måndag 12 mars 2018


Inför Marie Bebådelsedag
GUDS MÄKTIGA VERK
bebådas, förkunnas, förutsägs på Marie Bebådelsedag – nio månader före Jul. Vi får resa till Nasaret och uppleva det som Maria fick uppleva där. Vi får träffa Jesaja, som flera hundra år tidigare berättar om ”jungfrun som skall bli havande och föda sonen Immanuel”- Gud med oss. Vi får också lyssna till Paulus som hjälper oss att se vad detta betyder för oss som lever flera hundra år senare.

GUDS MÄKTIGA VERKbebådad av JESAJA – läs Jesaja 7:10-14 (Fb).
 Herren sade till Ahas: "Be om ett tecken från Herren din Gud. Be om det nerifrån djupet eller uppifrån höjden." Men Ahas svarade: "Jag vill inte be om något, jag vill inte fresta Herren."         Då sade Jesaja: "Lyssna nu, ni av Davids hus. Räcker det inte att ni tröttar ut människor? Ska ni trötta ut min Gud också? Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel (= Gud med oss).
Ahas var kung i Juda ca 700 år f Kr. Gud försöker komma till tals med honom. Han presenterar sig som Herren din Gud. Gud vill leva i förtroligt förhållande till honom. Men Ahas vill inte lyssna och lyda. Mäktiga män gör inte det. Är sig själva nog. Fastnar i ”ego-snurrret”! Folk blir trötta på honom, säger Jesaja. Men tänker Gud ge upp? Nej, han blir inte trött och utmattas inte (Jesaja 40:28). Han har en spännande lösning att ge. Han sänder sitt budskap. Ge akt på tecknet: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel (= Gud med oss).
Om Ahas inte reagerar, kan vi göra det. Matteus förmedlar budskapet till oss. Första kapitlet hos Matteus slutar med budskapet om Immanuel – GUD MED OSS! (1:23). Han möter oss i Marias barn. Sista kapitlet slutar med de orden: Jag är med er alla dagar intill tidens slut.
Mellan första och sista kapitlet hos Matteus dras vi in i denna kärleksrörelse från himlen. Vi kallas, vi tränas, fostras som lärjungar. Och vi lär känna Jesus, vem han är, vad han gjort och vad han vill med oss. Vi kommer med i Guds stora GE-RÖRELSE. Vi får gå med, gå ut, ge ut i den i den värld Han älskar.
Guds mäktiga verk sker också med oss, därför att Gud vill om vi vill. I dagens evangelium sätter Gud igång dig i DEN STORA GE-RÖRELSEN. Följ med till Nasaret och träffa Maria.

GUDS MÄKTIGA VERK – i Maria. Läs Lukas 1:26-38 (Fb) i din bibel.
BE-grunda! Förundras! Gärna med mig i boken Sångpostillan, årg 1, sid 474 bibelskolan.com. tryck här

Gabriel på himmelskt uppdrag
Ängeln Gabriel en ny uppgift. Sex månader tidigare fick han tala om för prästen Sakarias att hans hustru Elisabet skulle vänta barn. Nu sänds Gabriel till Maria – också hon skall få föda en son. Elisabet var överårig – en gammal prästfru från landet. Maria var underårig – en tonårsflicka från staden Nasaret, för ingenting är omöjligt för Gud. Varken gumfödelse eller jungfrufödelse!
Tillsammans med ängeln Gabriel letar vi oss fram till ett litet hus i Nasaret. Vi går in. Det är halvmörkt. Vi ser en ung flicka som dammar och städar. Hon tänker inte så mycket på dammtussarna. Hon har bara vackra tankar i huvudet – hon tänker på Josef. De är trolovade med varandra. Trolovningen är mer än förlovning. Genom trolovningen räknas de som man och hustru. De hör ihop. Men bor inte ihop. Det äktenskapliga samlivet börjar först med vigseln. Men om ett år skall det bli bröllop…
När ängeln kommer in i huset fylls det av ett starkt ljussken. Maria blir förskräckt. Ljusskenet bländar, hon sätter händerna för ögonen och ropar till. Då hör hon en röst som talar till henne: Gläd dig, som fått nåd! Herren är med dig (Fb). Guds nåd, hans gränslösa och obeskrivliga godhet och kärlek når fram till henne. Inte att undra över att hon undrade vad denna hälsning kunde betyda!

Marias son - den Högstes son!
Maria får nu höra märkliga ord! Hennes son skall bli stor och kallas den högstes Son. Hans namn ska bli JESUS – ”Herren frälsar”. En himmelsk räddningsaktion sätts igång. Gud vill frälsa oss genom detta barn, från Mörkrets välde in ihans välde som aldrig skall ta slut.

   Marias reaktion.   
   Vi hör hur Maria ropar: Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Maria får svar. Ingenting är omöjligt för Gud. Ty Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Då sker vad Gud vill på jorden såsom i himlen. Detta är Guds plan och vilja att förena himmel och jord, gudomligt och mänskligt. Så älskade han dig och mig att han ville göra det möjligt för oss att leva himmelrikt redan här.
Lägg märke till att den Högstes kraft vilar. Inget stress. Men något stort sker. De blir så när den Helige Ande är å färde.Det svaret får också vi när vi fastnar i vårt ”suckeri”: Hur ska det gå till? Hur ska jag klara av? Hur ska jag orka? Hur ska jag kunna göra ”det här med Jesus” levande för någon enda människa? Svaret får du. Icke genom din duktighet och fromhet, utan: Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig.

