måndag 19 juni 2017HIMMELSKT SOMMARGODIS

Till
alla snälla, stygga, dumma, besvärliga, söta barn i alla åldrar + DIG och alla andra KÄRA SOMMARGÄSTER!

Himmelskt söndagsgodis går nu in i en skapande paus! Dvs laddar upp för skapande av himmelska kraftöverraskningar för kommande höst. Om Gud vill, datorn inte gått sönder och om än klappar hjärtat med friska slag, blir det åter leverans av Himmelskt söndagsgodis i augusti. Jag kommer i sommar att ta kontakt med en gammal vän, som jag inte träffat sedan min pension 1992: C Mæster. Vi kommer att lösa livets gåtor tillsammans. Resultat av dessa begrundningar kommer senare.
Hoppas att du också får en fin, frisk och rik sommar!

Men vad gör du om det blixtrar och åskar och regnets kalla, friska skurar susar och du småfryser och uschar dig? Två förslag:

1. DÅ BRISTER SJÄLEN UT I LOVSÅNGSLJUD,
O STORE GUD , O STORE GUD! se Sv Ps 11:2.
Om vi inte får vatten från ovan, får vi inte vatten från nedan.
Och du får inget morgonkaffe.

2. DÅ ÖPPNAR DU SJÄLEN FÖR HIMMELSKT SOMMARGODIS!!!
Om vi inte får levande vatten för själen, sprider vi ökentorkans suckiga tråkighet till alla. Men om du vrider på kranen till strömmar av levande vatten och bälgar i dig VATTEN FRÅN OVAN, och låter själen smaka på HIMMELSKT SOMMARGODIS, då kan det hända att folk häpnar, undrar ”Vad har hänt med den? Dina ögon är fyllda av glädje, säg vad har de sett för att få sånt ljus?”

Men vad gör du om solen skiner, vattnet friskar, och vinden smeker kinden?
Då gäller samma förslag som ovan: Själen brister och själen öppnar sig!

Nu får du förslag på var du kan hitta detta friska och spännande liv. Varje söndag som kommer förmedlar HIMMELSKT SOMMARGODIS om detta. Jag hänvisar till några KÄLLOR, där du kan ösa upp friskhet och vita miner och till några SKATTKAMRAR, där du kan gå in och hitta skatter som gör dig så himla glad. Jag pekar var du kan GRÄVA!
Jag hänvisar till bibelskolan.com - här förkortad till BSC
Jag hänvisar till SÅNGPOSTILLAN, ÅRGÅNG 3 – här förkortad till SP3

Du vet väl om att man kan följa bibelskolan.com på mobilen via mobilens webbläsare.
 Då har du BSC och SP3 som i en liten ask. Och du kan ta fram den och läsa den var som helst och när som helst. Om du inte vet hur man hittar den, fråga någon som vet, t.ex en femteklassare, de är så smarta…

Sommaren börjar den 23 juni med

MIDSOMMARAFTON.
Då reser vi Midsommarstång, luktar på blommor och slår runt med sju vackra flickor. Min nuvarande flickvän – fröken Rulla Thor – tycker jag är för gammal (och för klumpig) för sådant nöjesliv. Jag får leta upp min korkek, lukta på blommor och trona på minnen då från Åh-stora dar, då vi reste stången på gamla fotbollsplan. Det var på den tiden då pojkar och flickor var artiga mot varandra – ”nig du så bockar jag” – och vi förstummades av varandras skönhet – ”jag kan inte säga hur vacker du är”. Och vi sjöng ”små konfirmanderna, små konfirmanderna är lustiga att se, ej öron, ej öron men munnar hava de – bla, bla. bla…” Ja, det var då det. Men nu är det nu.
Jag hör hur sommarvinden susar en sång om

HIMMELSKT SOMMARGODIS
som delas ut gratis under sex helgdagar framåt, till dem som vill gräva fram skatter i dagens texter.

24 Juni - Midsommardagen – SKAPELSEN 1 Mos 9:8-17 - När Gud ser regnbågens färger tänker han på sitt förbund med dig? Vad tänker du på?
Kol 1:21-23 - Det kan bli något riktigt av dig, påstår Paulus.
Mark 6:30-44 – Vi får några semesterdagar med Jesus. Vad händer?
Hjälp till svar, se SP3 sid 497, och BSC tryck här

25 Juni - Den helige Johannes Döparens dag - DEN HÖGSTES PROFET
Jes 42: 5-9 - Gud tar dig vid handen, står det. Då händer det mycket med dig! Vad då?
Apg 10:37-38 - Här får du veta varför det hände så mycket gott genom Jesus.
Lukas 1:67-80 - Du får lyssna till en andefylld predikan. SP3 sid 504, BSC här

2 Juli - Tredje söndagen efter Trefaldighet - FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN
Jes 66:12-14 - Jesaja berättar hur vi kan få tröst, glädje, nytt liv , friskhet och blir gungade på knäet.
1 Petr 5:5-11 - Det finns hjälp att få när det bli jobbigt.
Se Oaser i öknen, BSC tryck här.
Luk 15:11-32 ­- en far har två älsklingsbarn … en av dem är du! SP3 sid 299, BSC tryck här.

9 Juli - Fjärde söndagen efter Trefaldighet – ATT INTE DÖMA
Hes 18:30-32 - Hesekiel rekommenderar U-sväng som lösning på våra problem.
Gal:6-1-7 - ger recept på hur vi ska behandla vän ”som ramlat dit”.
Luk 6:36-42 - Domstol blir dumstol om du sätter dig på den.
Fadern lär dig att ha hjärta för de arma.
SP3 sid 315, BSC tryck här


12-15 juli, OASMÖTE I UMEÅ, 
"Här är jag - sänd mig!"
Info hittar du här.

16 Juli – Femte söndagen efter Trefaldighet, Apostladagen - SÄND MIG
Jeremia 1:4-10 - Herren letar efter redskap att sända.
Säg inte: Jag är för ung, för gammal, för dum …
Han BERÖR DIG – BEFALLER DIG – BEGÅVAR DIG.
Du säger: SÄND MIG.
Rom 16:1-7 - Paulus berättar om sina MED- och BED-arbetare. Han ber för dem, bär dem i sitt hjärta …
Markus 3:7-19– Massmöte – Kraftgärningar - Reaktioner. Apostlar utnämns.
De lär oss gå på fyra B:n. SP3 sid 323, BSC tryck här.


23 Juli - Sjätte söndagen efter Trefaldighet – EFTERFÖLJELSE
1 Kung 19:19-21 – Elia kastar mantel på Elisha,
som kallas att bli Elias efterföljare som profet.
Elisha följer, men först sedan han varit på pappas begravning
1 Kor 9:19-26 - fri och oberoende av alla för att åtminstone rädda några...
Luk 9:51-62 - Motstånd, kamp, besvikelser, bomb ifrån himlen, förbud.
????? rätas ut i SP3 sid 333, och BSC tryck här25- 29 juli, 
OASMÖTE I VARBERG, 
”När allt hopp var ute hoppades de ändå och trodde”
Info hittar du här.

