måndag 21 maj 2018Heliga Trefaldighets dag!

En rik festdag i kyrkoåret! Visste ni att vi med anledning av denna dag fått ett SMS från Mose? SMS – Som Mose Säger! Vad säger han? Det står i 5 Mos. 33:27

en tillflykt är han, urtidens Gud 
och här nere råder hans eviga armar 

Vad sägs här om Gud? 

1. Han är en tillflykt 
På franska heter det refug. En viloplats där vi andas ut, stressar ned, tar en skapande paus. Får några minuters semester från alla krav och makter och dunkla krafter som sliter sönder oss inuti. Endast i Gud må du har din ro min själ, ty från honom kommer mitt hopp (Psalt 62:6). I Nya Testamentet heter den platsen I KRISTUS. Det är dopkällan (6:3), krafthämtningens tankställe (Ef 6:10). Där tar glädjen aldrig slut (Fil 4:4). Där finns ingen fördömelse (Rom 8:1).

2. Urtidens Gud är nutidens Gud.
Han möter oss, handlar med oss. Han har hjärta för oss. ”Än som i gången tid”. Idag! I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan (Hebr 3:7). Han frågar: Vad vill du att jag skall göra för dig? (Markus 10:51).

3. Han råder.
Han handlar med oss, griper in genom sina två armar: Sonen och den helige Ande. Här hittar du värmen i läran om den heliga Treenigheten. Den är inte ett kemiskt problem – H2O, (vatten, ånga, is). Den är inte ett geometriskt problem: (triangeln med tre sidor). Det är Fars sätt att ta hand om sina barns problem. Far tar emot oss med sina två händer, lyfter oss upp i sin famn. Vi hör hur hans hjärta talar till våra hjärtan. Om du lyssnar med hjärtat häpnar du över hur rikt livet kan bli.

Vår Herre Jesu Kristi nåd, 
Guds kärlek och 
den helige Andes gemenskap 
vare med er alla 
(2 Kor 13:13). 


1. Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta
Lyssna ”by heart” till Shemá (= hör) i femte Moseboken 6:4-9

Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

   Denna text är Israels trosbekännelse. En ledstjärna som följde den fromme då och sjunger i dig, du fromme, nu. Hela dagen. Vilken bibel-studiemetod! Lyssna ”by-heart”!!!
   Börja med att koppla på den himmelska hörlängden! Gud har något på sitt hjärta som han vill säga just dig. Och till oss – HÖR ISRAEL! Herren din Gud vill engagera hela dig i ett kärleksförhållande - hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Du som lever i en värld där så mycket splittrar, sliter, trasar och gör dig osäker och vilsen får nu veta att Herren vår Gud Herren är en.
” O vilken kärlek under bar sann…”
    Det märkliga är att ordet GUD står i pluralis på hebreiska – ELOHIM. Och Herren själv talar om vi. Låt OSS göra människor till VÅR avbild (1 Mos 1:26). Låt OSS stiga ner… (1 Mos 11:7) Vem skall JAG sända och vem vill vara VÅR budbärare (Jes 6:8). Gud uppenbarar sig för Abraham. Abraham, ser tre män (1 Mos 18). Två makar fogas samman till ett. Men är fortfarande två. Fadern, Sonen och den helige Ande är ETT! Det betyder att det råder enhet, samling, trygghet i Herren. Tryggare kan ingen vara än där.
   Dessa ord som jag i dag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du skall inte först lägga dem i din hjärna. Då hamnar de i hjärnans ”hår-disk”. Det blir så kallt och hårt med din kristendom då. Det blir bara läror och åsikter och tankar av hans ord. Nej, lägg dem på ditt hjärta. Lyssna inåt till hans ord. Smaka på dem. Upprepa dem. Idissla dem. Vattna dem med bön. De ord som hamnar i hjärtat går in i blodet, och genom blodomloppet påverkar de händer och fötter och fingrar och tår. Så småningom stiger de åt huvudet på dig. Ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen (Matteus 12:34). Tänk på: Varje ord, som kommer till liv för mig är ett möte med Herren. Han är i Ordet. Han ger det som han säger. Det är när hans ord får tala till dig, som ditt hjärta börjar brinna. Det bli varmt inombords (Luk 24:32).
   När du tagit emot vad Herren har på sitt hjärta, och du lagt dem i ditt hjärta, händer det något med dig rakt i din vardagsvärld. Det påverkar ditt sätt att vara med barnen, dina samtal vid kvällsteet, umgänget med grannar, kolleger, arbetskamrater, i dina sammanträden…
   Ett ord från Herren följer dig i nattens vila. ”När jag vilar verkar Herren i mig”. Ett ordfrö som bäddats ned på kvällen kan spira upp som en lovsångsblomma på morgonen. Morgonens kärleksblick på Herren kan påverkar hela din dag, ditt hem, ditt arbete, ditt samhälle. Recept: Lär dig detta ord ”by heart”.


2. Därför gläds mitt hjärta
De orden hör du i dagens epistel – Apostlagärningarna 2:24-35. Denna text är en del av Petrus pingstpredikan i Apg 2:14-35. Läs och låt dig smittas av Petrus ”glädje av hjärtat”. Eftersom du just nu har gott om tid föreslår jag att du läser hela predikan. Den tar bara fyra minuter. Petrus berättar varför det som hänt hände: Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. Får du ”undringar” då du läser, kan du gå till vandring 48 i bibelskolan.com. tryck här. På den vandringen får du också veta vad som hände sedan: EN predikan gjorde att TRE TUSEN vände om. Och alla började gå på fyra BEN! Låt dig smittas av Petrus ”glädje av hjärtat”!


3. Jag prisar dig Far!
Sjung av hjärtat med Jesus i Matteus 11:25-27

Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Far, så var din goda vilja. Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