Amen! Amen – ja, ja ske alltså!
Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.
Maria är världens mest omskrivna kvinna. Man har gett henne många benämningar – ”gudaföderskan”, ”den saliga jungfrun”, ”Herrens moder”, ”himladrottning” … Själv kallar hon sig HERRENS TJÄNARINNA. En Herrens tjänare ser upp mot sin Herre, hämtar order, inspiration, kraft från honom och får människor omkring sig att känna sig älskade, sedda, viktiga.
Marias JA förändrar världshistorien. Mycket kommer att förändras om du säger ditt JA!
Vårt JA föder fram glädjen och lovsången i våra liv. Vi får säga med Maria: Låt det ske med mig som du har sagt. Amen! Amen – ja, ja ske alltså!
Vad Gud har sagt finns nedskrivet i Bibeln. Lyssna inåt. Gör som Maria: Hon bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta (Luk 2:19). Ta kontakt med den helige Ande. Anden förmedlar både kraft, vila, inspiration, lovsång …Sjung med Maria: Min själ prisar Herrens storhet och min ande jublar över Gud, min frälsare, han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna (Luk 1:46-47).

GUDS MÄKTIGA VERK förkunnat av Paulus i Romarbrevet 8:1-4 (Fb). Läs i din bibel.
Paulus hjälper oss att hitta in i kraftfältet där Gud är med oss: I KRISTUS JESUS!
Vi är döpta in i Kristus Jesus. Där möter vi vårt dops Gud – Fadern, som sträcker ut sina två händer – Sonen och den helige Ande - mot oss. När vi säger vårt JA är de i full aktivitet för att leda oss – kanske inte på lätta men på rätta vägar. Och på spännande…
Vi är döpta in i Kristus Jesus. Där gäller helt andra lagar än någon annanstans. Där finns ingen fördömelse – ingen fällande dom. Vilket budskap! Vilket evangelium för alla dem som går där och känner sig dömda och fördömda och förkastar sig själva, därför att de misslyckats med så mycket. Man ser sig i Lagens spegel men blir inte renare för det. Man lyfter sig i kragen men kommer inte högre upp för det. Man dömer ut sig själv och dömer ut andra. Suck!
MEN - ingen fördömelse! Ingen fällande dom! För vem? För dem som är i Kristus. Säg JA till ditt dop. Stanna kvar där – inga turistresor till främmande gudars land! Där - utanför kraftfältet gäller syndens och dödens lag. Den lagen är som en tyngdlag. Den gör det tungt för mig. Drar mig nedåt. Fångar mig. Men I KRISTUS gäller livets Andes lag. Den lagen har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Där finns Livets Ande. Han har med sig en lyftkraft till oss. Ty Livets Ande förmedlar till oss krafterna från Golgata. Där händer det något som förändrar allting helt för oss. Gud gjorde något där…
Det som var omöjligt för lagen – DET GJORDE GUD! Vilket fantastiskt budskap! Här är det inte längre fråga om min aktivitet. Mina ansträngningar. Mina försök att leva efter bud och krav och måste och borde. Vad gjorde Gud? Gud sände sin egen Son. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16).
Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden, Rom 8:4.
Se lagen som ett stort kärl. Kärlet måste fyllas med KÄRLEK. ”Men med min fromma möda jag aldrig fylla kan Guds lag” (Sv Ps 230:2 enligt gamla psalmboken). Det jag inte kunde DET GJORDE GUD. Fullheten finns hos Jesus. Vi såg hans härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning… av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14,16). Guds mäktiga verk landar i oss!

Marie Bebådelsedag ersätter i år femte söndagen i Fastan, som har temat FÖRSONAREN. Evangelietexten är från Johannes 11:46-57. Se sångpostillan årg 1, sid 168. Bibelskolan.com tryck här. De två sista veckorna i Fastan kallas Passionstiden.

Vilken rik tid vi har framför oss!
Bengt Pleijel 91+

tisdag 6 mars 2018


MIDFASTOSÖNDAGEN – ROSENSÖNDAGEN - SÖNDAGEN LAETARE
LIVETS BRÖD
Nu har vi hamnat mitt i Fastan. En ny ton! En ny doft! De första söndagarna handlade om frestelser, kamp, ondska. Nu glädje, lovsång, fröjd i Herren. Denna söndag har många namn. Dess latinska namn är Laetare. Förr började man mässan denna söndag med orden Laetare Jerusalem – gläd dig Jerusalem. Vi har kommit till ”Glädjesöndagen”, eller ”Rosensöndagen” som man också kallar denna söndag. En doft av salighet slår emot oss. Eller av nybakat bröd. Söndagens tema är Livets bröd. Dagens texter pekar fram mot nattvarden, som också kallas Eucharistin – tacksägelsens måltid. Vår käre himmelske Fader öppnar där sitt hjärta för oss. Vi hör pulslagen: ”För dig! För dig!” Himmelen landar.

Andra Kungaboken 4:42-44 – undrens tid är ej förbi!
En man kom från Baal Shalisha till gudsmannen med tjugo kornbröd, bakade på det första av den nya skörden, och med färska ax av sin gröda. ”Ge det åt männen att äta”, sade Elisha, men hans tjänare invände: ”Skulle jag sätta fram det här åt hundra man?” – ”Ge det åt männen”, upprepade Elisha, ”ty så säger Herren: De skall äta och få över.” Då satte han fram det, och de åt och fick över, som Herren hade sagt.