30 juli – Kristi förklarings dag – JESUS FÖRHERRLIGAD

2 Mos 40:34-38 - Moln och eld och HERRENS HÄRLIGHET
Upp 1:9-18 – Hänryckning på Herrens dag – sju församlingar DÅ berörs. Och vår församling NU(?).
Lukas 9:28-36 - När Jesus blir förherrligad är det bra att vi är med.
SP3 sid 339, BSC tryck här.

När den blomstertid nu kommer, kan det hända att du träffar på många människoblommor som slokar och känner sig vissna.
Om du inte klarar av att trösta och muntra kan du be Sv Ps 199:4

O Jesu, du oss frälsar, du är de svagas sköld.
Dig glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta, som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår. 

Med önskan om god sommar
med måne och sol,
vatten och vind,
blommor och barn och
HIMMELSKT SOMMARGODIS!


Bengt Pleijel 90+tisdag 13 juni 2017Inför första söndagen efter Trefaldighet – DOPETS SÖNDAG.

GLAD JAG STÄDSE VILL BEKÄNNA
JAG ÄR DÖPT …

Så sjöng Johan Alfred för oss år 1910 (J.A. Eklund, biskop i Karlstad, Sv Ps 69:1). Är du nyfiken på hur en biskop kan bli så glad, häng med på denna söndags upptäcktsvandring i dopglädjen.
   Den startar som en kärleksrörelse mot dig redan i tidernas begynnelse. Ditt dops Gud var engagerad i dig redan då. Förr än världens grund var lagd har han utvalt oss, påstår Paulus i Ef 1:4. Ja, det är mycket som händer då …
   FADERN är där. Han talar skaparord. Världen springer fram ur Guds skaparhand. Varde ljus!
   SONEN är med . Fadern talar i begynnelsen. Det kan också översättas ”i Begynnaren”. Genom honom har allt blivit till (Joh 1:3, Kol 1:16, Hebr 1:2).
   ANDEN är också med. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet (1 Mos 1:2). Här skildras urtidskaos - ”öde, tom, mörker, djupet”. Kaos är det oordnade, det livshindrande, virrvarret, oredan. Men över urtidskaos svävar Guds Ande. Motsats till kaos är kosmos. Kosmos betyder ordning. Det kan också betyda världen. Där Guds Ande är, blir det ordning och reda i världen. Det är Anden som gör levande (Joh 6:63).
   Men också över nutidskaos svävar Guds Ande. Är det inte kusliga kaosmakter vi upplever i dessa dagar? Vi undrar: Vad är det som håller på att ske? Riken mot riken, krig och kriser, bomber och granater, hot och hat, oordning och oreda. Våra duktiga politiker står villrådiga. Våra fina ungdomar fular ned sig. Kyrkans folk i Lagomicea har somnat. Hela världen skakas av våldsamma skakningar. Plötsligt vaknar alla yrvaket upp.. Vad händer? Hur kan det finnas en kärleksfull gud….? Det drar åt helvete med oss…

Från Nicaea hör vi en sång, en hoppets sång i nicenska trosbekännelsen. En motrörelse är på väg:
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse
Här är motrörelsen som sätter stopp för SYNDERNAS FÖRFÖRELSE, SYNDERNAS FÖRNEDRING, SYNDERNAS FÖRTVIVLAN …
   Ingen tycker om att höra om synd. Men alla älskar att tala om den – om andras synder. Media rapporterar varje dag om syndare som syndar och får många att gråta. Genom våra synder går det sönder för oss. Synden smittar som obola genom beröring. Dödlig smitta – vi förlorar livsglädjen. Synden skadar och dödar barn och efterkommande som kärnkraftsavfall, om man inte får bort den och förvarar den. Synden binder och förblindar och låser och fångar oss och förslavar oss. ”Jag kan inte fatta att jag har blivit sån här!” Jag arma människa!
   Denna söndag berättar om motrörelsen – ett enda dop till syndernas förlåtelse. Där finns Livet. Ty där syndernas förlåtelse är där är liv och salighet. Media meddelar hur dåligt det är. Kyrkans uppgift är att tala om hur bra det kan bli.
   Vi kan lära oss mycket om detta genom denna söndags texter och genom de människor vi träffar och umgås med där.

1. Vi träffar hedersmannen Noa i första Moseboken 7:11-23.
   Vi finner Noa idag i en märklig husbåt, som han själv snickrat ihop - 150 m lång, 25 m bred och 15 m hög. Den är flatbottnad och går inte att styra. Överst finns en öppning för ljuset. Noa sitter där med sin familj, åtta personer. Från andra utrymmen hör vi ett väldigt bräkande och kacklande och muande från en massa djur som han tagit med sig. Utanför tjuter stormar. Skyfall skvalar. Regn piskar. Båten gungar och kränger. Men familjen tycks ta det lugnt och må bra. Vad är det som händer? Och varför?
   Det har hänt något förfärligt med den vackra och ljuvliga värld Gud skapat. 1 Mos 6:5-6 berättar:
Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.
   Ondskan börjar i människors hjärtan (Jfr Matt 15:19). Det gör ont i Guds hjärta, när han ser hur mycket ont människorna tänker ut i sina hjärtan. Han låter världen dränkas i ett väldigt reningsbad. Men allt är inte slut då. Världen får en nystart. Gud har barmhärtighet – hjärta för de arma.
   När Petrus läser detta ser han en förebild för oss i dopet. Ty på motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet (Läs 1 Petrus 3:18-22). Det finns en livbåt också för oss. Livbåten heter I KRISTUS. Paulus uttrycker det så här: Vi har döpts in i Kristus ... för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet (Rom 6:3-4). Dopet räddar…
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse 

2. Vi umgås med en etiopisk finansminister i Apostlagärningarna 8:26-39.
   Diakonen Filippos och vi träffar nu finansministern från Etiopien. Han sitter och läser i en bok - inte taxeringskalendern utan profeten Jesajas bok. Han läser om lammet som förs bort till att slaktas. Den helige Ande ger Filippos tanken att inleda ett samtal med mannen. Han frågar: Förstår du vad du läser? Vi dras in i samtalet. Anden är med. Bibelordet som ligger där stumt, tyst, obegripligt, får plötsligt liv. Vi dras in i Golgatadramat. Jesus kallar detta drama för ett dop – Jag måste genomgå ett dop… (Luk 12:50). Vi sjunger om det i Sv ps 378:4

Här den ström går fram vars flöden giva glädje åt Guds stad.
Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad…

