det gäller bönen. Vi tycker att han hade ett så rikt böneliv. Han bad ständigt. Vilken förebedjare han var!
   Men Paulus talar om sin svaghet just i bönen. Och där kan vi känna igen vår egen svaghet. Det går så trögt. Vi känner oss så splittrade. Grips ibland av ”bönförlamning”. Men Anden hjälper oss i vår svaghet, skriver Paulus. Vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord. Anden kommer vår svaghet till hjälp. Vi är inte utlämnade när vi känner oss svaga. Vi är i all vår svaghet föremål för en oändlig omsorg och en oändlig kärlek.
   När Anden får ta hand om våra böner blir det rätt. Lägg märke till att vi, som är små och ofullkomliga och suckar, kallas här för ”de heliga”. Vi hör ihop med den Helige. Vi tar emot helande krafter från honom. Och vi tar emot hjälp av hela den heliga Treenigheten, Fadern, Sonen och Anden för att bevara vårt hopp.
   För vidare upptäckter: min bok ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD, sid 116. Boken finns att köpa på GAudete förlag, tryck här

4. Kom himmelske Fader var när mig! Matteus 6:5-8
Läs texten från Bergpredikan i din Bibel eller psalmbok.

Reflektion:
   Vilket fantastiskt erbjudande! Vi får möta vår Fader i himlen. Mötet börjar i kammaren. En personlig relation. Fadern har så mycket på sitt hjärta som han vill säga till ditt hjärta. Bra ni två. Han vet vad du behöver innan du sagt det till honom. Varför då be om det? Vi ber därför att vi gläder oss att komma inför Far. Genom bönen ger vi vår himmelske Fader tillfälle att ge oss det han vet vi behöver. Bönen är händerna som lyfts mot himmelen för att ta emot.

För flera upptäckter: Sångpostillan årg 3, sid 255 bibelskolan.com tryck här.
De himmelrika, sid 68-73 bibelskolan.com tryck här.
En del har problem med Gud som FADER läs bibelskolan.com / vandring 4, tryck här.

LÅTOM OSS BEDJA!

Bengt Pleijel 90+


tisdag 9 maj 2017

Inför femte söndagen i Påsktiden.

Det sjunger om söndagarna i Påsktiden. Förra söndagen jublade vi på Jubilate-söndagen. Nu ”sjunger vi Herranom en ny sång”. Cantate är söndagens latinska namn. Det bor en kantor i det ordet.
   Söndagens tema är ATT VÄXA I TRO. Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen (Psalt 71:21 B 1917).
   Det kan bo en smärta i växandet. Vi kan få växtvärk. Därför behöver vi tröst och vägledning.
   Det bor en glädje i växandet. Vi är Vägens folk, vi är inte framme. Inte färdigfrälsta. Det finns mer att se, det finns mer att upptäcka, fler spännande AHA-upptäckter, som väntar på oss. Ha förväntningar på söndagens texter. Och gör det med sång!

1. Sjung till Herren en ny sång!
Så börjar söndagens Psaltarpsalm 98:1-8. Börja ”vandringsväxandet” in i söndagens texter med att läsa, begrunda, andas in den psalmen. ”Kom inför Herren som allting så härligt bereder”. Låt dig smittas av glädjen, låt den få spela och sjunga i ditt hjärta. Då klappar hjärtat med friska slag!
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar, folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång! Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren! Havet skall brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna skall klappa händer, bergen skall jubla tillsammans.

2. Hör vad den Helige säger till dig!
   Jesaja 57: 15-16 berättar om det. Den Helige, som själv är hel, full av godhet, kärlek, glädje, kraft möter den som är trasig, trött, ledsen, modlös. Han ger kraft, läkedom, liv. Dröj kvar i hans vårdcentral …

Så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat.