Vi får idag träffa Elisha. Han levde på 800-talet f.Kr. Det är inte så ofta vi får träffa så gamla människor. Och så spännande! Men i ”Himmelskt Söndagsgodis” blir ju allt omöjligt möjligt! Elisha är en av profeterna i Gamla Testamentet och en av de mest fascinerande människorna där. Han kallas till profeten Elias efterträdare genom att denne lägger sin mantel på honom (1 Kung 19:19-21). När Elia sedermera lämnar den här världen (genom en himmelsfärd) tar Elisha upp hans fallna mantel och för därmed vidare sin läromästares profettradition (2 Kung 2). Elisha får då också ”en dubbel arvslott av Elias ande” (2 Kung 2:9). Otroliga under sker genom Elisha. Bl.a var det Elisha som uppfann ”mun mot mun-metoden” (2 Kung 4:32). I dagens avsnitt sker ett märkligt brödunder. Tjugo kornbröd räcker åt hundra man och bli över. Dagens evangelium berättar om ett ännu större brödunder. Fem kornbröd räcker till fem tusen män.
Det var då. Men nu? Kontakta Psaltaren 25:14-15. Där finns svaret.”Oculi mei” – mina ögon ser…
Kristus lever. Där han går blommar evighetens vår,
Jublande förnimmer vi: Undrens tid är ej förbi 
(Sv Ps 40:6).

Andra Korinthierbrevet 9:8-10 drar oss in i den stora GE-RÖRELSEN.
Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: ”Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet”. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.

Nu hamnar vi mitt i ett kollekttal. Paulus har startat en insamling för de fattiga i Jerusalem. I versen före vår text skriver Paulus: Gud älskar en glad givare. Gud själv är en glad givare. Han förmår ge er allt gott i överflöd. Gud sätter igång den stora GE-RÖRELSEN. Fadern ger oss sin Son. Sonen ger sitt liv för oss. I Mässan tar vi emot Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Utanför kyrkdörren väntar människor som behöver mycken kärlek… Gå ut! Ge ut! Det ni har fått som gåva skall ni ge som gåva (Matt 10:8). Ja, Gud älskar en glad givare. Och han blir så glad när han ser hur hans barn vill likna honom.
Men vad händer om vi inte vill vara med på det? Om kärleken inte får flöda vidare blir vi som döda Havet. Bara tillflöde, Inget utflöde. Inget liv. Eller blir vi som frysskåp. Levande vatten blir isklumpar i hårda, kalla hjärtan. Vid strömavbrott, kontakta Psaltaren 25:14-15.
Fadern vill dra oss in i sitt kraftfält. Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter din vind blåsa och vattnet strömmar (Psalt 147:18). Då händer något med oss. Vad då? Lägg märke till citatet i dagens text - ” han strör ur…”. Ordet ”han” syftar inte på Gud. Det är citat från Psaltaren 112:9, och syftar där på dem som ”vördar Herren och har stor glädje i hans bud(112:1). Det syftar på dem som låter sig dras in i den stora GE-RÖRELSEN. Han gläder sig när han ser hur hans barn liknar honom. Men lite tröga är vi väl? Vi behöver be om hjälp att hitta detta rika liv.
Oss alla hjälp, att vi förmår, 
vad vi av dig för intet får 
med fröjd för intet giva.

Johannes 6:1-15 – vi möter JAG ÄR - livets bröd!
Vandra långsamt och eftertänksamt genom denna text. Berätta vad du hör och ser. Gå sedan till Sångpostillan årg 1, sid 160, på bibelskolan.com tryck här. Så delar vi vad vi fått.

Besök i Galileen – 6:1-2
Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. 

 I ordet ”mycket folk” finns också du med. Berätta vad du minns…
   
Jesus ser in i framtiden… och i samtiden - 6:3-5a
Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom
   Jesus ser från Galileens berg mot påskhögtidens berg – Golgata. Han ser mycket folk som kommer. Berätta vad du tror Jesus ser och tänker på om det han ser?
  
 Jesus ser vår nöd – 6:5b-7
Han säger till Filippos: ”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?” Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: ”Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.”
   Jesus ser deras nöd och vår – dagligt bröd. Hur skall vi kunna få det att räcka?
   Jesus prövar Filippos och oss: ”Kommer ni inte ihåg det goda jag redan gjort i era liv”?
Förgät ej vad gott han har gjort (Psalt 103:3, Bibel 1917). Glöm inte allt gott han gör (Psalt 103:3 Fb).
   Det goda han gjort det fortsätter han att göra. Räkna med Jesus. (Kontaktadress Psaltaren 25:14-15)

Jesus tar hand om våra små resurser 6:8-10.
En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: ”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?” Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på den platsen. De slog sig ner – det var omkring fem tusen män
   
   Andreas föreslår: fem kornbröd och två fiskar! Men vad förslår det? Dumt förslag!? Men egentligen: Vad klokt! Han säger det till Jesus och räknar med Jesus. Jesus hör och gör. Förslaget förslår när folket får slå sig ned i gröngräset. 5000 män – familjerna räknas. Hur många?
  
 Jesus tar brödet, tackar Gud och ger 6:11-13
Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: ”Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.” De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.
   
   Jesus ber bordsbönen. Han välsignar inte brödet. Han tar tag i brödet, håller upp det och tackar Gud. Han välsignar Gud, upphöjer och prisa honom och delar ut åt dem som ligger där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. Det räcker och blir över. Tolv korgar!
   
   Budskap till oss: Det är himmelska krafter med där Jesus är med. Se hur hela vår vardag med dess kamp och slit finns i detta bröd. Jesus tar emot det, ber över det, låter himmelens hela salighet landa i detta bröd. För dig! För dig!
Efter måltiden – 6:14-15
Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: ”Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.” Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.