   Försök nu se Jesus framför dig. Jesus ber. Han sjunger. Han är fylld av glädje. Han jublar i den helige Ande, säger Lukas (Luk. 10:21 Fb). Jesus blundar inte (Jfr Joh. 17:1). Han ser uppåt, han får ögonkontakt med Far. Ty Sonen kan bara göra det han ser Fadern göra (Joh. 5:19).
   Men vi undrar över det han är så glad för - Gud döljer för kloka och uppenbarar för små !?!
   Vi kan förstå det om vi läser det som står före vår text. Där finns två reaktioner: 
   Där finns MOTSTÅNDARNA - De var många. Jesus kallar dem ”vargar” (Matt 10:16). Om vargen kommer gäller rådet: Inte RÄDD men BE-redd! De såg sig själva som visa och kloka. Men de kloka är inte alltid riktigt kloka. Det har smarta snillen i Svenska Akademien gjort klart för oss. Och våra begåvade politiker har lärt oss att inte påverka våra barn att tro. De ska lära sig att tänka själva. Vad får de allt ifrån?
   Där finns också MEDSTÅNDARNA – de som tog emot Jesus. Det berättas om sjuttio lärjungar. Jesus sänder ut dem som lamm in i bland vargar. Jesus kallar dem för de små. Deras uppdrag var att BERÄTTA om Jesus och UPPRÄTTA människor. De gjorde så och kom tillbaka fyllda av jublande glädje. Det hade hänt så mycket. Tron på Jesus funkade!
   Jesu bön visar att han hjälper oss på den väg vi vill gå. Vill vi gå bort så ske vår vilja. Då får vi pösa i våra inbillningar om oss själva: kloka, visa, ”kan själv”. Vi blir stora, stöddiga, skymmer Gud för andra. Och blir alldeles för tunga också för den allsmäktige Guden.
   Vill vi höra ihop med Jesus får vi vända om och bli som barn. Far sträcker då ut sina två händer mot oss. Han gjorde det när vi döptes. Han gör det då vi faller också för sjunde gången (se Ordspr 24:16). Han gör det vid nattvardsbordet. Vi kryper upp i Guds fadersfamn och får då höra pulsslagen från hans faders-hjärta: För dig! För dig!
   Ja, Far, så var din goda vilja. Och vi dras in i det förtroliga förhållandet som barn får med Far. Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
   Det finns mer glädje för hjärtat på www.bibelskolan.com

1. Sångpostillan årg 1. Heliga Trefaldighets dag, tryck här. Boken sid 268. 
2. Läs mer om Shemá /vandringar/nyfikenhetsskafferiet/ Shemá, tryck här. 
3. Petrus pingstpredikan - Nyfikenhetsskolan /Nyfikenvandring 48 tryck här. 


Öppna ditt hjärta för Far och låt det fyllas av jublande glädje!

Bengt Pleijel 91+

tisdag 15 maj 2018


När Pingstdagen var inne, då …
var pingstnovénan slut för apostlarna, Maria och Jesu bröder. I nio dagar hade de hållit endräktigt ut i bön (Apg 1:14). För nio dagar sedan hade de fått se hur ett moln tog bort Jesus från dem (Apg 1:9 ff). Himmelsfärdsdagens budskap var inte att de (och vi) skall börja längta efter att få lämna denna ”jämmerns dal” och få komma till ”himlens lycksaliga land” (Sv Ps 113:4 och 315:2). Nej, himlen får vänta! Men inte vår himmelsfärd (se nedan). Deras ögon (och våra) riktas nu mot VÄRLDEN!
Vi sänds ut mot den värld som Fadern älskade så mycket att han offrade det dyrbaraste han hade - sin egen Son. Jesus sändes för att ta tag i syndens dödsfarliga kärnkraftsavfall och bära det bort och kasta det i Golgata-klippans förvaringsrum. Det kostade honom livet att göra så. Och det räddade Livet åt oss! Nu får de (och vi) uppdraget att gå ut i hela världen och berätta om detta. Hur ska vi klara det?
När Maria fick uppdraget att föda Guds Son undrade hon hur det skulle gå till. Svaret till henne var: Den helige Ande skall komma över dig och den högstes kraft skall komma över dig (Luk 1:35). När vi undrar över hur  vi ska kunna göra ”det där med Jesus” levande för andra, får vi lyssna in Jesu svar: När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

När Pingstdagen var inne, då …
händer allt så plötsligt. En vind börjar blåsa. Inte en stilla susning. Stormvarning! Hela huset skakar. Eldslågor flammar. Språkunder sker. Folk strömmar till, undrar, frågar ... En stor rörelse uppstod, säger Bibel 1917. Förvirringen blev stor, säger Bibel 2000. Alla blev mycket uppskakade, säger Folkbibeln. Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 2:1-11.
Vad var det som hände? Inte bara människor skakas. Hela tillvaron rubbas. Människor ”vänds upp och ner”. Vi som gått där och stirrat nedåt och suckat över alla svårigheter i jämmerdalen, vi får plötsligt se upp! Idéer, teologier, filosofier, politiska innetankar faller ihop som korthus. Elden från himlen kastar ljus över mörkrets gärningar. Vi häpnar då vi börjar förstå det som vi länge förstått: Världen är full av fiffel, falskhet, lögner. Fräls oss från den Ondes onda ondo!!! Förvirringen blev stor. Organstyrka i andevärlden!!

När Pingstdagen var inne, då …
avslöjas allt vårt Babelsbabbel. Om BABEL berättar GT-texten idag från 1 Moseboken 11:1-9. Läs och häpna! Om den helige Ande får vara med då du läser, gör du en otäck upptäckt! Här är vår nutidshistoria!
I Babel vill man bygga ett väldigt torn. En ”skrytskrapa”!!! Ett ”läppstift” som lyser rött och pekar uppåt som ett budskap till Gud: ”Gud, vi behöver dig inte. Vi klarar vår himmelsfärd i egen kraft”. Vi blir berömda och beundrade över hela världen. Ty i Babel sjunger man om människors VÄLDIGA GÄRNINGAR… ”ärat vårt namn flög över jorden”. Men inne i Babel går det inte så bra. Man tävlar om vem som är störst, bäst, vackrast, ”jämlikast”. Luften doftar avund och jämförelse. Man grälar, talar förbi varandra. I Babel börjar man babbla (anar du vad Gud vill säga till oss?).