3. Låt dig ledas av Anden!
Den uppmaningen ger Paulus i Galaterbrevet 5:13-18

Ni är ju kallade till frihet, syskon! Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om Anden får styra er står ni inte längre under lagen
   Varje kristen är kallad att få leva i Guds barns härliga frihet – frihet från skuld och skam, frihet från bindningar och bundenhet till saker och ting, och människor och minnen. Skulden blir borttagen av Jesus, när vi ger den till honom. Bindningar bli avklippta av Andens svärd. Minnen blir helade av Jesus. Han går in i de förflutna och tvättar rent allt som är smutsigt. Han läker bitterhetens och självfördömelsens sår. Vi är kallade att höra ihop med honom och hitta varandra som syskon. Men! Det finns makter och krafter som vill ta friheten ifrån dig. Därför

KÄMPA FÖR FRIHETEN!
   Se upp för farlig fiende: KÖTTET = vår gamla människa, vårt stöddiga JAG. Fienden finns i oss. Han biter och sliter och gör slut på oss själva och varandra.

KÄMPA FÖR FRIHETEN! 
   Ta kontakt med ANDEN. Den helig Ande leder oss in i Guds barns lek – KÄR LEKEN - där vi får hjälp att överraska människan bredvid oss att få blomma ut, känna sig älskad och viktig här och nu

4. Vet att Jesus ber för oss!
Johannes talar om det för oss i Johannes evangelium 17:9-17. Vi dras in i bönens kraftfält. Jesus ber nu för sig själv, för sina närmaste, för allt Guds folk, för alla som genom lärjungarna kommer till tro på honom. Vi finns med där! Paulus säger i Rom 8:34 att Jesus ber för oss. "Du har gått till Fadern. står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu"(Sv Ps 359:3). Jesu förbön fortsätter. Följ med in i Jesu bön. En atmosfär av himmel, renhet, frid och glädje möter oss. Vi hamnar i ett ”grönområde”, ett växthus för vårt inre barn .

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

Det finns många böneämnen i denna text. Lägg märke till tre av dem: 

1. Jesus ber för dem som Fadern har gett honom.

   Just nu ber han inte för världen. Han koncentrerar sin bön på dem han vill sända till världen. Du har en uppgift att fylla! Du är en gåva från Fadern till Jesus. Vågar du se dig själv så? Det händer något med oss när Jesus tar emot denna gåva. Han tar hand om oss, han förhärligas i oss. Det blir regeringsskifte i oss. Hans Majestät JAG får stiga ned från tronen. ”Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd: Jesus är min Herre, han gör allting nytt” (Sv Ps 359:5). Du växer in i ett nytt, spännande liv. Ditt gamla liv, ”satsa på dig själv-liv” där du säger ”allt mitt är mitt” är så fattigt och gör dig så ensam. Nu lär vi oss att säga till Gud: Allt mitt är ditt. Om allt som är mitt nu ligger i Guds hand så är allt som ligger i Guds hand också mitt. Allt ditt är mitt, Din uppgift är att ta emot och slösa himmel omkring dig!

2. Jesus ber om att vi ska växa i enhet
   Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.
   Tyngdpunkten i Jesu bön här är att de skall vara i oss. Där hittar vi varandra. Om tyngdpunkten ligger i att vi ska vara ett, så riktar vi blicken på varandra. Vi ser olikheterna. Hur ska vi kunna göra om varandra? Hur ska jag kunna ändra på dig?
   Men om tyngdpunkten ligger i att de skall vara i oss, då riktas blicken mot Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi dras in i detta kraftfält, in i denna gudomliga närvaro. Där händer det något med oss. Vi kommer fram till enheten i tron (Ef 4:13). Enheten finns, men vi kommer fram till den. Vi anar detta då vi går fram till nattvardsbordet. "Du gör oss till ett med varandra kring altarets rund, till ett med din Son i din lidande kärleks förbund, till ett med de trogna, som nu i din härlighet bo, i samma bekännelse, samma tillbedjan och tro" (Sv Ps 393:3-4).

