tisdag 16 januari 2018Tredje söndagen efter Trettondedagen

JESUS SKAPAR TRO

är temat denna söndag. Det händer något med oss när Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången tid. Vad händer? Jo, ”han löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid”. Och mycket mera. Läs Sv Ps 39. Himlen öppnar sig och himmelriket blir nära. Jesus själv finns med i Bibelns ord. Genom ordet skapar han tro. När vi upptäcker det blir våra hjärtan brinnande (Luk 24:32).
Vill du säga något klokt till söndagens predikant, säg: ”Låt mig få höra om Jesus…
Vill du upptäcka himmelska laddningar i denna söndags texter - lyssna inåt…

Främlingar dras in i Faderns kärlek. 
 
Läs Första Kungaboken 8:41-43

Salomo sträckte händerna mot himlen och sade, (v 22):
Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn – ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din utsträckta arm – och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.
    Vi möter kung Salomo i templet. Han ber och när han ber lyfter han händerna mot himlen. Att lyfta händerna är i bibeln en vanlig böneställning. När man lyfter sina händer, tappar man sitt eget. Man ställer sig öppen och mottagande mot det Gud vill låta oss se, och som han vill att vi skall ge. Salomo gör så i sin bön inför Gud. Han hjälper oss att se och att ge.
    Salomo ser. Hans ögon öppnas. Han ser främlingen, en som inte tillhör Israels folk. Han ser hur han kommer och ber vänd mot Guds hus. Han ser och hör hur han ber och ropar. Han är inriktad mot Guds stora namn, Guds starka hand och Guds utsträckta arm. Detta ser Salomo.
    Salomo ger. Han förstår att det som han och hans folk har fått, får de inte behålla för sig själva. Gud utvalde Israel till sitt folk. De togs ut ur världen för en uppgift till världen. Detta folk skulle ledas och fostras att en gång ta emot den kommande frälsaren, Messias. När Gud sluter förbund med Abraham säger han: ”I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade” (1 Mos 12:3). När Messias kommer sänds han först till judarna (Matt 15:24). Genom judarna kom frälsningen till världen (Joh 4:22). Salomo uttrycker det så här: Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.
    Välsignelsen når oss i dopet. Där ser vi Jesus – Guds starka arm. Där ser vi Anden - Guds utsträckta arm. Dessa armar tar tag i oss i dopet, se Gal 3:26-29. Vi blir Guds barn. Där får vi växa, mogna och bära frukt till välsignelse för andra. Vi dras in i den stora kärleksrörelsen mot alla jordens folk så att många får lära känna ditt namn och frukta dig
    Vi ser att det som Salomo ber om, det sker då Jesus kommer - främlingar dras in i Faderns kärlek.
    Vi ger vidare det vi fått, då vi dras in Faderns kärleksrörelse mot världen. Främlingar blir "friends".

Guds dynamit spränger murar och enar främlingar
Läs Romarbrevet 1:16-17

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

Evangeliet – det glada budskapet – EN GUDS DYNAMIT!
    Har ni hört historien om en man som skulle passera gränsen till ett annat land? Han har i sin väska ett paket. Polisen stoppar honom och frågar: -Vad har du där? -Jag har dynamit, blev svaret. Polisen ryggar tillbaka, låter med stor försiktighet öppna paketet och finner att det är fullt av fickbiblar. -Men du sa att det var dynamit, sa polisen. -Ja, och jag menar det, sa mannen. Och så läser han denna vers från Romarbrevet 1:16 -Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Polisen blir intresserad och de får ett långt samtal med varandra om Guds dynamis, Guds kraft.

Evangeliet – det glada budskapet – SPRÄNGER!
    Evangeliet inte endast handlar om Guds kraft, det är Guds kraft, Guds dynamis. När evangelium förkunnas är det mycket som kommer i rörelse. Guds dynamit spränger. Det spränger murar och luftslott. Det vänder upp och ned på allting. Det säger till alla, både goda och dåliga, både rika och fattiga, både duktiga och slarviga: Ni är alla syndare och ni behöver alla en frälsare. Evangeliet om Jesus spränger sönder murar som skiljer oss människor åt. Rutiner blir ruiner och berömmelser blir bedrövelser.
    Nu kan vi hitta EVANGELIUM –det glada budskapet, Guds väldiga styrkas kraft som gör allting nytt!