När Pingstdagen var inne, då…
stiger Gud ner för att se vad vi har för oss här nere på jorden. Gud är seendets Gud. Gud ser den ringe, den fattige, den bortglömda människan, ja ”han ser till mig som liten är” (Psalt 113:5-9). Men ser han oss när vi blir stöddiga, stora, märkliga? I Babelsberättelsen verkar det som han inte ser riktigt klart vad som pågår. Lägg märke till 1 Mos 11:5: Då steg Herren ned för att se…
Detta är BIBELNS stora budskap till oss. Gud sitter inte kvar i sin himmelska gungstol och har det skönt medan vi har det svårt. Han kommer till oss! Gud stiger ned. I julnattens timmar vilar han på strå i ett stall (Sv Ps 121:1). På Golgata var ”Gud i Christo försonande verldena med sig självom” (2 Kor 5:19, Karl XII övers.).
På Pingstdagen kommer den helige Ande. En omskakande upplevelse. Människor blir förvirrade, förundrade, häpna. Man hör ett dån, man skakas av en storm, bländas av ett eldsken. Språkunder. Människor strömmar till från alla håll. De ser; det brinner, de brinner! BABELS-skrytet om MÄNNISKORS VÄLDIGA GÄRNINGAR tystnar, ingen orkar höra på. ”O salighet och fruktan när Anden kommer när. O nåderika tuktan o eld, som allt förtär” (Sv Ps 162:2).
Babel tystnar. Men BIBELN ÖPPNAS. Man hör budskapet om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR. Man upptäcker att Bibeln är laddat av himmelskt EL. Med dynamit! En Guds kraft (dynamis) till frälsning.
Reaktionerna blir olika. En del börjar tala med varandra om ”Guds väldiga gärningar”. Andra gycklar, skämtar bort, ”de har supit sig fulla”. Man gör så då ”det där med Gud” kommer för nära. Men många blir träffade. Det hugger till i hjärtat, ett styng. De söker själavård: ”Bröder vad skall vi göra?” (Se Apg 2:37 och Sv Ps 161:1).
Ibland kallar man det som händer för extas, hänryckning, känslosvall. Men ordet extas betyder ”gå ut ur sig själv”. En som älskar dig väldigt mycket säger: Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle! Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte skönt (Höga visan 2:13-14).
Pingstundret sker i ditt liv. Du kommer ut ur dig själv, ut ur din ensamhet. Du andas in nytt liv. Du hittar syskon i tron. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta (Apg 2: 46-47).

När Pingstdagen var slut, då kom en annan dag…
Förr hette den Annandag Pingst och den var röd i almanackan. Och då handlade den om ”Andens vind över världen”. Fridagen flyttar nu till 6 juni, blir blågul till färgen och vi får träffa Kungen, hans familj och alla gamla och fria på Skansen.
Efter Pingst kommer en annan dag, ja, många ”annan dag”. Många annorlunda dagar! Nu kallas vi som blivit ”vänner av Pingst” till ny livsuppgift. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).
Himlen får vänta. Men vår nya livsuppgift kräver daglig himmelsfärd! Daglig kontakt med vårt dops Gud. Förtroliga samtal. Daglig sångövning tillsammans med änglakören. Gud vill att vi skall få veta hur det är i himlen för att det skall bli såsom i himlen på jorden.
Hur ska jag klara det, suckar du. Jesus svarar i dagens evangelium (Joh 14:25-29): Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. 


Efter Pingstdag Annandag Pingst
Den gömmer sig i psalmbokens evangeliebok. Vi hittar en skatt som gör oss rika, glada och starka
  1. Vi träffar Mose - läs 2 Mos 17:1-7
Mose har det kämpigt med sitt folk. När vi läser den texten får den plötsligt liv. Mose ställer sig mitt i vårt land och hjälper oss ropa till Herren: Vad skall jag göra med detta folk? Gud hjälpte Mose. Han hjälper oss. Vi får ana Guds väldiga gärningar.

  1. Vi träffar Petrus - Läs Apostlagärningarna 10:42-48.
Vi hör hur Petrus predikar om Jesus. Det han sa då säger han nu. Han ställer sig mitt i vårt land och ropar ut till oss: Var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Räddningen för Sverige! När vi svenskar tar emot det budskapet händer det som hände då: Anden föll över alla som hörde hans ord. Och vi hör hur suckianer och andra gnällspikar bildar kör som prisa Herren…

  1. Vi träffar Jesus - Läs Lukas 6:44-47.
Jesus ger särskilt budskap till oss: Den som tror har evigt liv. Ett nytt liv, ett rikt liv, ett spännande liv som inte går sönder! Vad som gäller för att detta skall gälla, är att vi inte fortsätter med att krypa in i oss själva, utan går ut ur oss själva och låter Andens vind blåsa och bli den nya drivkraften i vårt liv. Daglig himmelsfärd för att klara daglig jordafärd.

FLER SKATTER SOM GÖR DIG HIMMELRIK FINNS PÅ
Sångpostillan årg 1, boken sid 262, dator tryck här.
Nyfikenvandring 39 - 60 där du får veta mycket om Anden i hela Bibeln. Tryck här
Om du går in på bibelskolan kan du rulla ned första sidan – där hittar du Himmelskt söndagsgodis. Ta för dig och bjud andra!

Salig Pingst önskas alla pingstens vänner
Bengt Pleijel 91+


måndag 7 maj 2018Inför ABBADAGEN och PINGSTNOVÈNAN

  1. ABBA-DAGEN.
Abba betyder pappa, far. Abba-dagen infaller torsdagen den 10 maj 2018. Denna dag har också namnet Kristi Himmelsfärdsdag. För många människor är det dagen då man inte far till Far, utan far ”ut till landet, ut till fåglarne”. Man vill känna vårdoft från ”björk och lindar” och lyssna till ”trastens sång i furuskogens lunder” . En del firar gökotta tidigt på morgonen. Då kan man få höra hur göken spår om framtiden ”östergök är tröstegök, västergök är bästergök, södergök… o.s.v. ” Ja, det är mycket som kan hända, då man ”drar åt skogen”. Man får frisk luft i lungor och spänst i ben. Lite svårt för mig som måste ”rullatorera” fram. När kommer beslutet att asfaltera skogsstigar?
I skogen kan man möta Gud! Och sjunga om Gud med J.O. Wallin: Din väldighet, ditt majestät, ditt underfulla råd, jag såg i solens höga fjät och gräsets minsta tråd”. Men det finns ett ”dock”, suckar Wallin: ”Dock låg för mig din mening skymd, ditt hjärta jag ej fann och i en mörk, oändlig rymd jag som ett stoft försvann (Sv Ps 63:4-5).
Guds hjärta, Guds innersta mening med livet, finner jag på ABBA-dagen! Bibeln berättar att Jesus den dagen gör en färd, men inte långt bortom rymder vida. Jesus ger adressen i Johannes 14:28:

JAG GÅR TILL FADERN!
Jesus far till Far! En gång blev han sänd från Fadern till oss. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Fadern hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:17, Giertz). Han föds i Betlehem, växer upp i Nasaret, får vara med om dramatiska händelser i Jerusalem. Han blir torterad, förnedrad, korsfäst, dödad, begraven. För hans lärjungar kraschar hela deras kristendom. Men djävulen blir förtjust. Han har lyckats döda Guds son. Han sjunger: ÄRA VARE JAG!
På Påskdagen måste han dock lomma i väg med bockfoten mellan svansen (eller vad det nu var han gjorde). Påskdagen är Djävulens svartaste olycksdag. Jesus uppstår. Jesus lever. ÄRA VARE GUD!
Det finns många bevis på att Jesus uppstått, skriver Dr Lukas i Apostlagärningarna 1:3. Jesus framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem.
Lärjungarna går inte på vad som helst. Några kan inte tro för tvivlens skull (Joh 20:25). Några kan inte tro för glädjens skull (se Lukas 24:41). De letar efter bevis. Och får det de letar efter. Jesus visar sig för sina lärjungar, han äter med dem, de får röra vid honom. Bevisletaren får höra svaret: Min Herre och min Gud! (Joh 20:28).
Det var nog klokt av Gud att inte låta Jesus födas i Sverige. Vi svenskar är mycket mer godtrogna. Vi kan gå på vad som helst. Se bara hur opinionsvindarna svänger upp och ned. Ja, men det har man ju sagt på TV... !
Fyrtio dagar efter uppståndelsen händer något märkligt. Jesus försvinner ur lärjungarnas åsyn. Men inte som en fågel som genom att lyfta sig högre och högre, plötsligt försvinner ur vår åsyn. Inte som en kosmonaut som ger sig ut på vådliga äventyr i himlarymderna. Han söker inte upp en rymdstation någonstans ovan molnen. Men ett moln, en sky, tog honom bort ur deras åsyn, berättar Dr Lukas i Apostlagärningarna 1:9.
Moln - det är i Bibeln ett uttryck för DEN HIMMELSKA NÄRVARON. Gud omger sig med ett moln. När Israels barn vandrar ut ur Egypten, går Gud före dem i en molnsky. På förklaringsberget omger Guds närvaro Jesus med en ljus sky. När Bibeln berättar om molnet, som tog Jesus bort ur deras åsyn, är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera, till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på allsmäktig Gud Faders högra sida, som trosbekännelsen sjunger om.
Jesus bestiger nu den himmelska tronen. Jesus får det namn som är över alla namn - Guds eget namn HERREN. Det skrivs med de fyra bokstäverna JHVH. Det är så heligt att varje gång den som skriver av bibeltexten skall skriva det namnet, tvättar han pennan och böjer sig djupt i bön.
Jesus har namnet över alla namn, Guds eget namn. Jesus är Gud. Han är JAG ÄR (2 Mos 3:14, Joh 14:6). Han har del i Guds allmakt. Han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om JESU NÄRVARO! Här och nu! Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara överallt - i Kungälv och Kairo, i Lund och i London. Och där du brukar fira gudstjänst. Tillsammans med miljarder kristna över hela jorden sjunger vi hans lov med Fil 2:11 :
Alla tungor bekänner att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära!

Vad gör Jesus hos Fadern? Sv Psalm 359:3 svarar:
Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu. Just nu ber han för oss. Han fortsätter den bön han bad den sista kvällen då han var tillsammans med sina lärjungar: Fader. jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet (Joh 17:24). Hör du vad Jesus ber om? Han ber för dem som du har gett mig. Han syftar på oss!! Kan du se dig själv som en present, som Fadern ger till sin son? Vad överraskad och glad Sonen blir!! Och du!!!
Hur har detta kunnat hända? Därför att Fadern låter två ting ske med oss:
1. Fadern sänder sin Son för att friköpa oss, som slavar och slarvar, rumlar och ramlar omkring (Gal 4:4-5). 
2. Fadern sänder sin Sons Ande till våra hjärtan, SOM ROPAR ABBA! FAR! (Gal 4:6).
Och då är det inte göken vi lyssnar på. Det är duvan (Matt 3:16). Läs gärna mer om Abba-dagen i texterna på Kristi Himmelsfärds dag (2 Kung 2:11-14, Apostlagärningarna 1:1-11, Markus 16:19-20) i SÅNGPOSTILLAN årg 1- i boken s 248, i datorn tryck här.
Detta leder oss nu till att upptäcka

  1. PINGSTNOVÉNAN.
Novéna syftar på de nio dagar mellan himmelsfärden och Pingst. Jesu apostlar tillsammans med Jesu mor Maria och Jesu bröder drar sig undan till salen i övre våningen. Där håller de enigt ut i bön i väntan på att Jesu löfte om Anden skall uppfyllas (se Apg 1:12-14). Apostlarnas niodagarsbön har inspirerat kristna att göra tiden mellan Kristi himmelsfärd och pingst till en bön om andlig förnyelse och fördjupning. Vill du vara med?
I Jesu sista samtal med apostlarna säger Jesus till dem: Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande (Apg 1:4-5).
Det hade varit naturligt för dem att lämna Jerusalem och gå tillbaka till Galileen. Men nu får de befallning att stanna kvar i Israels huvudstad. Nästa stora händelse i frälsningshistorien skall ske där. Jerusalem var den svåraste platsen. Där har Jesus blivit dödad. Där finns den "religiösa eliten". Apostlarna var i underläge inför dessa mäktige. Men där, på den svåraste platsen, skall de vänta på nästa stora steg i frälsningshistorien: Den helige Andes gåva. Tänk efter: På den svåraste platsen kan det största hända! Jesus har sagt: När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).
De skall först vittna om Jesus i huvudstaden. Sedan skall de gå omkring i de närmaste trakterna kring Jerusalem, i Judeen. Därefter skall de gå till dem som inte var särskilt vänligt sinnade mot dem, nämligen samarierna. Sedan går missionsresan ända till jordens yttersta gräns. Det måste betyda Sverige. Och Norge.
Den trettonde maj 2018 - mitt i pingstnovènan kommer

söndagen före Pingst med temat: HJÄLPAREN KOMMER.
Hjälparen den helige Ande kommer till oss, när vi går in i pingstnovenans niodagarsbön. Vår uppgift blir: Ställ dig inte i lä när Andens vind blåser. Då kan du få erfarenhet, kunskap och bli berörd av den helige Ande. Du får träffa tre personer som hjälper dig med detta:

SAKARJA
kommer först. Sakarja 14:6-9 upprepar uttrycket DEN DAGEN flera gånger. Det syftar på vad Herren vill hjälpa oss med DEN DAGEN vi tar emot den helige Ande. Redan i kapitel 4:6 säger Sakarja en viktig sak om den helige Ande: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske utan genom min Ande, säger Herren (Sv Ps 682).

PAULUS
vill också få träffa oss. Han läser högt för oss i episteln från Romarbrevet 8:16-18. Kapitel 8 talar mycket om den helige Ande. Låt Anden vittna med din ande att du är Guds barn. Har du fått barnaskapets Ande vill Anden lära dig att ropa: Abba! Far! Anden rustar dig med kraft att möta mörker, lidanden och svårigheter, som kan komma.