3. Jesus ber om att vi ska växa i mognad.
   Fyra gånger hör vi här uttrycket: Inte tillhör världen (17:14, 16). En kristen tillhör inte världen. Precis som Jesus själv inte tillhör världen. Vi kristna hör med till annorlundafolket. Vi tillhör Guds rike. Därför ber Jesus nu: Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall bevara dem för det onda (15).
   De är i världen. Där behöver Jesus sitt folk. Där ska de leva skuldra vid skuldra med andra människor.
De ska inte isolera sig från världen. Inte heller anpassa sig till världen. Det är bara en person de ska undvika: Den Onde. Han vill göra allt trasigt. (Dia-bolos = den som kastar isär) Jesus göra oss hela, ge oss hel-gelse. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Jesu ord är som sädeskorn, frön – laddade med rötter, stjälk, blad, blommor, doft, frukt … Det bor en glädje i växandet! Påstår

Bengt Pleijel 90+ som gärna guidar dig genom denna söndags texter, bibelskolan.com tryck här. Denna söndags predikan finns inte i boken Sångpostillan.
fredag 28 april 2017

Inför fjärde söndagen i Påsktiden.

Välkommen med bland Vägens folk (Apg 24:14) som vandrar tillsammans med Vägen (Joh 14:6) på

VÄGEN TILL LIVET.

Det är söndagens tema. Söndagens latinska namn är Jubilate. Den hette så förr efter dagens gamla introitus: Jubilate Deo omnis terra = ”Höj jubel till Gud alla länder”, (ur Psalt 66:1, 117:1 m.fl). Det är vandringssången för Vägens folk. Den är tonsatt i Taizé och finns i psalm 680 – ”Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn”.
   Jag har fått en del problem med den sången. Inga länder bryr sig om vad jag säger. Länderna bara fortsätter att bråka och gnälla sina jämmerlika låtar. Nu har jag fått lära mig att om man vill förändra världen så skall man börja med sig själv. Därför sjunger jag: ”Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn”. Hjärtat är vårt inre rum. Det kan vara fullt av det som är fult – bitterhet, skryt, skräp, hot och hat. Det som händer i hjärtat påverkar genom blodet hela kroppen Det finns EN som kan ta bort dumheter, synd och skräp och sånt och läka hjärtats sår. Ja, du vet väl vem? Om vi ger det till Honom kan vi ta emot vad han ger: Dessa ord, som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta … (Läs 5 Mos 6:4-9). Hans ord är bröd för själen. Laddat med välsignelser. Föder fram lovsång. Vi vandrar in i dagens texter med denna sång. Sjung:

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.

Onward christian soldiers! Framåt marsch!
Andra Moseboken13:20-22 (FB) ger oss marschordern på VÄGEN TILL LIVET!
Israeliterna bröt upp från Suckot och slog läger i Etam på gränsen till öknen. Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt. Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstoden på natten.

De bröt upp från Suckot. Vi bryter upp från suckarnas dal, fördärvets grop (se Psalt 40), där vi snurrar runt om oss själva och fastnar i problemgyttjan.
   De slog läger i Etam. Vi vilar upp på gröna ängar. Både de och vi får närkontakt med HERREN. Han möter dem i moln och eld, tecknen på hans gudomliga närvaro. Han möter oss i Ordets ljus och sakramentens tröst (Sv Ps 369:2).
   De går över gränsen och startar vandringen mot frihetens land. Molnstoden gick framför dem om dagen och eldstoden om natten. Herrens närvaro omsluter dem.
   Vi går ut ur ”vårt fängelse av rädslans stenar” och lägger av ”vår fångdräkt av vårt eget knutna jag” (Sv Ps 289:3). Vi tar på oss ”ljusets rustning”, vi ”iklär oss Herren Jesus Kristus” (Rom 13:11-14). Vi sluter upp med vandringsfolket, vandrar fram på vägen till livet och sjunger med i Jubilate-sången.

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.

Muntra ned eller bygga upp?
I första Thessalonikerbrevet 5:9-11(FB) ställer Paulus oss inför vägskäl på Livets väg.
Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Drabbas av vrede eller vinna frälsning? Dö eller leva?Muntra ned eller bygga upp?
   Det finns många vägskäl på Livets väg. Kärlekens Gud tvingar inte på oss sina lösningar. Det finns makter och krafter som lurar, förblindar, förleder oss. Satan dig nåden ej unnar! Men Gud vill att alla skall bli frälsta. Men vill du? Hela Treenigheten är engagerad i dig!