Evangeliet – det glada budskapet - ENAR!
    Det händer något med var och en som tror och med oss tillsammans. Vi hittar varandra när murar sprängs. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus (Gal 3:27). Vi upptäcker varandra på nytt sätt när gallren kommer bort. Vi ser varandra som Guds små men mycket älskade barn. Vi får kränga av oss och slänga våra skrytkläder. Kungen ger oss nya kläder. Vi kläds som det anstår prinsar och prinsessor av himmelriket - i Kristi rättfärdighets kläder. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. Ja, den rättfärdige skall leva av tro ! NYTT LIV! Han växer och mognar i tro. Evangeliet – det glada budskapet - ENAR! En sång från Zululand lär oss det:

Låt oss vara starka, starka, vi som blivit hjälpta.
Vi är ju blott små barn. Låt oss ej gå vilse på stigen
Men gripna av längtan säga till alla just så: 
KONUNGEN ÄLSKAR OSS!


Frälsaren förundras och förfäras. 
Läs Matteus 8:5-13 i din Bibel

Frälsaren förundras! Läs v 5-10
    Jesus möter en romersk officer. Han är hedning. Men han är en vän av vårt folk och har själv byggt synagogan åt oss, berättar Lukas (7:5). Han har nöd för en av sina anställda. Han känner hans nöd som sin egen. Han berättar om det för Jesus. Jesus frågar om han vill att han skall komma och bota honom. Mannen svarar: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Så berättar han om sin egen erfarenhet som officer. Han är van att befalla och bli åtlydd. Hans ord räcker. Fungerar det för honom så borde det fungera för Jesus. Säg bara ett ord så blir pojken frisk. Över det svaret blir Jesus förundrad. Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.
    En stark tro! Måste det inte bli tal om varma känslor och upplevelser, religiösa erfarenheter och varma böner. Men officeren säger om sig själv bara detta: Herre, jag är inte värd…
    En stark tro! Vår text lär oss att en stark tro vänder sig till Jesus och väntar allt från Jesus. Vi får lyssna till hans ord och lyda dem. Alla mina ord är ande och liv, säger Jesus (Joh 6:63). Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, skriver Paulus. Det är inte min varma tro som gör mig stark. Ju tommare jag är på min egen styrka desto mer utrymme blir det för Guds kraft.
    När Jesu ord drabbar oss kanske något sker med oss så att Jesus säger: ”Sannerligen, inte hos någon i svensk kristenhet har jag funnit en så stark tro”. Vad har hänt? Jag upptäcker Hans enorma kärlek. Han, den rättfärdige, tar hand om mig, skräpiga människa. Jag har fått hoppets ankarfäste i honom som är min starkhet och min lovsång.

Frälsaren förfäras
    Jesus verkar skakad. Hans röst skälver? Vi hör hur han gråter fram det han nu måste säga: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder.
    Frälsaren förfäras. Och vi förfäras, undrar. Vad menar den milde, gode Mästaren?
    Några får inte vara med i den stora festmåltiden i himlen. Han talar om rikets barn – kanske döpta, konfirmerade, medlemmar i kyrka och församling – men de har tappat kontakten med sitt dops Gud. De har vänt ryggen åt Jesus. Går man från Ljuset hamnar man i mörkret utanför. Där i finns ingen värme, ingen kärlek, bara en stor ensamhet. Där gråter man, ty man hör inte Tröstarens ord. Man gnisslar tänder ty man tar inte emot bröd från Frälsarens bord.
    Frälsaren förfäras. Men han kan också förundras. Till den förkrossade som ser sin synd och sin nöd och vänder sig till honom och säger: Herre, jag är inte värd att du går in i mitt liv. Men säg bara ett ord, så blir din tjänare frisk.
    Jesus svarar: Kom, din tro har frälst dig. Han hör ett ord av liv och läkedom för hela hans kropp, (Ordspråksboken 4:22).
    Jesus skapar tro!

Låt oss tillsammans gå till den Jesus som just nu går här fram.

Bengt Pleijel 90+
som gärna träffar just dig i fördjupade upptäckter av dagens budskap på adress Sångpostillan årg 1, sid 94, på bibelskolan.com tryck här. Mer om Rom 1:16-17 finns i boken ”Att älska Sverige tillbaka till Gud”, sid 12. (GAudete förlag, tryck här).
tisdag 9 januari 2018

Inför andra söndagen efter Trettondedagen
LIVETS KÄLLA
är temat som sjunger för oss denna söndag och drar oss in i det nya friska livet.
Här en källa rinner, säll den henne finner.
Hon är djup och klar, gömd men uppenbar”, (Sv Ps 246).
Mose hjälper oss att hitta den, Paulus att ta emot den och på bröllopet i Kana får vi dricka den.
Guds källa har vatten tillfyllest, en gåva av strömmande liv.
Den äger vad alla behöver, det räcker för dig och för mig (Sv Ps 236:1).
Ja, faktiskt också för #metoo!!