Vårt dop blir en nystart därför att vi där möter och förenas med Lammet som tar bort synder och ger nytt liv. Genom dopet är vi inkopplade på Golgata. Där finns el-kraft att tillgå och levande vatten att dricka. Att leva i sitt dop är att dagligen vrida på strömbrytaren - den himmelska kontakten - för att få värme och ljus, och dagligen vrida på vattenkranen för att syndens smuts skall renas och törst släckas. Dopet en daglig nystart! Därför sjunger vi glädjesången från Nicaea:
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse 

3. Vi undervisas av vägarbetaren Johannes i Matteus 3:11-12
   Vi möter den kärve Johannes, han som banar en väg i vår öken så att vi hittar fram till Jesus. Han berättar för oss att det är skillnad mellan det dop han själv döper med och det dop Jesus döper oss med. Johannes döper för att vi ska få göra en U-sväng, en helt-om-marsch. Jesus döper i helig Ande och eld. Elden skall förtära skräpet i våra liv. Anden skall fylla oss med kärlek, inre drivkraft, glädje.
   Han har kastskoveln i handen, och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i den eld som aldrig slocknar. Säden måste tröskas. Agnarna måste skiljas från vetet. Vad är agnarna i våra liv? Det är det ytliga, allt det vi klär ut oss i, våra fikonlöv, vårt hyckleri, det oärliga, det vi smusslat med. Innanför agnarna finns säden, det friska livet. För att agnarna ska komma bort måste de först skakas loss. Skakningarna i våra liv kan bli något gott. Agnarna samlas sedan upp och kastas i elden.
   Det är inte vi som ska kastas i elden. Bara agnarna. Men om vi vill ha kvar agnarna, det ytliga och smutsiga i våra liv, får vi brännskador, när elden börjar brinna i agnarna. Men efter detta eldsprov kommer den helige Ande som strömmar av levande vatten, med en ny friskhet, en ny glädje, en ny kraft. Johannes Döparen säger att det är två ting Jesus gör: 1) han tar bort synder 2) han döper i helig Ande (Joh 1:29 och 33, Fb).
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse.

En som blev glad över sitt dop var biskop J.A. Eklund. J.A. sa JA när man frågade honom: ”Vill du förbli i denna tro och visa den i kärlek till Gud och dina medmänniskor?” Ja, sa han, jag städse vill bekänna, jag är döpt… Vad svarar du?

Vill du bli ”dopglädjeupptäckare”?
Häng då med i dessa vandringar om dopet i bibelskolan.com

1. Sångpostillan årg 3, Första söndagen efter Trefaldighet, tryck här. Boken sid 286

2. Vattenstämpelns hemlighet – en bok om dopet. Se Bengts återvändsgränd, adresslista 5. Tryck här

3. Oaser i öknen – Petrus första brev. Se Bengts återvändsgränd, adresslista 7, Tjugoåttonde oasen, kap 3:21.22 ”där vi lär oss leva i dopet”.Tryck här

4. Nyfikenvandring 52, Kyrkans folk lever i dopet. Tryck här

5. ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD, en vandring genom Romarbrevet. Finns nu på bibelskolan. Tryck här. Kapitel 6 handlar om dopet.

I gemensam glädje
Bengt Pleijel 90+måndag 5 juni 2017


Inför heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen

Ett brus av glädje, en lovsång från både änglar och människor når oss idag på Heliga Trefaldighets dag. Vi dras in i kören av ”änglar i mångtusental och en festgemenskap och församling av förstfödda” (Hebr12:22-23). Vi stämmer in i deras tillbedjan och sjunger med i sången till

GUD – FADER, SON OCH HELIG ANDE

Många psalmer och hymner och andliga sånger sjunger och spelar i mångas hjärtan på det temat till Herrens ära (se Ef 5:18). På denna söndag - som också har namnet MISSIONSDAGEN – sänder vi ut en lovsångssmitta till folk som vandrar i mörker, i en trött och ledsen värld:

Helga Treenighet, som ej av skiften vet, eviga ljus,
bjud genom vågors svall, starkt som basuners skall, 
vida kring världen all ditt ”Varde ljus!”

Men hur rätar vi krokiga tankar om ”tre i en och en i tre”? (Sv Ps 338:1).
   Jag fick svar på den frågan av en god vän, som i alla år stått mig mycket nära. Han läste upp för mig vad han skrivit i en bok som heter Innersidan: 


   "Läran om Guds treenighet är inte till för att plåga våra hjärnor utan för att trösta våra hjärtan … vi kan aldrig på mänskligt språk helt uttrycka vad Gud är. Vårt språk är för fattigt och vår hjärna är för liten och Gud är för stor. Guds treenighet är ett mysterium – en hemlighet. Vi kan aldrig förstå det helt. Så om du inte begriper så mycket av detta så har du begripit något mycket väsentligt. Men det man inte begriper med sin hjärna kan man begripa med sitt hjärta. Det gjorde de första kristna.
   När man i den första kristna kyrkan frågade: 'Är det en Gud eller tre gudar vi tror på?' fick man till svar: FADERN har två händer. SONEN och DEN HELIGE ANDE. Fadern sträcker ned dessa händer mot jorden för att gripa tag i oss och lyfta oss upp till sig och sluta oss in i sin fadersfamn."

Denna tanke om Fadern som med sina två händer, Sonen och den helige Ande, kan man få från Mose som skrivit ett SMS till oss om detta. (SMS= Som Mose Säger): En tillflykt är han urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar (1 Mos 33:27). En tillflykt, på franska refug, ett kärleksmöte mitt i all stress och vardagsröra. Där prövar vi receptet på ordet BEGRIPA: BE och du blir GRIPEN.
   Nu går vi in i dagens texter på upptäcktsfärd i detta ämne. Läs texterna i din Bibel.

1. Första Moseboken 18:1-8 – men läs gärna hela kapitlet – berättar om hur den TREENIGE möter oss i en festmåltid.
   Abraham har tagit en siesta i Mamres terebintlund. Det är den hetaste timmen på dagen. Plötsligt dyker tre män upp. Abraham vaknar upp ur middagsslummern, tar emot dem, ber dem stanna på en måltid. Han engagerar en tjänare att slakta gödkalv och grilla den. Fru Sara får baka bröd av tre seamått fint mjöl (36 liter!). Sara är nittio år (nittiåringar är ofta piggt folk). Själv letar Abraham rätt på gräddmjölk att dricka.
   Dagens text slutar med vers 8. I fortsättningen får vi höra ett intressant samtal. De tre männen talar om för Abraham att Sara ska få barn. Den gamla damen skall föda en son. Sara som hörde det, bara log. Strunt-prat! Herren hörde det och sa: Skulle något vara omöjligt för HERREN?
   När man i kyrkan har läst denna text har man hört ett budskap om Treenigheten. I vers 2 är de tre. I vers 13 är de en. En av de mest berömda ryska ikonmålarna, Andrej Rubljov, gjorde på 1400-talet en ikon av denna händelse och kallade den ”Den gammaltestamentliga Treenigheten" (googla på Andrej Rubljov om du vill se).
   HERREN – den Treenige - möter också oss. Kanske på den hetaste timmen på dagen, då det går varmgång på ”hjärnkontoret” och vi är som mest trötta, uppgivna och suckiga. Vid detta möte kan framtiden få ett ansikte. Glädjens Herre vänder sitt ansikte mot oss, ser oss och vi ser honom. Vi anar och förstår detta: Skulle något vara omöjligt för HERREN! I en festmåltid av bröd och vin får vi ett budskap om LIV! Precis som Abraham fick.