  Himlafaderns hand är utsträckt till din själ, 
Frälsarn klappar på. Han ömmar för ditt väl,
Nådens helge Ande vill störa din sömn. 
Salig är du om du vaknar (Sv Ps 265:5).

När du vaknar upp händer det något. Dina ögon öppnas. Du blir plötsligt alldeles klarsynt.

1. Du anar Guds vrede!
   Guds vrede är Guds kärlek som kämpar mot ondskan. Gud är inte likgiltig för hur vi lever. Han reagerar intensivt mot kärlekslöshet och förljugenhet, att vi trampar på varandra, sprider hot och hat, får varandra att gråta. Gud reagerar, precis som människor idag reagerar och demonstrerar mot korruption och orättvisor. Guds vrede leder till vredesdomen. Vi har ansvar för hur vi lever och vi skall en gång få avlägga räkenskap. Den yttersta rättvisan skipas. När du då ropar ”Herre, förbarma dig” öppnas dina ögon och

2. Du ser Guds kärlek! 

Jesus för världen givit sitt liv: 
öppnade ögon Herre mig giv. 
Mig att förlossa offrar hans sig, 
då han på korset dör ock för mig” 
(Sv Ps 45:1).

Detta ingår i Guds plan för dig. Han har bestämt det, säger Paulus. Vi skall vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. ”O döm oss, Herre, frisäg oss i domen. I din förlåtelse vår frihet är”. (Sv Ps 289:4).

3. Du förstår Guds mening med ditt liv.
   Paulus uttrycker det så här: vi ska leva med honom…. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. Alltså: Muntra upp och inte muntra ned! Bygga upp – inte riva ned.
   Du hittar detta nya liv i Kristus. Du får leva med honom.
  Engagera nu din fantasi och låt Jesu kärlek inspirera dig att se vad detta betyder för ditt umgänge med andra. Och låt dina öron hör hur du sjunger in detta budskap i ditt hjärta i Jubilate-sången

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.

FÖRFÄRLIGHET förvandlas till FÖRHÄRLIGHET PÅ LIVETS VÄG
skriver Johannes i Johannes 13:31-35(FB)
När Judas hade gått sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sade till judarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar."

Vi befinner oss i salen, där Jesus instiftar nattvarden. Allt är så stilla där. Men utanför skockar sig orosmolnen. Jesus har fiender som kommer att slå till hårt. Judas har just underhandlat med dem och kommit överens med dem om en summa pengar för att förråda Jesus. Han sitter med i salen i övre våningen. Han får ta emot det brödstycke Jesus räcker honom. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. När Judas hade gått ut sade Jesus: Nu är Människosonen förhärligad.... (Joh 13:30-31)
   Det var natt. Mänsklighetens mörkaste natt, förfärlighetens natt, då ondskans makter gaddar sig samman för att förgöra Guds son. Men i detta mörker tänds nu ett ljus, Jesu härlighet. Johannes berättar i Joh 1:14,16: Vi såg hans härlighet … han var full av nåd och sanning …. Av hans fullhet har vi alla fått med nåd och åter nåd.
   Detta möter oss i en måltid av bröd och vin Det finns olika namn på denna måltid.
1. NATTVARDEN, därför att den instiftades den natt då Jesus blev förrådd ”Då var det som ljus i natten bröt in”. Ljuset lyser i mörkret. Det mörka, det svåra, vår förfärlighet tappar greppet om oss. Vi får se Jesu härlighet. Natten går över i morgon…
2. BRÖDSBRYTELSEN. ”Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd”. Vi kommer in i Guds kärleksrörelse mot andra. Vi hittar en ny glädje - Ge-glädjen. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.
3. EUKARISTI. Tacksägelsen. Himlen öppnar sig, vi stämmer in i lovsången med alla Herrens trogna i alla tider och hela den himmelska härskaran i en jublande EUKARISTI – lovsång, jubilate.

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.