   Jesus drar sig undan, står det. Han gör så när vi vill ha ”vår Jesus” sådan vi vill ha honom. Han är PROFETEN, säger de och tänker att han är en som delar våra värderingar och förkunnar jämlikhet och allas lika värde. Han KUNG, säger de och tänker att han ska starta en upprorsarmé mot Rom. Men Jesus längtar inte efter Herodes krona. Han tänker på törnekronan. Drar han sig undan, när man vill förfoga över honom. Vad händer då? Utan Jesus - ingen välsignelse, ingen tröst, ingen himmelsk närvaro. Jesus är borta.
   Men så kommer stormen. Det blåser hårt och sjön börjar gå hög (Joh 6:16-21). En gestalt kommer emot oss, gående på sjön. Vi blir förskräckta. Men ”där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig”. Vi hör hans röst: Det ÄR JAG. Var inte rädda!

En rik Laetare-helg med många friska nyupptäckter önskar
Bengt Pleijel 91+
måndag 26 februari 2018
Inför tredje söndagen i Fastan.
Kamp mot ONDSKAN - seger genom OCULI.
ONDSKAN är temat för denna söndag.Otäckt! Det får oss att rysa, frysa, bli rädda…
OCULI är räddningen!
Oculi är denna söndags latinska namn. Förr började man mässan med Psaltaren 25:15. Oculi mei semper ad Dominum = Mina ögon ser alltid till Herren. Den kontakten, behöver vi i kampen mot det onda.
Den Ondes onda ondska är både listig och farlig. Hans viktigaste bokstav är O. Han vrider allt som är gott till dess motsats. Lycka blir olycka. Frid blir ofrid. Sämja blir osämja. Allt han gör, från början till slut, är av OndO!! Och vi, ja vi fixeras vid allt det mörka. Vi registrerar det, talar om det… har du hört? Vi tänker på det, ältar det, är världsbäst på att bekänna andras synder.
Men kärleken gläder sig inte över orätten (1 Kor 13:6). Därför behöver vi djupkontakt med Kärleken. Då händer det något med oss. Först med ”oculi mei” – mina ögon:
Mina ögon öppnas. Jag ser. ”Fäst dina ögon på Jesus. Alla ting runtomkring får jag se som han i ljuset av hans ära och makt”. Något händer också med mina öron...
Mina öron hör vad Herren säger. Jag får ta emot himmelska kraftord och slunga dem mot den Onde. Ty ”ett ord kan honom fälla” (Sv. Ps 237:3).
Men vad händer med mina fötter? Hitta svaret i ”oculi”-texten - Psaltaren 25:14-15. I den får vi djupkontakt med Kärleken: Herren umgås förTROligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet.
Detta ord får du som startgåva denna söndag. Stoppa ned det i hjärtat – by heart. Du behöver det när vi nu går in i denna söndags texter. Först den gammaltestamentliga texten från

Första Samuelsboken 17:40-50 – DAVID och GOLJAT.
Läs texten i din bibel eller psalmbok. Ja, gör det! BE-grunda!
Vad tänkte du? Har detta verkligen hänt? En hemsk människa som är 290 cm lång, bär kopparpansar som väger 50 kg, och en spjutspets som väger 6 kg, kommer emot dig. Han är ful i munnen, skryter, fnyser, förbannar och svär. Du ser hur han möter den lille David, som kommer emot honom med käpp och fem släta stenar, ung och ljushyllt och vacker. Och uppkäftig!
Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger.
Medan Goljat står där och skryter, fnyser, förbannar, flyger plötsligt en sten mot honom…
Är detta sant? Eller bara en skröna? Kanske en ”sann skröna”?
Den Onde vill gärna att du grubblar över detta. Skulle då Gud ha sagt? (1 Mos 3:1). Fastna i ett litet teologiskt gräl. Vem har tolkningsföreträde?
Den helige Ande har tagit med denna berättelse i Bibeln för att det som hände då kan hända igen!!! Då var alla rädda för filisteerna, Israels svurne fiende. ”Filisteerna kommer!” var skrämselordet. Alla blir rädda. Kungen blir det. Drottningen svimmar. Stora rådet är utan minsta råd. Men överste premiärministern talar lugnande ord: ”läget är under kontroll, vår beredskap är god!”- Riksdagskören sjung sjustämmigt och hurtfriskt ”Ingen rädder för filisteen här!” Men egentligen är alla rädda. Rädslan sprider sig ända in till regeringskansliet. Alla vet: ”Inget yttre försvar! Inget inre försvar! Inga andliga muskler! Blekfeta! Bortskämda! Panik! ”Skaffa mat i fem dagar och vatten och batterier…” Men sen då? Vart är vi på väg?
Jesaja profeterade om att en liten pojke skall valla dem (Jesaja 11:6). På hans axlar vilar herradömet (Jes 9:6). Men i vårt land blir han utvisad. Föraktad och övergiven av människor… så föraktad att vi räknade honom för intet (Jes 53:3). Finns inte någon David bland oss?
Men kommer ni ihåg? Förra söndagen träffade vi en kananeisk kvinna. Hon var från de trakter där filisteerna en gång bodde. Vi hörde hur hon ropade: ”Herre, Davids Son, förbarma dig över mig…” (Matteus 15:21-28). Främlingen kanske kan hjälpa oss hitta Frälsaren. Det kan hända oväntade saker i det mötet, ty Herren umgås förTROligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon (oculi mei) ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Jfr Sv Ps 45:3).