2. Apostlagärningarna 4:5-12 – läs gärna hela kapitel 3 och 4 – berättar om modiga Petrus och Johannes då de ställs inför rätta.
   I föregående kapitel berättas om hur Petrus och Johannes botar en lam man i Jesu namn. Mannen får ”styrka i sina ben”. Han hoppar och prisar Gud. Och folket som ser detta reagerar. De fylls av ”förskräckelse och förundran”. De blir ”utom sig av häpnad”. Men många prisar Gud. Petrus tar då till orda, förklarar och berättar om Livets furste, Jesus, som gett honom full hälsa (läs om detta i Apg 3).
   Men där är några som inte blir så glada - Stora Rådets folk. De blir upprörda över att apostlarna undervisar folket. Folket dras till dem. Det blir massomvändelse. På Pingstdagen tre tusen, några dar senare fem tusen, som kommer till tro på Jesus (Apg 4:4). De låter fängsla Petrus och Johannes och de ställs inför rätta inför Stora Rådet, (ett dåtidens domkapitel). De frågar: ”Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?” De vill undersöka vilka värderingar de har.
   Petrus svarar. Han fylls av den helige Ande och berättar om Jesus. Undret hade skett i hans namn. Denne man som ni föraktar och har korsfäst, har Gud uppväckt från döden. Och så säger han något som ger dem stora skälvan:

Hos ingen annan finns frälsningen,
och under himlen finns inget annat namn 
som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Detta ord kan än idag både förarga och skapa glädje.
   FÖRARGELSE: Hur ska det då gå med hottentotter bushmän och ateisten Jansson?
   GLÄDJE: Vi befrias från andras åsiktsförtryck. Slutar slitas mellan alla tokiga åsikter som finns. Det finns en väg till befrielse, förnyelse, upprättelse. "...den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen Son” (Sv Ps 303:1). Hittar man den dras man in i denna Missionsdagens kärleksrörelse som kan nå både hottentotter, bushmän och ateisten Jansson.
   Stora Rådets folk blir alldeles rådlösa. Petrus och Johannes står där. Trygga, frimodiga. Dessa två ”olärda män ur folket”, gör dem svarslösa. De överlägger med varandra. ”Vad ska vi göra med dessa människor?” De släpper dem, men ger dem talförbud.
   Men Petrus och Johannes svarar dem: Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Kan du hålla tyst?

3. Johannes 11:18-27 – läs gärna hela kapitlet 11 - där vi möter HERREN vår Gud… Fadern, som ser ned så djupt.
   Det står så i dagens psaltarpsalm, Psalt 113. Hela Treenigheten är engagerad hos oss när vi läser dagens evangelium och upptäcker att vi finns där.
   Lasaros har dött. Stor sorg i Betania. Maria och Marta är uppgivna. Också vi kan ibland råka in i situationer då allting svartnar för ögonen och vi förtvivlar.
   Men då kan någonting hända! 

1. Vi möter Herren, vår Gud, vår käre himmelske Fader.
   Systrarna sänder bud till Jesus. Jesus dröjer i två dar att bege sig till Betania. Varför tar han inte taxi med en gång och skyndar dit? Svar: Jesus gör ingenting utan först ha kontakt med Fadern. Jesus ber.
   Jesus ser vår nöd och hjälpa kan. Han engagerar Fadern och hela den himmelska världen, i din problematik. Räddning är på väg! (se Joh 5:19-20, 14:10-11).
  Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt… Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn (Psalt 113:6-7).

2. Vi möter HERREN JESUS KRISTUS.
   Jesus kommer till Betania. Vi ser hans reaktion vid Lasaros grav... han gråter, han blir djupt rörd och skakad i sin ande (Joh 11:33). Jesus ser systrarnas nöd och hjälpa kan. Ett ord av makt från Jesus och Lasaros kommer ut ur graven. Jesus ser vår nöd och ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup”. Han älskar oss tillbaka till Gud (Sv Ps 62:2) Ett ord av makt når oss och LIVET strömmar in i oss.

3. Vi möter den helige Ande, HERREN OCH LIVGIVAREN.
   Jesus säger till Maria och oss: Jag är uppståndelsen och Livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Joh 11:25). Maria kan inte tro det. Luther kan inte tro det. Han säger ärligt: Jag kan inte tro… Vi har svårt att smälta vad Jesus säger. Men då kommer den helige Ande och ger mig tron. Jag vågar säga: ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått” (Sv Ps 258:2).
   Du inbjudes nu till långsam vandring och djup begrundan av dessa himmelska hemligheter. Mötesplats: Sångpostillan, årg 3, sid 279. På bibelskolan tryck här. Läs Vandring 3 om Treenigheten, tryck här

Med många glada hälsningar från din guide i Sångpostillan och Himmelskt söndagsgodis

Bengt Pleijel 90+
tisdag 30 maj 2017Inför Pingsthelgen

Välkommen att fira Pingst. I tre dagar! Något händer …
PINGSTDAGEN - En stormvind i Jerusalem
ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen, till jordens yttersta gräns.
NATIONALDAGEN 6 JUNI - Guds folk samlas till bön om Andens vårvindar friska över Sverige.

PINGSTDAGEN - En stormvind i Jerusalem
Lärjungarna är samlade till bönemöte i Jerusalem. Maria, Jesu bröder och några kvinnor är med bland dem. De ber. De väntar på vad som skall hända. Stora förväntningar. Men ändå ...
   Plötsligt hörs från himlen ett dån som en stormvind och det fyllde hela huset där de satt.
   Stormvind! Dån från himlen! Tungor av eld! Lärjungar – fyllda av Anden! Människor strömmar dit, nyfikna, undrande … De ser hur elden lyser över apostlarna, det lyser omkring dem, det lyser i dem. De hade aldrig sett så lyckliga och glada människor förut, så trygga, så trosvissa.
   De predikar så att alla begriper. Och de berättar. Inte om saliga, ljuvliga känslor. De talar om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR. De tycks ha tappat intresset för sig själva.
   Det blir reaktioner. Lärjungarna fyllda av Ande. Människor som strömmar till fyllda av häpnad och förundran. Förvirrade, osäkra, frågande. Är man osäker vill man fråga, vill ha en förklaring. Eller en bortförklaring. De börjar skämta, gyckla, säger hånfullt: De har supit sig fulla. En vanlig reaktion då ”det där med Gud” kommer för nära.
   Och vi undrar, frågar, ber: ”upplys mig helige Ande, så att jag kan förstå: också nu gör Herren det som han gjorde då” (Sv Ps 646:4).
   Kanske inte exakt som då. Men en storm skakar om oss, gör oss helvakna. ”Nådens helge Ande vill störa din sömn, salig är du om du vaknar” Sv Ps 265:2. En eld, ett himmelskt ljussken, som gör oss klarsynta.”O salighet och fruktan, när Anden kommer när. O nåderika tuktan, o eld som allt förtär” (Sv Ps 162:2).

Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sade: "Vad gör du här, Elia?" (1 Kung 19:11-13)

När Anden är å färde vill han något med dig. Han frågar efter DIG…
   Han stämmer träff med dig på härligt Pingstmöte i bibelskolan.com /se, VANDRINGAR /Vandring 47, klicka här. Se också SÅNGPOSTILLAN ÅRG. 2, boken sid 253, bibelskolan tryck här. Om du törstar efter Ande, liv och kraft finns recept i Johannes evangelium 7:37-39, se SÅNGPOSTILLAN årg 3, sid 272, bibelskolan tryck här

ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen.
Denna dag är inte röd i almanackan. Men den finns i psalmboken. Du och många andra saknar den. Temat är ”Andens vind över världen”. Det som hände på pingst i Jerusalem vill blåsa in friskhet både i Hemmaboda och i Uddevalla. Och i ditt liv! Jesus säger: När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). När den helige Ande drabbar dig flyttar ditt intresse från ditt stora, märkliga JAG till människor omkring dig och människor i världen. Apostlarna fastnade inte i saliga gudsnjutningar. De begav sig ut till världens ände. De satte som ”skor på sina fötter villigheten att gå med budskapet om shalom” – fred, frid, det äkta, friska livet (Ef 6:15).
   På Annandag Pingst får vi höra Pastor Petrus predika (Apg 2:36-41. Men läs gärna från vers 14). Petrus förklarar för frågande människor vad som är innebörden i det som hänt. Han säger att Joel har profeterat om denna händelse(Joel 2:28-32). När Gud utgjuter sin Ande då händer att

1. Könsgränserna upphävs. Både söner och döttrar får Guds Ande.
2. Generationsgränserna upphävs. Både gamla män och unga män får Guds Ande. Gubbarna får något drömmande i blicken och ynglingar ser syner. Gud varken pensionerar eller kasserar.
3. De sociala gränserna upphävs. Inte bara rika får Guds Ande. Tjänarna och tjänarinnorna. Socialgrupp fyra och fem utrustas med helig Ande.

Jämlikheten är vår tids uppfinning! Men JÄMOLIKHETEN har alltid funnits i Guds hjärta. Lika värde – men roligt olika.

Pastor Petrus fortsätter sedan att predika. Han talar om Jesus. Han talar om hans död och uppståndelse. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. Sedan säger Petrus något som skakade om alla som hörde: Denne Jesus har ni korsfäst. Ni har mördat Messias!
   Får man en anklagelse brukar den första reaktionen alltid vara förnekelse. Jag är oskyldig. Men de som hörde Petrus blev träffade. De fick ett styng i hjärtat. De blev alldeles förkrossade. De frågar Petrus och apostlarna: Bröder, vad skall vi göra? De måste har känt en värme från Petrus, hans ord brann av Ande och kärlek. Petrus har talat som en broder till bröder. Kanske grät han fram sitt budskap.
   Profeten Mika säger: Jag är full av kraft, av Herrens Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd (Mika 3:8).
   Det är mycket spännande som kan hända då Guds Ande får vara med. Det som är sjukt och smutsigt kan bli avslöjat, friskt och rent. ”Oss ock ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv. Helige Ande, hör oss (Sv Ps 161:1).

NATIONALDAGEN 6 JUNI 
Guds folk samlas till bön för Sverige.
Vi behöver vårvindar friska över gamla Sverige. Vi är glada över vårt land. Vad mycket fint, vackert och roligt här finns. Tänk efter! Du kan duscha i rent dricksvatten varje morgon. Du kan koka kaffe och läsa Sångpostillan på nätet. Du kan åka buss och flyga i luften och leka och motionera. Och tänk att tåget gick i rätt tid idag ... 
   Fortsätt räkna upp ”lyckligheter”.
   Men vi vet. Många mår inte bra fast vi har det så bra. Familjetragedier …. Skottlossning i Biskopsgården … tonåringen orkade inte leva … vi bekänner duktigt andras synder … vi har vår glädje i orättfärdigheten … har du hört? …. samhället så sårbart … allt kan krascha i morgon … vi bor i ett avkristnat land … Jesus får inte vara med … våra barn växer upp som andliga analfabeter …
   Fortsätt räkna upp ”dåligheter”.
   Vi ser inte, förstår inte vilken nöd här är. Men folk i andra länder ser den och talar om den. I Kongo samlades man till bön i 9 timmar för Sverige, berättar facebook. De såg vår nöd. Och de bad... Och Jesus ser den. ”Vår nöd du ser och hjälpa kan, du som är både Gud och man”.

TUNG OCH KVALFULL VILAR HELA SVERIGES NÖD PÅ JESU HJÄRTA
OCH HAN KALLAR OSS ATT DELA DENNA BÖRDAS TYNGD OCH SMÄRTA.
EJ ATT DELA GLÄDJEN BARA UTAN LIDANDET TILLIKA.
VI SOM VILJA KRISTNA VARA MÅ VI INTE KRISTUS SVIKA
( jfr sv Ps 102:1)

Tänk igenom böneämnen. Adoptera som bönebarn en minister i regeringen, en riksdagsman, en journalist, biskopen i ditt stift, en församlingsherde, några barn, ungdomar. Skola, vård och omsorg. Lärare, sjukvårdare, poliser, TV m.fl. Har du svårt att formulera dig, pröva Jesus-bönen:

Herre Jesus Kristus Guds Son, förbarma dig över

Vi lyfter in bönebarnen i hans barmhärtighet. Det ordet betyder att han har ”hjärta för de arma”.

I gemensam nöd för och tacksamhet över Sverige
Bengt Pleijel 90+tisdag 23 maj 2017


Inför Himmelsfärd och Pingstnovena

DEL 1: På torsdag den 25 maj 2017 är det

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG.