Från mitt hjärta till ditt, 
Bengt Pleijel 90+

Vad sägs om hemligt möte – du och jag och vi?
Träffpunkt: Sångpostillan, årg 1, boken sid 250. bibelskolan.com tryck här. Där kan du träffa mig i Bengts återvändsgränd. Det är han som går med rullator ...

Lägg märke till kontrasten: och det var natt. ... Nu är Människosonen förhärligad....
Jubilatesång:

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.måndag 24 april 2017


Inför tredje söndagen i Påsktiden.

Välkomna ni alla - lammungar och fårskallar - till söndagen ”Misericordia Domini”, då vi får träffa

DEN GODE HERDEN

och får sjunga om ”Herrens nådegärningar” (= misericordia Domini” Psalt 89:2, FB). Cordia = hjärta. Fritt översatt: ”Herren har hjärta för de miserabla”. Jfr ”barmhärtighet”, från tyskans ”bei den armen Hertz = hjärta för de arma.
   Fyra personer hjälper oss att få kontakt med och sjunga om den gode Herden, han som bryr sig ….

1. Jeremia
som i Jeremia 23:3-8 målar ett profetiskt porträtt av Jesus, den gode Herden. Tag och läs!

2. Petrus
som i 1 Petrus 5:1-4 hjälper oss förstå både oss själva och vår PASTOR (herde, församlingsledare) och hur vi ska ta hand om och be för vår pastor. Genom dina böner får du uppdraget att ”herda herden”. Se närmare i bibelskolan.com - Oaser i öknen. OAS 36 - tryck här, Oas 37 - tryck här, Oas 38 - tryck här.
   När du läser om vad Herden gör med herdarna, upptäcker du ett budskap till dig själv. Herren vill ”herda” dig, förnya dig, fördjupa dig ….

3. Johannes
som i Johannes evangelium 10:22-30 tar oss med till Salomos pelargång i Jerusalems tempel, där det är tempelinvigningsfest. Jesus är där. Det är vinter. Jesus går omkring i Salomos pelargång. Folk undrar, ställer frågor. Plötsligt stannar han inför dig …
   Tempelinvigningsfesten var en stor och glad högtid som varade i åtta dagar. Det var en ljusfest till minne av det som hände år 164 f Kr. Då återinvigde Judas Mackabéus templet. Detta tempel hade orenats och de troende hade förnedrats under den grymme Antiokus Epífanes tid. Om honom talar Daniels bok i GT (se Daniel 11:21-35 i min bok ”I Guds händer vad som än händer”. Vägsträcka 44 tryck här.
   Epifanes betyder den lysande. Hans motståndare kallade honom Epimanes, det betyder galningen. Ty galen var han. Han lät utropa sig till gud. Ingen god gud - människor förföljs, barn slaktas inför mödrars ögon, om någon har en bibelrulle på sig, blev han avrättad. Antiokus förbjuder offren i templet och bygger altare åt hedniska gudar. Allt profaneras, man offrar svin i templet. Allt för att förnedra folket.
   Men mörkrets makter hade ingen chans. Antiokus besegras. Hoppets ljus tänds för folket. Därför firar man Tempelinvigningsfest.
   Men nu är det vinter, kallt, ruggigt och huttrigt. Jesus går där fram och tillbaka. Människor ställer kalla frågor till Jesus. Vem är du egentligen, Jesus?
   Vi känner igen oss. Vi fryser i själen och ryser inför allt ont vi hör och ser. Men plötsligt ser vi hur Jesus, som går fram och tillbaka, plötsligt stannar framför oss, ser oss, talar med oss. Då händer det något med oss. Vi hör, lyssnar, våra frusna hjärtan smälter, vi börjar gnola på en sång: Jag vill sjunga om min vän – Mitt i denna kalla, bråkiga och svårförståeliga värld möter vi den gode Herden, och som inte bara är Herden utan också Mästaren och Frälsaren. Han är också Vägen, Sanningen och Livet, och som kan ge både kraft och ljus och nåd. Sjung Sv Ps 472!
   Läs mer om detta i Sångpostillan, årg 1, boken sid 244. bibelskolan.com tryck här
   Men idag får vi också träffa