Lukas 11:14-26 – JESUS och HUGGORMARS AVFÖDA
Läs denna text i din bibel. Men läs från vers 13 till 28.
Dagens text innehåller – som man säger om en del filmer på TV – vissa skrämmande inslag. Vers 13 handlar om att du behöver hjälparen den helige Ande, vers 28 att du blir salig om du tar vara på Guds ord. Alltså: med Andens och Ordets hjälp kan du förstå och bestå!
Demoner måste drivas ut.
Det finns demoner, mörka maktkrafter. Har många namn - Satan, Djävul, Beelsebul, ”Huggormars avföda” = Barn och anhängare till paradisormen. Man kan bli fångad, lurad, uppslukad…
Man kan också bli fri! Jesus driver ut en demon. Några säger att han gör det med ”demonernas furste”. Jesus svarar att han gör det ”med Guds finger”. Enligt Matteus 12:28 säger Jesus att han gör det med Guds Ande. Sonen och Anden är ju Faderns två arbetshänder - Han behöver bara peta på det onda med lillfingret så förlorar det sin makt.
Med Anden kommer Guds rike till oss.
Om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er, säger Jesus. Då bli det rent och snyggt inombords. Syndernas förlåtelse, liv och salighet! Guds rike kommer till oss med rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
Men vart tar demonen vägen när den blivit bortdriven? Till ökentrakter. Där vantrivs den. Irrar omkring, trött, ledsen, törstig, hemlös. Då kommer han på idén att vända tillbaka. Han ser att vårt hjärta blivit befriat, rent och städat. Han tar sällskap med sju andra andar. De bryter sig in ”med våld och argan list”. Se till att hjärtat, ditt inre kärleksrum, blir fyllt av Helig Ande. Skriv på hjärtats dörr: Upptaget!
Anden och Ordet hjälper oss förstå och bestå.
Det är nu vi förstår att vi behöver Hjälparen, den helige Ande, som Fadern ger åt dem som ber om det. Vi klarar inte av det här krångliga livet utan himmelska kontakter. ”Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda” (Sv Ps 237:2). Vi behöver daglig ”fräls-vara” – saliga de som hör Guds ord och tar vara på det (Luk 11:28. Sjung Sv Ps 688). Kom, helige Ande!!!
Det finns mer i dagens evangelietext, se Sångpostillan, årg 1 sid 154, bibelskolan.com tryck här.

Efesierbrevet 5:1-9 JESUS och LJUSETS BARN.
Läs denna Paulus kärleksepistel i din bibel. Ta med vers 10 också. Nu BE-grundar vi vers 8-10.
Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren.
FÖRUT: ni var mörker! NU: ni är ljus i Herren!
Det står inte att ni förut var i mörker. Det sägs ännu skarpare: Ni var mörker. Ni var mörkrets representanter och ni ”utstrålade” mörker. Men nu är ni inte det. Något har hänt. Ni har mött Jesus. Ni har hört hur han mycket personligt sagt till er: Ni är världens ljus. (Matt 5:14). Genom dopet och tron har ni blivit inkopplade på det himmelska kraftnätet. Upptäck strömbrytaren! Och använd den!
Jesus säger ni är världens ljus eftersom ni är mina lärjungar som kopplar på el-kraften från mig. Ja, hela vår existens, hela trons liv är beroende av Jesus. Drag nu konsekvenserna av detta. Visa vem du tillhör. I v 6 talade Paulus om olydnadens barn. Nu får vi uppmaningen:
Lev då som ljusets barn…
Lägg märke till att Paulus inte fastnar i negativa formuleringar över synden och mörkret. Han pekar på hur mycket rikare man lever då man är ljus i Herren. Då blir det resultat av mitt liv. Jag bär frukt.
Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.
Resultatet av att du hör ihop med Jesus är att hans GODHET lyser igenom dig., Hans RÄTTFÄRDIGHET är strålglansen omkring dig och hans SANNING kastar ljus över din vandring. Ett nytt skapelseunder sker, ty Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor 4:6).
Pröva vad som gläder Herren!
Att vara kristen är inte att blint följa en massa paragrafer. Det är att upplysas av Guds Ande så att man kan avgöra vad som är rätt (Fil 1:10). Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom (Rom 12:2).

Himlens Gud blir så himla glad när vi gör så!
Ta glädjen på stort allvar!!!
Bengt Pleijel 91+
tisdag 20 februari 2018


Andra söndagen i Fastan.
DEN KÄMPANDE TRON
handlar det om denna söndag. Låter det kämpigt? KAMP… BRÅK… STRID. Det tycker vi inte om. Vi vill hellre få höra hur vi kan få vila på gröna ängar, lukta på blommor och ha det skööönt… Men, ”själen måste utstå en kamp för den tron, varpå vår salighet hänger” (Sv Ps 265:1).
Upp till kamp emot kvalen! Sista tiden det är!
Dagens texter handlar mycket om kamp, motstånd, gåtfulla kraftmakter som får oss att gråta och snubbla och ge upp. Vi får lära oss att kämpa trons goda kamp. På andra sidan kamp och brottning väntar himmelska krafthemligheter!
   Denna söndag är en ”komihågsöndag”. Vi påminner Herren om att Han skall komma ihåg! Söndagens latinska namn är Reminiscere (=kom ihåg, tänk på). Förr började man mässan med att be ur Psaltaren 26:6f :Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre, för de är av evighet. Tänk inte på min ungdoms synder och brott utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre (Fb15).