En stor festdag i kyrkoåret! En ABBA-dag. Jesus går till Fadern. En sky tar honom bort. Skyn är i Bibeln tecknet på Guds närvaro. Jesus går från vår värld till Guds värld. Han bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida och får namnet över alla namn, HERREN. Guds eget namn. Jesus är Gud. Han blir HERRE ÖVER ALLTING. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om hans NÄRVARO! NU! Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången han kan nu vara över allt – i Chile och i Ljungskile. Och där du bor. Hos DIG !
   Guds barn tindrar med ögonen. Vad ser de? De ser och sjunger: Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat: Alltid skall jag bo hos er (Psalm 15:2). Vill du hitta den stora hemligheten i detta, vandra då in i dagens texter och läs dem i din Bibel eller psalmbok:

Daniel 7:13-14
berättar om hur Daniel ser hur en som liknade en människoson, kom med himlens skyar. Jesus använder den benämningen om sig själv ca 80 gånger för att förklara vem han är. Det uttrycker både det högsta och det lägsta i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld. Han är Guds Son. Men han är också en människas son, han är som en av oss. ”Sann Gud och mänska sann, oss arma mänskor frälsa från synd och död han kan” (Sv Ps 113:3).
   Se mer om detta i min bok om Daniels bok – ”I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER”, vägsträcka 31, sid 145. Bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 10, tryck här

Apostlagärningarna 1:1-11
Apostlarna får befallning att inte lämna Jerusalem. Där skall snart nästa stora händelse i frälsningsdramat hända. Den helige Ande skall komma. Då skall något spännande ske med dem. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). De skall utrustas med helig Ande så att budskapet om Jesus kan spridas till jordens yttersta gräns - det är platsen där du bor. På den svåraste platsen skall det största ske: Där skall ”Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla” (Sv Ps 161:1). Jesu himmelsfärd är inte budskapet om vår himmelsfärd. Himlen får vänta. Nu rustas vi för färd mot jordens yttersta gräns. Gå ut … Ge ut …

Johannes 17:1-8.
Fadern tar oss ut ur världen, bort från det maktblock som står Gud emot och han ger oss åt Jesus. Kan du se dig själv som en gåva, en present, som Fadern ger till Jesus. Den som lever i Jesu kraftfält är Faderns gåva till Jesus. Där kommer vi in i den himmelska GE-rörelsen. Fadern utger sin Son. Jesus utger sig själv. Mässans bröd och vin är Jesu kropp och blod FÖR DIG utgiven och utgjutet. Utanför kyrkporten fortsätter GE-rörelsen.
   Läs mer om detta i Sångpostillan årg 3, sid 264 , bibelskolan tryck här.


Del 2: På fredag den 26 maj 2017 börjar

PINGSTNOVENAN

De nio (novena) dagarna som är mellan Kristi Himmelsfärds dag och Pingst kallas Pingstnovenan. Kristna från hela världen och från många olika kyrkor samlas i bön och förväntan på Pingstens under. Vi förenar oss med dem och beger oss till ”salen i övre våningen”(Apg 1:12-14). Där träffar vi apostlarna, Jesu mor och bröder och en hel del andra, tillsammans 120. Vi väntar med dem i bön på detta: När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i din kommun, din församling, din familj ….
   Vi emot klarsyn, kraft för vår vandring till ”jordens yttersta gräns”. OBS! Gränsövergången finns alldeles utanför din köksingång. ”Upplys mig helige Ande så att jag kan förstå, också nu gör Herren, det som han gjorde då” (Sv Ps 646:4).

PINGSTNOVENA-RECEPT 
1. Leta rätt på VANDRINGAR i bibelskolan.com. Vandringar 39-47 nystar upp den helige Andes röda tråd. FÖRSLAG: Vandra en vandring varje dag i pingstnovenan. Tryck här.

2. Läs, begrunda, gnola, sjung en DEN HELIGE ANDE–PSALM varje dag i svenska kyrkans psalmbok. Nr 50-54. 361-368, 646.

3. Leta varje dag i pingstnovenan rätt på ett bibelord om den helige Ande, stoppa in det i hjärtat, smält det, begrunda det, sänd det vidare genom blodomloppet till hela kroppen ….


DEL 3: På söndag den 28 maj 2017 är det

SÖNDAGEN FÖRE PINGST

som också är tredje dagen i pingstnovenan. Temat är HJÄLPAREN KOMMER. Han är på väg. Förväntningarna stiger …
   Denna söndag får du veta vad Hjälparen den helige Ande vill hjälpa oss med. Vi ska sprida kärlekens bud. Anden drar oss in i Guds kärleks rörelse mot världen. För det använder han både våra ögon och öron, vår mun och vårt hjärta. Om du letar dig fram till Sångpostillan årg 3, sid 266 eller bibelskolan.com. så får du smittas av en körsång, tryck här. Du gnolar med …

Helig Ande kom och använd mig
mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta, 
allt tillhör dig, 
kom och fyll mig 

så jag kan sprida kärlekens bud. 

Dagens texter berättar om hur den Helige Ande tar hand om sina jordiska redskap. En del har blivit trötta, besvikna, t.o.m. utbrända, andra är fulla av förväntningar.

FÖRSTA KUNGABOKEN 19:9-16 – visar hur Herren själavårdar den deppade Elia. Elia, som har erfarit den stora triumfen i kapitel 18, får uppleva den stora tragedin i kapitel 19. Han vill inte leva längre. Lägg märke till hur mjukt Herren tar hand om Elia. Kap 19:5 ff berättar om hur Herren sänder en ängel till honom, som ger honom änglamat och låter honom få sova ut. Sedan får han enskilt samtal med Herren som inte skrämmer honom med storm och åska och eld. Han kommer mjukt till sin deppade profet - som en stilla susning.

APOSTLAGÄRNINGARNA 1:12-14
tar oss med till ett bönemöte i Jerusalem. Det finns stora löften om bönhörelse i enskild bön i Bibeln. Ännu starkare där vi ber tillsammans. Vi behöver syskon i tron där vi ber, tröstar, uppmuntrar varandra och hjälper oss att förstå vad Herren har för planer med oss.

JOHANNES 16:12-15
Jesus berättar om vad som händer när Anden kommer. Sångpostillan årg 3, sid sid 266, eller bibelskolan.com hjälper dig upptäcka mer, 
tryck här.
   Nu är det bara sex dagar kvar i Pingstnovenan! Under de dagarna fortsätter vi vår upptäcktsvandring. Ett uppmuntringsord från dagens psaltarpsalm 33 bär oss:

Vi sätter vårt hopp till Herren, 
han är vår hjälp och vår sköld.

I honom har våra hjärtan sin glädje, 
vi förtröstar på hans heliga namn


När sedan PINGSTDAGEN är inne…. ja, då möts vi, Pingstens vänner, på kristenhetens första ekumeniska stormöte i Jerusalem.

Halleluja!
Bengt Pleijel 90+

tisdag 16 maj 2017Välkommen in i bönens värld. På söndag är det

BÖNSÖNDAGEN

Dagens texter ger dig upptäckarglädje och nystart. Börja med dagens psaltarpsalm. Den får dig att komma in på söndagens ”hörlängd”. Dröj där i förundran …

1. Prisa Herren - Psaltaren 113
Halleluja! Prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn! Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når han härlighet. 
Vem är som Herren, vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner - vem i himlen, vem på jorden?
Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar, bland furstarna i sitt folk.
Han ger den ofruktsamma ett hem som lycklig mor till söner. Halleluja!