4. David
som i dagens psaltarpsalm - Psaltaren 23 – lär oss sjunga om DEN GODE HERDEN. Det är bibelns mest kända psaltarpsalm. Många kan den "by heart". Men låt oss fundera över vad den psalmen vill säga oss. Du får här några ”igångsättningstankar”. Men det finns mer att hitta! Psalmen har två delar:

1. HERDEN OCH HANS HJORD.
Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.


   Smaka nu på varje ord!
HERREN – ordet skrivs med stora bokstäver (Fb), Det är Han som för Mose presenterar sig som JAG ÄR – det heliga gudsnamnet. Det är han som i Nya Testamentet säger om sig själv: JAG ÄR den gode herden. (Joh 10:14).
ÄR – presens – gläd dig I HERREN alltid = all tid –varje tid – nu – just nu. Vänta inte till i morgon!
MIN - personlig relation. Herren är förtrolig med dem som vördar honom (Psalt 25:14).
JESUS ropar i sin svåraste nöd: Min Gud, Min Gud (Psalt 22:2 Markus 14:34) …
JESAJA har ett budskap från Herren till dig:  Jag har kallat dig vid namn, du är min (Jes 43:1).
TOMAS hjälper oss glädje-bekänna: Min Herre och min Gud!

HERDE - Han som vill "herda" dig har herdehjärta och gudomliga resurser för att "herda" dig
MIG SKALL INTET FATTAS – TÄNK TILL: Om det är mycket som fattas mig – vem är då min herde? Det är då inte bara ETT som fattas. Det är EN som fattas mig. Vänd om! Han står alldeles bakom dig och
HAN FÖR MIG TILL VATTEN DÄR JAG FINNER RO. HAN GER LIV ÅT MIN SJÄL
Du måste få vila innan du kan ila. Stressa av! Tänk på vilodagen så att du helgar den! Då tar han personlig kontakt och berättar om ditt dop (Sv Ps 386). Om du i ditt ökenliv TÖRSTAR – flämtar, ropar efter vatten, läs då Joh 7:37-38 i Bibel 1917: Om någon törstar, så komme han till mig och dricke…Han bjuder på strömmar av levande vatten. Du får gå från kraft till kraft. Du orkar gå med bland Vägens folk och möta ”osedda dagar med tröst”. Hur då? ”Oss följer ju Herden, vi känner hans röst” (Sv Ps 59:1).
HAN LEDER MIG PÅ RÄTTA VÄGAR FÖR SITT NAMNS SKULL
Inte alltid på lätta vägar. Men på rätta! Han har lovat det. Han har skrivit under sitt namn på det löftet. Mycket svårt kan hända. Det kan mörkna på vägen. Svartna för ögonen. Det onda, det mörka kan drabba mig. Jag hamnar i den mörkaste dal, dödsskuggans dal. Ser ingenting, förstår ingenting.
   Men mörkret är inte mörkt för honom (Psalt 139:12. Sv Ps 217). David vet att
OM JAG ÄN VANDRAR I DÖDSSKUGGANS DAL, FRUKTAR JAG INTET ONT, TY DU ÄR MED MIG. DIN KÄPP OCH STAV DE TRÖSTAR MIG. Varför behöver jag inte vara rädd? Svar: DU ÄR MED MIG. Herdens käpp och stav tröstar mig. Herden har en KÄPP, en klubba, som han drämmer till mot den stygga vargen som vill fånga lammet. Herden har en STAV med en klyka överst (jfr biskopsstaven). Den kunde han sträcka ned mot lammet som ramlat ner i bergsskrevan och dra upp det. För oss: Den gode Herden har resurser att rädda oss.
   Lägg märke till växlingen mellan HAN och DU. Först kommer flera HAN. Räkna! De berättar om vad Herden gör. Sedan byts HAN ut mot ett DU. Du upptäcker den personliga relationen. Kanske i din svåraste situation. ”När jag bäst behöver dig är du allra närmast mig”. DU är med mig!