JESUS
berättar i Johannes 15:26-16 om vad som händer i våra liv när HJÄLPAREN KOMMER. Det grekiska ordet för Hjälparen är parákletos, som betyder ”den man kallar på för att stå vid ens sida”. På latin heter det advocátus. Gud erbjuder dig gratis advokat för att hjälpa dig leva LIVET. Om du läser SÅNGPOSTILLAN, årgång 1 sid 257, tryck här, så får du höra hur Jesus berättar om ”FEM HJÄLPOR” som advokat helig Ande ger. Om något av värde ska ske med oss i vår kyrka, beror det på den helige Ande. Utan Anden kan det nog bli livaktighet. Men inte LIV! Halvljum värme. Men inte brinnande hjärtan.

BRINNANDE HJÄRTAN
får Jesu lärjungar då Jesus öppnar deras hjärtan på en bibelvandring genom Gamla Testamentet (Luk 24:32). Nu kan vi få brinnande hjärtan då vi upptäcker och nystar upp ANDENS RÖDA TRÅD genom Bibeln. Se www.bibelskolan.com / vandringarna 39-49. Sitter du vid datorn tryck här. Du kan inte hålla inne sången som börjar gnola i ditt hjärta. Psalmbokens sångskatt om Anden hjälper dig att hitta orden. Se t ex Sv Psalmboken nr 50-54, 160-162, 362-368, 475-476.
GLAD PINGST, med stora förväntningar att få höra de orden:
När Pingstdagen kom, då

önskar
Bengt Pleijel 91+
måndag 30 april 2018BÖNSÖNDAGEN 

   är söndagens namn. Rogàte (= bed) heter den på latin. Alla söndagar och alla vardagar är böndagar. Men nu har vi fått en söndag som påminner oss om hur rikt vi kan få leva alla dagar intill tidens ände. Gud sänder både änglar, profeter, envisa damer och många andra till oss med ord som tröstar, lär, förmanar och varnar, muntrar och lyfter.
   Först kommer Abraham. Han berättar om vad han gör med sin nöd för samhället. Läs Första Moseboken 18:26-32. Sedan träffar vi Paulus. Han påminner oss om vad rikt livet kan bli om vi tillsammans lär känna Kristi kärlek. Läs Efesierbrevet 3:14:21. I dagens evangelium träffar vi kvinnan som lär oss ”tjötmetoden” - att be utan att tröttna. Läs Lukas 18:1-8.
   När vi läst och begrundat vad vi fått lära oss av dessa personer kommer Jesus allra sist med en fråga – den får oss att stanna, studsa och tänka: Ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?
   Dagens texter hjälper oss att våga tro att vi kan svara JA på den frågan.


1. Först träffar vi Abraham, han som ibland kallas ”trons fader”. Vad säger han?
JAG HAR VÅGAT TALA TILL HERREN
Läs Första Moseboken 18:26-32, i din bibel eller psalmbok! Gör det!

   Ja, hör vad Abraham säger: Jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska.
   Att komma inför Gud är inget ”hejsvejsförhållande – här kommer jag! Se mig!” Gud är HELIG, HELIG, HELIG! Jesaja möter Den Helige! Han ser honom som ser honom… och utbrister ”Ve mig...” (Jes 6).
   Men Gud förkastar inte Jesaja. Han gör något med denne man vars självbild är ”stoft och aska”. Altarets kärlekseld bränner bort synderna och tänder profetglöd i honom.
   Att komma inför Gud är både ”tremendum et fascinosum” – både förfärande och fascinerande, både skrämmande och ljuvligt. Och vi – ja, vi kommer inför den Gud som ser oss och vet allt om oss. Och älskar att få göra något riktigt av oss (kanske profet!)Jag kommer Jesu på ditt bud, 
men kläd mig själv i helig skrud, 
min Herre och min Gud. 
Ikläd mig din rättfärdighet 
att jag må se din salighet. 
(Sv Ps 390:2). 

   Abraham ber för Sodom och Gomorra. En märklig bön! Abraham lider med människorna i dessa korrupta städer, som bara Gud kan korrigera. Abraham vet det och ber. En bön full av smärta, oro. Han kämpar med Gud, för att människorna där skall överleva. Gud säger att staden kan räddas om där finns rättfärdiga.
   Vem är rättfärdig? Märk att det inte frågas efter egenrättfärdiga. Sådana var det gott om då, och är det gott om nu. Han frågar inte efter perfekta. Sådana fanns inte då och finns inte nu. Rättfärdig är den som håller ledningen öppen mot Gud och låter ljuset, kraften och renheten från Gud strömma igenom sig. Då hittar han en rätt färd genom livet, som gör honom färdig att handla rätt.
   Vi hör hur Abraham talar med Gud om detta. Om där finns 50 rättfärdiga… om där finns 40, 30, 20, och till sist 10 rättfärdiga? Varför stannar Abraham där? Det är som om texten pekar fram mot Jesaja 53, där vi möter en som verkligen är rättfärdig - Guds rättfärdige tjänare, som ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld (vers 11), och som bad för syndarna (vers 12). Har du prövat Jesus?
   Hur skall gamla Sverige räddas? Ska Människosonen finna tro i Norden, när han kommer? Finns här 50 rättfärdiga som ber. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan (Jakob 5:16).
   Vad är svaret? Kom ihåg Herrens stora längtan efter var och en av oss! Han vill umgås förtroligt med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Psalt. 25:14-15). Där växer och fördjupas tron. Och kärleken! ”Jesus jag dig älskar, du som älskar mig” (Sv Ps 359).

2. Nu får vi läsa Efesierbrevet 3:14-21, där Paulus påminner oss vad rikt livet kan bli om VI TILLSAMMANS LÄR KÄNNA KRISTI KÄRLEK

   Paulus hade ett rikt böneliv. Han älskar att komma inför Fader VÅR som är i himlen. Hela kroppen är med i bönen. Hans KNÄN är med. Paulus böjer sina knän inför Fadern. Det är ett uttryck för djupaste vördnad, hängivenhet och kärlek.
   Hans HÄNDER är med. Han knäpper dem inte. Han lyfter dem mot Gud. När man gör så släpper man taget om sitt eget. Nu kan de tomma men lyftade händerna ta emot gåvor från Fadern.
   Hans HJÄRTA är med. Jag har er i mitt hjärta, skriver han. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er… för er alla ber jag alltid med glädje… jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta (Fil 1:3ff). Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Paulus påminner oss om vad rikt livet kan bli om vi tillsammans lär känna Kristi kärlek. När vi blir rotade och grundade i kärleken då växer vi och mognar. Vår inre värld töms på ”egosnurrets fulhet”, och vi kan bli helt uppfyllda av Guds fullhet,
   Paulus har burit sina medkristna in i Guds kärlek. Nu slutar han sin förbön i lovsång. Han har inte blivit trött av bönen. Han är själv förnyad. Strålglansen från Jesu härlighets rikedom lyser igenom honom. Han har bett ”trons bön”. Han ber i förvissningen om att Far kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. 
   Lägg märke till att Paulus lugnt räknar med att kraften redan är verksam. Och att jublet, lovsången aldrig skall tystna. Den skall finnas genom alla generationer i evigheters evighet. Vad rikt livet kan bli om vi tillsammans lär känna Kristi kärlek! Sv Ps 369:2 berättar om var vi hittar detta rika liv:

Därinne Anden bor. I lågor hit han sändes, 
Och gnistor av hans eld i tusen själar tändes. 
Han är i Ordets ljus, i sakramentens tröst, 
av malmen bärs hans bud, i psalmen hörs hans röst. 