Reflektion: Vem är Han som du ber till? Han är Herren vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner? Hans öga ser dem som gömmer sig för honom. Han ser dem som gömmer sig för sig själva, dem som tappat sitt självförtroende och skäms över att de inte är smartare än en femteklassare. Hjälplösa, fattiga, ofruktsamma. Små, fattiga, dumma …
   MEN!
   Vår himmelske Fader gör något stort med dem: Han ser dem och Han ger dem rum bland furstar! ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”. Men de stöddiga, babelsfolket, som babblar om vem som är störst, bäst och vackrast, dem har han svårt att se. Den allseende Guden var tvungen att stiga ner för att se …(Läs 1 Mos 11:5).
   Genom bönen får du kontakt med himmelska vänner - ditt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande. De är oerhört engagerade i dig. I mässan får du be och sjunga lovsånger med ”Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran”. Du får andas ut ditt unkna inre. Och andas in himmel, renhet, friskhet. Du får ny syn på dem du böjer knä tillsamman med vid nattvardsbordet, alla dessa underliga, underbara, roliga. otroliga … ! Alla får plats i helgon-verkstaden - i Kristus! Alla är de möjliga helgon.

2. Vishet, o Herre, ge oss av höjden. Första Kungaboken 3:5-14
   Vishet av höjden – det behöver vi för att orientera oss i denna märkliga värld. Himlar anamma! Kung Salomo begrep det. Läs och begrunda första Kungaboken 3:5-14 i din Bibel eller psalmbok. Kung David har just dött. Salomo har utsetts till efterträdare. Han är ung och känner sig oerfaren och osäker inför uppgiften. Men Gud möter honom i nattens bön och lovar vara med honom. De löften Gud ger Salomo ger han åt alla sina ”kungabarn”. Be så skall du få. ”Vishet, o Herre, ge oss av höjden”. Säg som Salomo. Låt hans ord bli ett byheart-ord för dig:
Ge din tjänare ett lyhört sinne
Reflektion:
   Vi behöver be om ett lyhört sinne – ny känslighet för vad Gud har på sitt hjärta och som han vill säga. Han vill både trösta, lära, förmana och varna. Det är så vi lär oss vishet och förmåga att skilja rätt från fel, gott från ont. Stilla stunder inför Fader vår i himlen kan bli rika stunder bland människor på jorden.
    Salomo ber om vishet. Visheten hör med till nådegåvorna som Gud ger åt dem som vill vara Jesu redskap och förmedla läkedom åt människor i nöd. Visheten kommer in i hjärtat, vårt inre kärleksrum, och går ut till nödens barn med nådens friskhet.
   Men om jag låter visheten stiga åt huvudet och få mig att bli stor och märklig, ja, då blir Jesus upprörd. I stället för att vara godhetens förmedlare blir vi ondskans handlangare (Läs Matteus 7:22-23).
   Salomo fick erfara hur rikt vishetens nådegåva verkade i och genom honom. Men något måste hänt med honom? När framgången steg åt huvudet på honom, ja, då tappade han huvudet. Att skaffa sig 700 gemåler och 300 bihustrur var inte särskilt vist. De förledde honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet Herren (1 Kung 11:3-4).

3. Kom helige Ande. Romarbrevet 8:24-27
I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på, det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med ro utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädja för de heliga så som Gud vill.

Reflektion:
   Paulus talar om hoppet. Vad menas? Inte: Jag önskar det. Vi ska hoppas det bästa. Jag vet inte säkert men …
  I bibliskt språkbruk är HOPPET något fast, säkert, tryggt. Hoppets symbol är ankaret. Jesus är den vi har vår förankring vid. Och den helige Ande är den som hjälper oss att fatta det.
   I hoppet är vi räddade, säger Paulus. Frälsaren har kommit. Korset är rest. Segern är vunnen. Gud frälste oss med ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, skriver Paulus till Titus 3:5. Vi har lämnat det sjunkande vraket. Vi är ombord på räddningsbåten. Vi är i Kristus. Vi tillhör honom.
   Men båten gungar ännu på stormarnas hav. Den har ännu inte nått fram till den himmelska hamnen. Ännu så länge ser vi inte hoppet fullbordat. Men om vi hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Blicken på Jesus är grunden för vårt hopp. Trons blick på Jesus gör oss uthålliga i vår väntan.
   I denna väntan har vi stor hjälp av den helige Ande. Anden känner vår svaghet. Just därför att vi är små och svaga behöver vi Hjälparen den helige Ande. Svagheten finns i själva kontakten med Gud. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord.
   Vi blir nog rätt förvånade över att höra att Paulus erkänner sin svaghet just här, när det gäller bönen. Vi tycker att han hade ett så rikt böneliv. Han bad ständigt. Vilken förebedjare han var!
   Men Paulus talar om sin svaghet just i bönen. Och där kan vi känna igen vår egen svaghet. Det går så trögt. Vi känner oss så splittrade. Grips ibland av ”bönförlamning”. Men Anden hjälper oss i vår svaghet, skriver Paulus. Vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord. Anden kommer vår svaghet till hjälp. Vi är inte utlämnade när vi känner oss svaga. Vi är i all vår svaghet föremål för en oändlig omsorg och en oändlig kärlek.
   När Anden får ta hand om våra böner blir det rätt. Lägg märke till att vi, som är små och ofullkomliga och suckar, kallas här för ”de heliga”. Vi hör ihop med den Helige. Vi tar emot helande krafter från honom. Och vi tar emot hjälp av hela den heliga Treenigheten, Fadern, Sonen och Anden för att bevara vårt hopp.
   För vidare upptäckter: min bok ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD, sid 116. Boken finns att köpa på GAudete förlag, tryck här

4. Kom himmelske Fader var när mig! Matteus 6:5-8
Läs texten från Bergpredikan i din Bibel eller psalmbok.

Reflektion:
   Vilket fantastiskt erbjudande! Vi får möta vår Fader i himlen. Mötet börjar i kammaren. En personlig relation. Fadern har så mycket på sitt hjärta som han vill säga till ditt hjärta. Bra ni två. Han vet vad du behöver innan du sagt det till honom. Varför då be om det? Vi ber därför att vi gläder oss att komma inför Far. Genom bönen ger vi vår himmelske Fader tillfälle att ge oss det han vet vi behöver. Bönen är händerna som lyfts mot himmelen för att ta emot.

För flera upptäckter: Sångpostillan årg 3, sid 255 bibelskolan.com tryck här.
De himmelrika, sid 68-73 bibelskolan.com tryck här.
En del har problem med Gud som FADER läs bibelskolan.com / vandring 4, tryck här.