2. VÄRLDEN OCH HANS GÄST.
Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över, ja, godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar. Och jag skall få bo i Herrens hus evinnerligen

DU DUKAR FÖR MIG ETT BORD …
Herren är värd på festen. Inte en tillfällig gäst. Du är hedersgäst. Hemma ber vi bordsbönen så: ”Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag. Gör envar till hedersgäst efter ditt behag”.
   Jesus bjuder på nattvardens fest. Där vill han bli ihågkommen: Gör det till min åminnelse!
I MINA FIENDERS ÅSYN
Jag behöver inte ängsligt fråga: Vad ska folk säga? ”Mina ögon ser alltid till Herren” (Psalt 25:15).
DU SMÖRJER MITT HUVUD MED OLJA.
Oljan är Andens redskap. När någon är sjuk (se Markus 6:13. Jakob 5:13). När du kröns till kungabarn – Andens olja är det yttre tecknet på att du hör ihop med Kristus, den Smorde.
DU LÅTER MIN BÄGARE FLÖDA ÖVER
Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. (Rom 15:13). De himmelrika lever rikt!
GODHET OCH NÅD SKALL FÖLJA MIG I ALLA MINA LIVSDAGAR
Före går Herren med segerns baner (Sv Ps 59:2). Bakom mig – som skydd mot ”lågstora minnen” – låter han två vänner gå: GODHET och NÅD.
JAG SKALL FÅ BO I HERRENS HUS EVINNERLIGEN.
Hör hur han säger just till dig: Jag vill vara din Herde och ha dig nära mig. Evinnerligen.

Vi träffas i fårskocken!
Bengt Pleijel 90+
tisdag 18 april 2017

INFÖR ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Välkommen till söndagen Quasimodogéniti! Lyckliga ägare av en psalmbok upptäcker att denna söndag har den underrubriken. Ordet betyder ”såsom nyfödda barn”, och syftar på 1 Petrus 2:2-3 såsom nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Detta var en uppmaning till dem som döptes på Påskdagen. Nu ska de lära sig att leva dopets rika liv. Och nu en uppmaning till oss. Vi får en nystart. Vi får nu leva påskglädjens nya liv. ”Låt mig växa till alltmer”. Tänk att få ”smaka Herrens godhet”!!!!! Vi får träffa tre viktiga personer som hjälper oss med detta. Först träffar vi

1. SAKARJA som läser för oss ur sin bok Sakarja 8:6-8.
   Han rätt gammal nu, Sakarja. Något över 2500 år. Äldre herrar har, som ni vet, ofta mycket klokt och gott att säga. Hans budskap till Guds folk då, ger hopp åt Guds folk nu. Guds folk då hade splittrats åt ”östern och västern”, säger han. Guds folk idag har blivit högervridna eller vänstervridna (eller som de flesta av oss: bara vridna). Men Herren säger genom Sakarja: Jag skall rädda mitt folk. Det omöjliga skall bli möjligt. Orden har blivit nedskrivna för vår skull. Något spännande kommer att hända också med oss. Helt om marsch! Gör en U-sväng. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Gå ut och gör alla lärjungar till folk! Gud vrider rätt det som gått snett därför att vi tagit lätt med det som är rätt. De skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud, säger Sakarja. Min Herre och min Gud! säger Tomas, Detta händer när Påskens budskap landar i oss: Jesus du har uppstått, nu är graven tom. Jag står där förundrad, o mysterium. (Sv Ps 359:2)
Nästa person som vill hjälpa oss är

2. PETRUS som läser för oss idag ur Första Petrusbrevet 1:3-9.
   På www.bibelskolan.com finns en vandring genom Petrus första brev. (Leta rätt på VANDRINGAR). Från början kallade jag denna vandring ”LEV I PETRUS första brev”. Sedan ändrades titeln till ”OASER I ÖKNEN”. Nu kan jag hälsa från Petrus att han idag vill gästa dig i din öken. Han visar på tre oaser där dagens text är utlagt.

TREDJE OASEN – vers 3-4 tryck här.
Där smittas du av ”lovsången till Fadern, som ge oss ett levande hopp”.