3. Nu får vi träffa en gammal envis, tröttsam dam, som lär oss BE UTAN ATT TRÖTTNA. Läs Lukas 18:1-8

Hon har det svårt med någon relation. Hon har blivit nedtryckt, kanske manipulerad, utnyttjad, vi vet inte. Hon går till en domare för att få ut sin rätt. Han verkar inte särskilt intresserad av att hjälpa henne. Men hon är envis och ger inte upp. Domaren, han som struntar i både vad Gud och vad människor tycker, han kapitulerar inför denna kvinna. Hon tröttnar inte. Men Domaren blir hemskt trött på henne. Hon får sin vilja fram därför att hon är så besvärlig, står det. Domaren var så illa tvungen att ge henne rätt. Annars hade hon alldeles pinat livet ur honom.
   Hon är vårt föredöme i ”att be utan att tröttna”. Men hon ber till fel person. Vår himmelske Fader är inte som denne dumme domare. Jesus säger: Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Gud tröttnar inte på vår bön. Gud hör bön och bönhör! Men han ger oss nycklar som öppnar oss för den himmelska hörlängden. Pröva dessa två nycklar: Jesusbönen och ”Tre-sju-metoden”.

JESUSBÖNEN - "Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare”.
   Upprepa den stilla för dig själv. Jesus är vägen till Guds hjärta. Han hjälper dig förstå att Gud har hjärta för dig. Han bryr sig. Den öppnar himmelska möjligheter för dig. Använd Jesusbönen också som förbön för andra, för människor du har omkring dig, för grannar, för nödens drabbade som du möter på TV – ”Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över dem”. Eller dröj bara i namnet Jesus. ”Det är ett tröstrikt namn och i all nöd vår säkra hamn” (Sv Ps 42:1).

TRE-SJU-metoden.
Det finns tre saker du bör göra varje dag och sju andra…
TRE – Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga och han skall höra min röst (Psalt 55:18).
SJU - Jag prisar dig sju gånger om dagen för dina rättfärdiga domar (Psalt 119:164).
   Det händer mycket som får oss att sucka och klaga. Det fyller oss, följer oss, plågar oss. Det kommer, men låt det inte få stanna, det gör dig bara hård, bitter och dum. Sucka fram det och klaga ut det inför Far i himlen. Han lyssnar tålmodigt. Ja, sucka och klaga tre ggr om dagen. Men prisa och lovsjung, tacka och gläd dig i Herren sju gånger. Lovsången inför Gud har en märklig lyftkraft. Våra hjärtan lyfts upp till Guds hjärta!
   Vet att ditt dops Gud längtar efter dig. Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom (2 Krön 16:9). Plötsligt blir han så glad, när han upptäcker dig, du gamle suckian. Han har funnit EN som lever i Psaltaren 25:14-15, som använder TRE-SJU-metoden och ber Jesus-bönen. 

Vad rikt livet kan bli! 


Påsktidens glädje och rika liv
fortsätter då vi läser Sångpostillan årg 1 sid 240, eller i datorn: bibelskolan.com tryck här. Vill du viska till någon om hur man hittar HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS säg: gå till www.bibelskolan.com / rulla ned första sidan, där finns godis. Och den som håller fram godisskålen och bjuder heter

Bengt Pleijel 91+

PS.
Vill du ta del i ett bönenätverk för Sverige, kan du gå till Nätverket Vägen, som inbjuder dig att delta i en kort bön för Sverige och för aktuella böneämnen, måndagar kl. 21.00 (eller annan lämplig tidpunkt på kvällen) Plats: var du än befinner dig." Klicka här!
måndag 23 april 2018


Inför femte söndagen i Påsktiden

ATT VÄXA I TRO
är temat på femte söndagen i Påsktiden. Ja, säger det inom oss, ja, låt mig växa till och trösta mig igen, (Psalt 71:21 Bibel 1917). Vi växer i tro, då vi låter oss dras in i Guds kärlek. Det är växthuset, grönområdet, där vi får näring, omsorg, värme, vägledning. Där formas vi tillsammans. Alla märkliga, underbara och underliga JAG kryper in i ordet OSS. Det vi är som kristna är vi tillsammans. Lemmar i samma kropp. Grenar samma vinstock, bräkande får i samma fårskock. Fader min, är FADER VÅR!
   Där upptäcker vi hur god Herren är. Tonen från himlen når oss. Vi börja sjunga. Söndagens latinska namn är Cantáte, som betyder ”sjung”. Vi hittar ord för vår lovsång med de ord som man förr började högmässan: Jag vill sjunga till Herrens ära ty han är god mot mig (Psalt 13:6b).
Slut med det gamla torra, vissna, tröstlösa livet. Vi kan få växa och mogna, förnyas och blomma ut, Och ur blommorna tittar frukten fram. Vi får något gott att ge åt dem som kommer i vår väg. Vi dras in i
DEN STORA KÄRLEKSRÖRELSEN!
Ty det händer något när vi låter oss dras in i Guds kärlek. De tre texterna talar om det: Jag spikar upp denna tes: GUDS KÄRLEK MOTTAGEN – GÖR GUD SYNLIG – OCH VÄRLDEN FÖRSTÅR

  1. GUDS KÄRLEK MOTTAGEN... - Hosea 11:1-4 (Fb)
Herrens ord kom till Hosea: När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt baalerna och tänder rökelse åt avgudabilderna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar oket över deras nackar, jag böjde mig ner till dem och gav dem mat.