LÅTOM OSS BEDJA!

Bengt Pleijel 90+


tisdag 9 maj 2017

Inför femte söndagen i Påsktiden.

Det sjunger om söndagarna i Påsktiden. Förra söndagen jublade vi på Jubilate-söndagen. Nu ”sjunger vi Herranom en ny sång”. Cantate är söndagens latinska namn. Det bor en kantor i det ordet.
   Söndagens tema är ATT VÄXA I TRO. Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen (Psalt 71:21 B 1917).
   Det kan bo en smärta i växandet. Vi kan få växtvärk. Därför behöver vi tröst och vägledning.
   Det bor en glädje i växandet. Vi är Vägens folk, vi är inte framme. Inte färdigfrälsta. Det finns mer att se, det finns mer att upptäcka, fler spännande AHA-upptäckter, som väntar på oss. Ha förväntningar på söndagens texter. Och gör det med sång!

1. Sjung till Herren en ny sång!
Så börjar söndagens Psaltarpsalm 98:1-8. Börja ”vandringsväxandet” in i söndagens texter med att läsa, begrunda, andas in den psalmen. ”Kom inför Herren som allting så härligt bereder”. Låt dig smittas av glädjen, låt den få spela och sjunga i ditt hjärta. Då klappar hjärtat med friska slag!
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar, folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång! Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren! Havet skall brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna skall klappa händer, bergen skall jubla tillsammans.

2. Hör vad den Helige säger till dig!
   Jesaja 57: 15-16 berättar om det. Den Helige, som själv är hel, full av godhet, kärlek, glädje, kraft möter den som är trasig, trött, ledsen, modlös. Han ger kraft, läkedom, liv. Dröj kvar i hans vårdcentral …

Så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat.

3. Låt dig ledas av Anden!
Den uppmaningen ger Paulus i Galaterbrevet 5:13-18

Ni är ju kallade till frihet, syskon! Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om Anden får styra er står ni inte längre under lagen
   Varje kristen är kallad att få leva i Guds barns härliga frihet – frihet från skuld och skam, frihet från bindningar och bundenhet till saker och ting, och människor och minnen. Skulden blir borttagen av Jesus, när vi ger den till honom. Bindningar bli avklippta av Andens svärd. Minnen blir helade av Jesus. Han går in i de förflutna och tvättar rent allt som är smutsigt. Han läker bitterhetens och självfördömelsens sår. Vi är kallade att höra ihop med honom och hitta varandra som syskon. Men! Det finns makter och krafter som vill ta friheten ifrån dig. Därför

KÄMPA FÖR FRIHETEN!
   Se upp för farlig fiende: KÖTTET = vår gamla människa, vårt stöddiga JAG. Fienden finns i oss. Han biter och sliter och gör slut på oss själva och varandra.

KÄMPA FÖR FRIHETEN! 
   Ta kontakt med ANDEN. Den helig Ande leder oss in i Guds barns lek – KÄR LEKEN - där vi får hjälp att överraska människan bredvid oss att få blomma ut, känna sig älskad och viktig här och nu

4. Vet att Jesus ber för oss!
Johannes talar om det för oss i Johannes evangelium 17:9-17. Vi dras in i bönens kraftfält. Jesus ber nu för sig själv, för sina närmaste, för allt Guds folk, för alla som genom lärjungarna kommer till tro på honom. Vi finns med där! Paulus säger i Rom 8:34 att Jesus ber för oss. "Du har gått till Fadern. står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu"(Sv Ps 359:3). Jesu förbön fortsätter. Följ med in i Jesu bön. En atmosfär av himmel, renhet, frid och glädje möter oss. Vi hamnar i ett ”grönområde”, ett växthus för vårt inre barn .

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

Det finns många böneämnen i denna text. Lägg märke till tre av dem: 

1. Jesus ber för dem som Fadern har gett honom.

   Just nu ber han inte för världen. Han koncentrerar sin bön på dem han vill sända till världen. Du har en uppgift att fylla! Du är en gåva från Fadern till Jesus. Vågar du se dig själv så? Det händer något med oss när Jesus tar emot denna gåva. Han tar hand om oss, han förhärligas i oss. Det blir regeringsskifte i oss. Hans Majestät JAG får stiga ned från tronen. ”Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd: Jesus är min Herre, han gör allting nytt” (Sv Ps 359:5). Du växer in i ett nytt, spännande liv. Ditt gamla liv, ”satsa på dig själv-liv” där du säger ”allt mitt är mitt” är så fattigt och gör dig så ensam. Nu lär vi oss att säga till Gud: Allt mitt är ditt. Om allt som är mitt nu ligger i Guds hand så är allt som ligger i Guds hand också mitt. Allt ditt är mitt, Din uppgift är att ta emot och slösa himmel omkring dig!

2. Jesus ber om att vi ska växa i enhet
   Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.
   Tyngdpunkten i Jesu bön här är att de skall vara i oss. Där hittar vi varandra. Om tyngdpunkten ligger i att vi ska vara ett, så riktar vi blicken på varandra. Vi ser olikheterna. Hur ska vi kunna göra om varandra? Hur ska jag kunna ändra på dig?
   Men om tyngdpunkten ligger i att de skall vara i oss, då riktas blicken mot Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi dras in i detta kraftfält, in i denna gudomliga närvaro. Där händer det något med oss. Vi kommer fram till enheten i tron (Ef 4:13). Enheten finns, men vi kommer fram till den. Vi anar detta då vi går fram till nattvardsbordet. "Du gör oss till ett med varandra kring altarets rund, till ett med din Son i din lidande kärleks förbund, till ett med de trogna, som nu i din härlighet bo, i samma bekännelse, samma tillbedjan och tro" (Sv Ps 393:3-4).

3. Jesus ber om att vi ska växa i mognad.
   Fyra gånger hör vi här uttrycket: Inte tillhör världen (17:14, 16). En kristen tillhör inte världen. Precis som Jesus själv inte tillhör världen. Vi kristna hör med till annorlundafolket. Vi tillhör Guds rike. Därför ber Jesus nu: Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall bevara dem för det onda (15).
   De är i världen. Där behöver Jesus sitt folk. Där ska de leva skuldra vid skuldra med andra människor.
De ska inte isolera sig från världen. Inte heller anpassa sig till världen. Det är bara en person de ska undvika: Den Onde. Han vill göra allt trasigt. (Dia-bolos = den som kastar isär) Jesus göra oss hela, ge oss hel-gelse. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Jesu ord är som sädeskorn, frön – laddade med rötter, stjälk, blad, blommor, doft, frukt … Det bor en glädje i växandet! Påstår

Bengt Pleijel 90+ som gärna guidar dig genom denna söndags texter, bibelskolan.com tryck här. Denna söndags predikan finns inte i boken Sångpostillan.