FJÄRDE OASEN – vers 5-7 tryck här
Där smittas du av ”lovsången till den helige Ande, som hjälper oss att mogna i tro”.

FEMTE OASEN - vers 8-9 tryck här
Där smittas du av ”lovsången till Jesus kärlek som låter oss bara bubbla över av glädje”.

När du hittat dessa tre oaser kommer det att spritta till i dina ben och välljud strömmar från strupen: Under sång och dans skall man säga: alla mina oaser äro i dig (jfr Psalt 87:7).
Och sedan, ja då längtar du till Varberg 25-29 juli. OAS-möte! Men först måste du få träffa

3. TOMAS
Hans apostelkollega Johannes berättar om honom. Läs Johannes 20:24-31. Vi får höra den djupaste, den största, den varmaste bekännelsen till Jesus i hela nya Testamentet, MIN HERRE OCH MIN GUD! Kristenhetens starkaste bekännelse kommer inte från Petrus, inte från Johannes, inte från Jakob. Den kommer från Tomas. Ingen har lyckats fånga upp en sådan varm, klar, frisk trosbekännelse som just Tomas. MIN HERRE OCH MIN GUD!
   Detta är nedskrivet för att också du skall hitta in i den varma bekännelsen. Ge dig därför tid att ta emot Tomas som din gäst en tid. Han träffas i Johannes 20:24-31, i Sångpostillan årg 3, sid 238 och bibelskolan.com tryck här. På Högmässan i din församling på söndag får du höra en fantastiskt bra predikan. Men har prästen som predikar hittat lika mycket som du, som förberett dig ordentligt? Du kan kanske få ett rikt samtal med din präst. Du får berätta. Och han får berätta.
   Det är mycket som kan hända när Påskbudskapet landar i våra liv. Det våras för kyrkan!

Snart alla ängar stå i skrud, 
och skogen kläder sig som brud,
när livets krafter blomma. 
Så komme vår i Jesu namn,
I folkens liv, i kyrkans famn, 
till alla själars fromma. 

(Så skaldade Grundtvig år 1909, se Sv Ps 198:3).


NÅGRA BY-HEART-ord:

Jag skall rädda mitt folk

Såsom nyfödda barn skall ni längta efter 
den rena, andliga mjölken, 
för att växa genom den och bli räddade. 
Ni har ju fått smaka Herrens godhet.
1 Petrus 2:2-3 

Tomas säger till Jesus: 
Min Herre och min Gud.
Joh 20:28 

Jesus säger till Tomas: 
Du tror därför att du har sett mig. 
Saliga de som inte har sett men ändå tror.
Joh 20:29 

Också många tecken som inte har tagits med 
i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 
 Men dessa har upptecknats för att ni skall tro 
 att Jesus är Messias,Guds son, 
 och för att ni genom att tro 
skall ha liv i hans namn. 
Joh 20:30-31 

Gör gärna ett besök i bibelskolans skattkammare . Läs Nyfikenhetsvandring 33 (tryck här), som vandrar genom detta ord i trosbekännelsen: igen.

Vi hörs och ses IGEN! Deo volente (Jakob 4:15) ….

I påskens glädje
Bengt Peijel, 90+

måndag 10 april 2017

TV 16.org. 

För en tid sedan gjorde TV16 fem inspelningar där jag försökte svara på frågan: VARFÖR MÅSTE JESUS DÖ PÅ KORSET? Jag gav fem korsord som svar:

KORSORD 1 : FÖR ATT HAN ÄLSKAR DIG, tryck här.

KORSORD 2 : FÖR ATT GE DIG SKULDSANERING, tryck här.

KORSORD 3 : FÖR ATT DU SKALL FÅ ETT FRISKT HJÄRTA, tryck här.

KORSORD 4 : FÖR ATT HELA DINA SÅR, tryck här.

KORSORD 5: FÖR ATT VI SKALL FÅ BLI STOLTA, tryck här.


En rik helg med många stilla, stora, rika, starka upptäckter önskar er
Bengt Pleijel 90
+