Hosea verkade omkring 750-725 f. Kr. i Nordriket, som ibland kallas för Efraim eller Israel.  Tillsammans med Hosea får vi vara med om hur Far sätter i gång DEN STORA KÄRKEKS-RÖRELSEN. Herren själv talar till Hosea om sin kärlek till Israel, det folk han väljer att få förmedla kärlek till alla andra folk. Vi ser hur Gud är mot Israel som en kärleksfull Far. Han leder sitt folk ur fångenskap i Egypten. Han löser dem från deras bundenhet till baalerna och andra ockulta makter. Han lättar oket över deras nackar.
Men folket är besvärligt. Det krånglar och konstrar. De förstod inte att jag ville hela dem. Gud lider med dem. Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8). Herren är som modern som vårdar sitt barn, såsom fadern som bär barnet på sina armar, som läkaren som griper in och helar så snart hälsan sviker. Där fanns många då och många nu som tog emot denna kärlek och kunde säga: vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Och sjunger: ”O kom låt oss tillbedja, o kom låt oss tillbedja, o kom låt oss tillbedja vår Herre Krist” (Sv Ps 122).
  1. …GÖR GUD SYNLIG… - Första Johannes brev 4:10-16
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin Ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 

Johannes börjar med att berätta om DEN STORA KÄRLEKSRÖRELSEN. Den startar inte med oss, utan genom att Gud har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Och det gäller inte bara oss. ”Jesus för värden givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv” (Sv Ps 45.1).
När vi tillsammans tar emot denna kärlek händer något märkligt. Den osynlige guden blir synlig. Två gånger skriver Johannes ”att ingen har någonsin sett Gud”.
Första gången i Johannes evangelium 1:18 - Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Giertz). Jesus vet att Fadern har hjärta för oss och han har kommit för att tala om det för oss. Gud blir synlig genom Jesus! Jesus säger: Den som har sett mig har sett Fadern (Joh 14:9).
      Andra gången Gud blir synlig är här i Johannes brev.   älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra
   Gud blir synlig då vi älskar varandra! När DEN STORA KÄRLEKSRÖRELSEN drabbar oss, häpnar världen: ”Dina händer är fulla av blommor… Dina läppar är fyllda av sånger… Dina ögon är fyllda av glädje… Vad har hänt? GUD BLIR SYNLIG! Jesus från Nasaret går här fram… Vi tillsammans är Kristi kropp…

  1. …OCH VÄRLDEN FÖRSTÅR - Johannes 16:5-11
Jesus säger: Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du?  Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. När han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd.

Situationen är denna: Jesus håller sitt avskedstal. Han förbereder lärjungarna på stora svårigheter. De kommer att bli utstötta ur synagogan, en del blir dödade. Ja, det blir bråkigt och tråkigt i församlingshemmet! Kyrkans bed-arbetare förlorar livsmod och tappar livsglädje (se 16:1-2).
När de behöver Jesus som mest, säger han att det är bra att han lämnar dem. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Hjälparen, den helige Ande, fortsätter Jesu verk. Han ska bl.a. visa och överbevisa världen om tre ting: OM SYND… OM RÄTTFÄRDIGHET… OM DOM.
Hur klarar den helige Ande det? Världen går ju inte i kyrkan, läser inte Bibeln och inte vår goda andaktslitteratur. Och har aldrig smakat på Himmelskt Söndagsgodis.
Nej, men VÄRLDEN läser OSS! När hjälparen kommer till er ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. När världen ser vad den helige Ande gör med oss, då får världen se vad den missat. Den har missat det rika livet med Kristus. Världen skall förstå tre ting. Först

Vad synd är
Synd: de tror inte på mig. Grundsynden är otron. Den synden är som att dra ur kontakten ur väggen. Gör man det blir det mörkt och kallt. Av otrons synd kommer allt annat ont som vi har för oss i mörkret eller halvdunklet: Fiffel och oärlighet och kärlekslöshet. Det blir kallt och mörkt omkring oss när vi drar ur kontakten med Jesus. Men om vi bekänner otrons synd och släpper på strömflödet från Jesus, då kommer världen att se detta rika liv och se vad de missat.  

Vad rättfärdighet är.
  Den helige Ande övertygar också om vad rättfärdighet är. Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Sanningen om rättfärdighet är inte, att man blir rättfärdig genom att göra så gott man kan. Meriterna öppnar inte himmelens port. Det finns bara en som gått in i himmelen på grund av sina meriter. Det är Jesus. Han var lydig intill döden på korset. Därför kan han säga: Jag går till Fadern. När vi som Paulus slänger vår egen rättfärdighet på sophögen och sedan tar Jesus i handen, då kan var och av oss tillsammans med Jesus säga:Jag går till Fadern. Den helige Ande längtar efter att få visa upp människor som är iklädda Kristi rättfärdighet. Människor som har sin förankring i vad Jesus gjort och inte i vad de själva gjort. Då kommer världen att få ett nytt hopp. Ser ett nytt liv där man inte längre behöver digna under krav och skuld.  

Vad dom är.
   Människor kommer också att förstå vad dom är. 
Dom: Denna världens härskare är nu dömd. När den helige Ande kommer över församlingen då övertygas världen om dom. Man ser att det finns sådana som går in under Guds dom redan nu. Det finns sådana som gör upp med sitt förflutna och som avsvär sig djävulen och alla hans gärningar och med glädje i rösten ropar ut att JESUS ÄR HERRE!!!
Gud låt ditt ord i mitt få råda 
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, 
då kan din vilja ske (Sv Ps 89).

Påsktidens glädje
fortsätter då vi läser Sångpostillan årg 1 sid 233, eller i datorn: bibelskolan. com tryck här. Vill du viska till någon om hur man hittar HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS säg: gå till www.bibelskolan.com / rulla ned första sidan, där finns godis. Och den som håller fram godisskålen och bjuder heter
Bengt Pleijel 91+
måndag 16 april 2018


inför fjärde söndagen i Påsktiden.

VÄGEN TILL LIVET
uppmanas vi på söndag att slå in på och vandra. Vi får sluta LEVA LIVAT för att i stället LEVA LIVET. Det märkliga är att vi då hittar djupglädjen - då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er, säger Jesus idag. Den glädjen är smittosam. Den vill nå ut till alla länder. Söndagens latinska namn är Jubiláte. Förr började man högmässan med uppmaningen från Psaltaren 66:1 Jubilate Deo omnis terra - höj jubel till Gud alla  länder… ( jfr Sv Ps  680 – ”sjung lovsång alla länder”).
Det underliga är att söndagen har detta namn. Ty när vi läser texterna möter vi ord som vrede, vanära, gråt och jämmer, smärta, sorg. Men det är just i dessa bedrövliga situationer vi kan upptäcka lovsången och jublet. Det bor en lyftkraft i lovsången! Vi får kontakt med den himmelska EL-kraften. Ett nytt skapelseunder sker.  Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus Men denna skatt har vi i lerkärl… (2 Kor 4:6-7).
Har ni tänkt på att vi alltid börjar högmässan med att göra änglarna glada! Jesus säger: det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig (Luk 15:7, 10). Synderna är som tyngder som bara drar mig neråt. Men där syndernas bekännelse finns, där finns syndernas förlåtelse LIV och SALIGHET. JUBILATE! Ja, detta vill vi hitta och få mer av. Därför går vi in i dagens texter med den bönen: ”Säg mig den vägen som drager till Livet…”

  1. Jesaja 54:7-10 (Fb) - LÖFTETS BÅGE.
Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag nu samla dig. När min vrede vällde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men nu vill jag med evig nåd förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag gav min ed att Noas flod inte mer skulle drabba jorden, så ger jag nu min ed att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare.