1 Mos 32:22-31 – läs och be-gunda texten i din bibel. Du kommer in i en brottning. Efter den kan detta hända med dig: OCH HERREN VÄLSIGNADE HONOM DÄR…
Nu får vi träffa Jakob, Abrahams sonson och sannerligen inte Guds bästa barnbarn. Jakobs historia är full av fula svek, bedrägerier, lur. Han har lurat sin bror, sin far, sin familj, ja, också lurat sig själv.
Bibelns stora män var inga hjältar. Långt ifrån perfekta. Bibeln berättar inte om märkliga människor. Den berättar om vilken märklig och mäktig Gud vi har. Han kan ta hand om och ta itu med dåliga och knepiga människor. Så häng med nu alla ”ohyggliga Svenssons”. Det är inte kört! De finns hopp!
Vi träffar Jakob på väg hem efter många år tillsammans med sin stora familj, som han lämnar vid Jabboks vad. Det är natt. Jakob blev ensam kvar. Det blir alldeles stilla omkring honom. Inga får bräker, inga barn skriker. Allt är tyst, alldeles stilla. Men där i ensamheten kan Gud nå honom. Och nå också oss och ta itu med oss! Vi får sårbehandling. Han blottlägger såren, opererar, ger salva, binder om. Många som varit med om detta vet att det kan vara mycket smärtsamt. Så var det för Jakob.
Detta händer nu med Jakob. Han är inte ensam längre. Där i mörkret kommer det fram en man. Mannen börjar brottas med Jakob. Brottningen pågår hela natten.
Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” 
Av sammanhanget förstår vi att det är Herren själv. Vilket underligt möte! Ibland talar vi om själens jakobskamp, om hur vi brottas med Gud, kämpar med Gud, skakar i Gud. Gud, varför sover du??
Men här är det ju Gud som kämpar med Jakob. Och den han kämpar med är inte en hedning. Det är ett av hans barn som han mött 20 år tidigare. Ett olydigt och felande barn. Ett barn som fuskat och ljugit och lurats. Och glömt sina fäders Gud. Gud kunde förkastat honom. Men Gud möter honom.  Han väntar på Jakob precis som han väntar på dig och mig. 
   Mitt i denna brottningskamp står det ett märkligt ord: När han såg att han inte kunde besegra Jakob. Gud rår inte på honom. Gud, den allsmäktige, står maktlös inför en människa. Jakob var för stark för Gud. Är detta vår historia? Vi vill inte låta Gud råda. Vi vill spela herrar själva. Vi ger oss inte. Herren får inte bukt med oss. Och så står det i texten att Herren gav honom ett slag på höftbenet.
Är det verkligen Gud, vår käre himmelske fader, som gör så? Är det inte en mörkrets ande, en demon?  När en människa kommer i nöd och anfäktelser kan hon verkligen fråga vem det är hon brottas med. Är det Gud eller satan?  Men när kampen är över vet Jakob, att det är Gud som han kämpat med.
    Jakob förstår och vi förstår: Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. I prövningarna kan vi förstå det. Det är något stort som Gud vill. Jag förmår inte draga himlen till mig ner. Men mitt i prövningen ligger himmelsk välsignelse och väntar på oss. Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig....
   Jakob får en välsignelse. Han blir upprättad och upprätad. Av Herren får Jakob nu ett nytt namn. Inte längre Jakob - skammens och nederlagets namn. Inte längre Jakob - den svekfulle, den listige. Jakob blir en ny skapelse, en ny människa. Det gamla livet blir förgånget och ett nytt liv kan börja.     Gud säger: Ditt namn skall inte längre vara Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.   Israel betyder: Gudskämpe.  Han har kämpat med Gud och vunnit seger. En underlig seger. Ja, det är en seger att i kamp med Gud blivit så besegrad att det hädanefter inte är min vilja, min lycka, det gäller, utan Guds vilja. Den största seger är segern över mig själv. 

   2 Kor 6:1-10 – läs och BE-grunda texten i din bibel. Du kommer in i kamp, nöd, påfrestningar. falska anklagelser. På andra sidan kan du upptäcka: Jag har ingenting men äger allt.
Du utnämns först till Guds medhjälpare. Det är inte uppdraget att ”pösa påve”. Du får stiga ned från tronen, bli tjänare. Där nere vill Gud ha dig som sitt speciella sändebud. Där nere - i kampen, nöden, påfrestningarna, fängelsehålan, bråken – där väntar Herren på dig. Räkna med bråk. Men räkna ännu mer på att Herren redan är där. Du är med mig! (Psalt 23:4). Också i det mörkaste mörker!
En som hade erfarenhet av nåden mitt i nöden var tjänaren Petrus. Han skriver till oss: Mina älskade , var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er (1 Petr. 4:12-13).
I vår text räknar Paulus upp 20 olika slags svårigheter han hamnat i. Stanna till vid varje i fyra sekunder. Inse ditt behov av att tanka Guds nåd redan nu. Då upptäcker du att det i varje nöd finns en nåd – Den Onde får inte sista ordet! En välsignelse väntar…
Receptet är detta: Kasta inte bort Guds nåd. Glöm inte vad gott han dig redan gjort. Det han gjort, det gör han. Nu är frälsningens dag. Rusta dig! Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft (Ef 6:10). Upptäck nåden i varje liten nöd du hamnar i. Du får då erfarenhet att möta de större.
Vi undrar hur Paulus stod ut. Hur orkade han? Är du nyfiken på hur han kunde säga efter alla dess mödor, kamp och lidanden:
plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, 
jag har ingenting men äger allt ...
Ja, hur orkade han? Svaret kan du få i Psaltaren 25:14-15. Ett ”by-heart-ord”!!!

Matteus 15:21-28 – läs och BE-grunda texten i din bibel. Efter gåtfullt samtal med Jesus kan du få höra: Det skall bli som du vill.
Jesus drar sig undan. Mötet med plågade människor har gjort honom trött. Han behöver återhämtning. På sin vandring bort hamnar han i kananeernas land – bland folk som under långa tider vållat Israel stora problem. De förde in Baalskulten i landet. Där förekom både extas och sextas i gröna lunder. Stort problem för Israels pojkar som smög sig dit om kvällarna och kikade genom stängslet…
Kananeernas slagord var: ”Baal är gud!” Men då kom Elia. Hans namn betyder ”Herren är Gud”. Han behövde bara visa sig så förstod folk vad som höll på att ske. Läs 1 Konungaboken kapitel 18-19.
Jesus möts nu av en kvinna från detta folk. Ryktet om Jesus hade nått henne. Hon ropar: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.”  Hennes dotter var svårt sjuk. Lägg märke till att hon tar in dotterns nöd i sig. …förbarma dig över mig... min dotter plågas svårt...
Nu händer något som får oss att häpna. Vi känner inte riktigt igen Jesus. Han är tyst. Han gav henne inget svar. Eller känner vi igen vår egen erfarenhet? Var finns Gud i våra frågor?
Lärjungarna blir på dåligt humör och försöker få fram ett svar från Jesus. Jesus svarar med att säga att hans uppdrag gällde först de förlorade fåren av Israels folk. Juden först men också greken (Rom 1:16). En gång kommer hedningarnas tid då han som är ”Världens ljus” skall skina för dem. Men först efter Påsk och Pingst. Då skall de se ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet för ditt folk Israel (Luk 2:12).
Men kvinnan – slagfärdig och envis – ger sig inte. Hon följer efter, ropar, argumenterar, ger svar, faller ned för Jesus. Nu är det Jesus som får ge sig. Han stannar, vänder sig till kvinnan, säger: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.
Vad lär vi oss här? Vi är ju vana vid snälltåg, snabbtåg, snabbkaffe – allt ska gå så snabbt. Vi ger snart upp om snälltåget blir styggt och stannar. Vi får sitta där utan snabbsvar och snabblösning på våra problem – vi ”mikrovågskristna”, som blir sura om inte mikron säger pling efter några sekunder - bön besvarad! Men Guds folk nu övas i uthållighet, att stå fasta, att vandra i tro utan att se.
Bön: ”Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp, att frigjord från världen mot målet se opp. Mer uthållig gör mig, på frukter mer rik, mer redo för himlen, mer Jesus, dig lik” (Sv Ps 281:3).
På andra sidan alla ”kamper” kanske du förvånat hittar svaret:
Det skall bli som du vill!
Om det skall bli som jag vill, så kommer du till ett möte som jag och Jakob kallar dig till. Adress: Sångpostillan, årg 1, sid 146 eller bibelskolan.com tryck här

Bengt Pleijel 91+måndag 12 februari 2018

Inför första söndagen i Fastan
PRÖVNINGENS STUND
kommer, säger första i Fastan. Förr var temat: Kampen mot frestelsen. Både hebreiskan och grekiskan har ord som kan översättas både med frestelse och prövning. Skillnaden mellan dem kan anges så: Den som frestar någon gör det för att få fram det värsta hos honom och få honom att falla. Den som prövar någon gör det för att få fram det bästa hos honom. Samma verklighet har två sidor, därför att här finns två  parter med rakt motsatta syften.  Djävulen vill fresta oss för att få oss att falla.  Gud vill pröva oss för att få fram mera tro och mognad hos oss. Gud frestar ingen. Han vill inte få oss att falla. Han vill få oss att mogna (läs Jakob 1:2,13).
    Prövningar vi möta får. Det vet vi. Nu får veta att hjälpen finns OVAN DÄR! Ta kontakt. Invocavit är söndagens latinska namn. Förr sjöng man denna inledningssång från Psaltaren 91:15,16 - Invocavit (me et exaudiam eum) = Han åkallar (mig och jag skall svara honom).

Här är receptet i alla pröv
ningar och frestelser som smyger sig på oss: Umgås förTROligt med Herren. Behåll daglig kontakt. Bevara oss i frestelser och prövningar. I Guds händer vad som än händer!
Det vimlar av recept i dagens texter. Följ med dit…

1 MOSEBOKEN 16:7-13 berättar om
PRÖVAD PIGA MÖTER GUD SOM HÖR OCH SER
Jag vill inte ta ifrån dig glädjen att läsa och BE-grunda texten i din psalmbok eller i din Bibel. Läs!
Vi hamnar nu mitt i en äktenskapskris. Det gnisslar mellan Saraj och Abram. Gud har lovat att de skall få barn och sedan barnbarnsbarn… så många som stjärnorna på himlen. Men det dröjer. Åren går. Inget barn föds. Då kommer Saraj på att de skulle hjälpa Gud på traven. Hon har hört av några grannfolk att om en reservmamma utnyttjas och mannen får barn genom henne skall det räknas som hans barn.
Och så sker. Den vackra slavflickan Hagar, som de tagit med sig från en semesterresa i Egypten, kan användas. Det blir en pojke. Ismael får han heta – namnet betyder Gud hör bön.
Men nu tar inte krisen slut. Allt blir bara värre. Hagar - högfärdig över att hon var bättre än Saraj. Saraj - arg, bitter, elak… Driv ut slavinnan och hennes son! (Gal 4:30).
Abram mår inte heller så bra. Han känner sig vilsen och osäker hemma. Han har fått barn med hembiträdet. Han vill bara smita. För fridens skull lyder han sin fru. Han driver ut slavinnan och hennes son. In i den mörka skogen…
Och där möter vi Hagar, bitter, besviken, förnedrad, full av gråt, ensam…
Nej, inte riktigt ensam. Någon ser henne. Någon talar med henne...
Ovan där finns denne Någon. Vem? Ja,
vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn.
GUD HÖR! Hagar får besök av en ängel, som går in i hennes nöd och hennes frågor. Hon får själavård.
GUD SER! Ja, den Gud som ser ned så djupt, han ser slavflickan. Den blicken upprättar henne och ger henne nytt mod och nytt liv.
Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: ”Du är Seendets Gud.” Ty hon tänkte: ”Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Ja, prövad piga fick möta Gud som hör och ser!
 