”Löftena kunna ej svika, nej, de stå evigt kvar” sjunger vi i Sv Ps 254:1. Jesaja påminner om fridsförbundet som Gud ingick med Noa och alla varelser… Förbundstecknet var LÖFTETS BÅGE – den sjufärgade regnbågen. Om detta kan vi läsa i 1 Moseboken kapitel 6-9. (Se särskilt 9:16).
Jesaja börjar med att citera några skakande ord som Herren säger: Jag övergav dig… min vrede vällde fram… I 1 Mos 6:6 läser vi att Gud ångrade att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Gud engagerar sig i mänsklig problematik. Gud lider med sin skapade värld. Det gör ont i Gud då han ser ondskan… Gud reagerar. Vreden är Guds kärleks reaktion då han ser hur vi förstör livet på jorden för varandra. Gud reagerar precis som människor idag reagerar och demonstrerar mot orättvisor, korruption och ondska.
I Noa-berättelsen ser vi Guds reaktion då han låter vattenmassorna dränka jorden. Alla vänder ryggen åt Gud. Alla? Nej inte alla. Inte Noa! Men Noa hade funnit nåd för Herrens ögon (1 Mos 6:8). Noa hade inte vänt ryggen åt Gud. Han vandrade i umgängelse med Gud. Han lyssnade till Gud. Och han lydde. Noa gjorde i alla stycken såsom Herren hade bjudit honom.
Och så ser vi hur Noa – mitt på torra land – bygger ett märkligt fartyg. Folk skrattar åt den gamle gubben – ”katastrofer drabbar andra, inte oss”. Noas ark räddar Noa och hans familj. Läs om det i 1 Mos 6-9. Jesaja påminner idag om det fridsförbund som Herren ingick med Noa. Liksom jag gav min ed att Noas flod inte mer skulle drabba jorden, så ger jag nu min ed att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Gud sluter förbund med Noa. Regnbågen är tecknet på förbundet. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla varelser …(1 Mos 9:16).
Kriser och krascher, stormar och oväder, olyckor och olydnor kommer. Men förbundslöftet står kvar. Far låter sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga (Matt 5:45). När allt detta händer vet vi att Far ser hur vi har det. Far säger: ”Jag ser… Jag skall tänka…” Far griper in.
I stor barmhärtighet vill jag nu samla dig. Löftets båge gäller också oss. När vi ser bågen förstår vi att Far vill få kontakt med oss. Ske sin vilja! (Kontaktadress Psaltaren 25:14-15).
Noa blev Herrens redskap. Han var en hedersman så länge han hade kontakten med Far. Men bibeln är stark och mycket realistisk i sin människoskildring.”Höjdarna” vacklar. När Noa gick ur arken planterade han på marken… ja, ni vet. Vi får se den fromme gudsmannen stupfull. Men Gud tog inte sin hand ifrån honom. Han fick leva 350 år till. Noa blev 950 år (1 Mos 9:28-29). Bellman kallar honom ”gubbe” – En titel som alla hedersmän får som fyllt 950.

  1. Hebreerbrevet 13:12-16 (Fb) - LOVETS OFFER
Jesus har lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.

   De som skulle korsfästas fördes ut ur staden, de stöttes ut ur den mänskliga gemenskapen, föraktade, hånade. Där fick de dö en långsam, fasansfylld död. När de dött slängdes deras kroppar i Hinnoms dal, (Gehenna), Jerusalems soptipp.
Nu kommer budskapet till oss: Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Det märkliga är att när vi bär hans VANÄRA blir vi burna av hans ÄRA. DIN ÄR ÄRAN! En befrielsekraft möter oss. Vi hittar ett nytt liv. Vi får leva ut ett nytt liv. Texten uttrycker det så: Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.
Jesaja har en liknande uppmaning: Dra ut från Babel, fly från kaldeerna! Förkunna det med fröjderop, ropa ut det, för ut det till jordens ände, säg: "Herren har återlöst sin tjänare Jakob! (Jesaja 48:20).
Träldom under människors krav, slit och rädslor förvandlas till LOVETS OFFER. JUBILATE!!!!

      Johannes 16:16-22 (Fb) - LIVETS GLÄDJE
Jesus säger: En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig."  Några av hans lärjungar sade då till varandra: "Vad menar han när han säger till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig? Och att han går till Fadern?" De frågade: "Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger." Jesus märkte att de ville fråga honom, och han sade till dem: "Ni frågar varandra om det jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.

Jesus håller här sitt avskedstal. Johannes har nedtecknat det i kapitel 14-16. När du läser detta upptäcker du vilken likhet du har med de stora apostlarna. De säger och vi säger: ”Vi förstår inte vad han säger”. En kort tid, en kort tid – sju gånger upprepar han de orden. 60 år senare skriver Johannes ned dessa ord. Han har burit dem med sig under alla år. För Johanns var orden laddade med liv och tröst.
  En kort tid! Så var det mellan Långfredag och Påskdag Jesus dog på Långfredag – uppstod tredje dagen – en kort tid. Tiden för lärjungarna bakom stängda dörrar var kort. Men de fick se den uppståndne Jesus - inte att undra på att de blev glada. Men världens glädje över Jesu död var kort. Varje människa föds hit till världen med stor smärta. Men smärtan var kort i jämförelse med de många lyckliga år barnet fick leva. Lärjungarnas svårigheter då förvandlas till glädje när de ser Jesus. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.
    Kan du höra detta budskap till dig. Den uppståndne vill dela sin segerglädje med dig.  Herren umgås förtroligt med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet. Det är mycket som kan hända i sådana möten – LIVETS GLÄDJE. JUBILATE!!!
   Vill du fördjupa dig och vill veta mer om LÖFTETS BÅGE, LOVETS OFFER, LIVETS GLÄDJE så kan vi stämma möte i Sångpostillan, årg 3, sid 226 eller på bibelskolan.com tryck här

I PÅSKTIDENS GLÄDJE
Bengt Pleijel 91


Skriva ut