HEBREERBREVET 4:14-16 låter oss få möta
PRÖVAD PRÄST MED HJÄRTA FÖR DE ARMA
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter , utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Här hittar du två viktiga personer:
1) JESUS – berätta vad som sägs om honom.
2) EN SOM HAR SAMMA PERSONUMMER SOM DU - berätta vad som händer i mötet mellan dem.
Sv Ps 358 kan hjälpa dig att upptäcka vilken kärlek han har. Och som vi kan få, om vi vill ta emot och hålla fast vid vår bekännelse till honom.

Han gick in i din kamp på jorden. Gud tog plats i din egen gestalt.
Han kände din puls. Han blev trött liksom du – och han älskade dig över allt.

Han gick in i din sorg och längtan. Gud tog plats i din egen gestalt.
Han grät med din gråt. Han blev ledsen som du – och han älskade dig överallt.

Han gick in i din nöd och smärta. Gud tog plats i din egen gestalt.
Han bar på ditt kors. Han var plågad som du – och han älskade dig överallt.

Han gick in med sitt liv på jorden. Gud tog plats i din egen gestalt.
Hans seger blev din. Han var frestad i allt – och han älskade dig överallt.

MATTEUS 4:1-11 FRESTADES FRÄLSARE FRIAR FRÅN FARLIG FIENDE.
Läs begrunda, lev dig in i dagens evangelium från Matteus 4:1-11. Vill du ha guidad tur, gå till Bibelskolan årg 1 sid 138,   eller bibelskolan.com tryck här
Det hände för några dagar sedan. Mycket folk. Dop i Jordan. Man hör. Man ser. 
Man vittnar… Man hör en röst från himlen: Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje
Man ser: Den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. (Luk 3:22 Fb).
Man vittnar: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom, berättar Johannes. Han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige Ande. Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son." (Joh 1:32-34). Människor häpnar. Änglar sjunger. Och vi dras in i lovsångssmittan: ” O kom låt oss tillbedja /3/ vår Herre Krist (Sv Ps 122),
Bara en håller för öronen. Orkar inte med den gamla sången. Blir alldeles rasande. Får allergiskt vredesutbrott. ”Fy Gud!” säger han.
Det är den gamle ormen som slingrat sig fram, han som heter Djävul och Satan. Han har hittills hållit sig rätt så lugn. Han har bara sett till att folk inte blivit alltför goda mot varandra. Men nu! Nu när himlen talar om att Guds Son kommit till vår jord – då exploderar han! Får ett raserianfall! Fan har fått en farlig fiende på nära håll. Han var väldigt glad då Dagens Nyheter avskaffade honom 1910. Många gick på lögnen. Djävulen avskaffades. Men djävulskapet fortsatte i det ena kriget efter det andra. Och nu tycks det bli all djävligare på jorden: krig, mord i Malmö, skottlossning i Göteborg, livsglädjen försvinner, ekonomisk brottslighet. Lur och lögn. Vad är det som sker i det som sker?
Och ändå: Hur kan det finnas så mycket gott i världen när ondskan är så stor?
Nu ger sig den Onde på den Gode. Han smilar, luras, ifrågasätter, diskuterar, ”skulle då Gud ha sagt”.
Tre frestelser från den Onde: 1.Ordna bullfest. 2. Hoppa ned från kyrktornet. 3. Bli kung genom mig.
Tre svar från den Gode: Det är skrivet! Det är skrivet! Det är skrivet!
Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.
Vad hände? Frestades Frälsare friar från farlig fiende! Han är fortfarande farlig. När han möter någon av Jesu vänner ”då vill han se henne fången och snärjd, förvillar med smicker och lockar med flärd och tänker blott på att bedraga” (Sv Ps 536:1). Men Jesu vänner vet: Prövningar vi möta får. ”Räds att frestarna lägger snaran, där du minst förmodar faran: Sådan är hans sed…” (Sv Ps 566:1).
Frälsning från farlig fiende finns:
  1. Guds mäktiga ord är vapnet: Dessa ord som jag IDAG ger dig skall du lägga på hjärtat.
  2. Dopet in i Kristus är kraftkällan (Rom 6:3, Gal 3:26-29, Rom 8:1).
  3. MOD-kläder tas på varje morgon.  Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp (Ef 6:10 f)
  4. Håll daglig kontakt med dina himmelska vänner. Invocavit …
Kom låt oss nu förenas här med änglarna i höjd 
samt tusen, tusen helgon där och sjunga med stor fröjd: 
HALLELUJA! O GUDS LAMM 
SOM HAR SEGRAT PÅ GOLGATA. 
HALLELUJA /3/ AMEN.

Med många himmelska glädjor
Bengt Pleijel 91+
Skriva ut