Livets källa – Mose hjälper oss att hitta den. Läs andra Moseboken 33:18-23.
Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet.” Han svarade: ”Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet ’Herren’ inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva.” Sedan sade Herren: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.”
Nu får vi träffa Mose, den store folkledaren och laggivaren i Gamla Testamentet. Genom honom räcker Kärlekens Gud kärlekens bud till oss. Men Mose är också den store bedjaren. Ett tjugotal böner är nedskrivna i 2 Mos. De låter oss få se hur han utvecklas i sitt böneliv.
Det första mötet med Herren gör honom förskräckt. Han skyler sitt ansikte, han vågar inte se på Gud (2 Mos 3:1-6). I dagens text kommer hans sista bön. Nu vågar han säga: Låt mig få se din härlighet. Mose har hittat det förTROliga förhållandet till Herren (jfr Psalt 25:14). Herren talade till Mose ansikte mot ansikte som en människan talar med en annan (2 Mos 33:11).
Men dagens text får oss att reagera. Mose får inte det han ber om. Förut hade han sett Gud ansikte mot ansikte. Men nu - mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Varför? Vi undrar. I Psalt 27:8 står det: Mitt hjärta tänker på ditt ord: ”Sök mitt ansikte!” Ditt ansikte, Herre, söker jag. Ja, det viktiga för oss är att söka Herren själv, inte bara hans gåvor. I Bergspredikan säger Jesus: Saliga är de renhjärtade, för de skall se Gud (Matt 5:8).
Men varför dör vi om vi ser på Gud? Är det för att vi är ”smutshjärtade” som vi dör, då vi ser på Gud. Som att se med öppna ögon mot solen. Vill Gud att vi ska dö från vår ”gamla människa” så att Jesus i oss får ge oss nya ögon? (Se Ef 1:18, Kol 3:3). Grubbla över detta!
Det finns ett ord i texten som kan hjälpa oss: Herren säger: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.(Ett "by-heartord"!). Där (på Golgataklippan) låter han dig ana, förstå, ta emot och glädjas över sin godhet, nåd och förbarmande.
Herren håller sin hand över dig. När han efter en stund tar bort den då… Du förstår! Du ser Gud på ryggen därför att ”före går Herren med segerns baner” (Sv Ps 59:2). Du reser dig och går efter honom. Du sluter upp med vandringfolket. På den vägen klarnar det. Vi får nya ögon. De öppnas för Herrens möjligheter. Tillsammans med syskon i tron kan vi säga:... vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning... av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14,16). Och sedan ser vi på varandra. ”Dina ögon är fyllda av glädje. Vad har de sett?” De som ser upp till Herren strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam (Psalt 34:6).

Livets källa – Paulus hjälper oss att ta emot den. Läs Efesierbrevet 1:7-14.
I Jesus Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.
I Kristus har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.
LIVETS KÄLLA hittar vi i Jesus Kristus, meddelar Paulus. Han hjälper oss att se hur mycket friskhet, läkedom och glädje som porlar i den. ”Hör hur bäck och flod, sorlande mot hällen, sjunger: Gud är god”. (Sv Ps 179:1). Lägg märke till vad vi hittar i källan:
  1. Vi blir FRIKÖPTA – vi som går och slavar under dunkla makter och krafter hittar FRIHETEN! ”Frälst genom honom, lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli” (Sv Ps 45:2)
  2. Vi får FÖRLÅTELSE för våra synder. Det finns nytt liv, nya möjligheter, nystart för alla sårade och alla sårare i #metoo-rörelsen. Du hittar det om du vänder helt om. Där står han – FRÄLSAREN – som kan ta bort synderna. Om du ger dem till honom, får du något från honom - ”Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror” (Sv Ps 228). ”Här ett saligt byte sker: Du tar vår skuld, din frid du ger” (Sv Ps 73:2).
  3. Vi får RIK NÅD. Slavskepparen och sedermera Pastorn John Newton sjunger: ”oändlig nåd mig Herren gav… Guds nåd, jag skälvde inför den, men sedan gav den ro, och aldrig var den större än den dag jag kom till tro” (Sv Ps 231:1,2). Hans erfarenhet väntar på att få landa i oss!
  4. Vi blir ARVINGAR. Den störste av syndare, Paulus, (1 Tim 1:15) - skriver: Alla är ni Guds barn i Kristus Jesus. Om ni tillhör Kristus är ni också… arvtagare enligt löftet (Gal 3:26,29 nuBibeln).
  5. Vi får DEN HELIGE ANDE. Jesus ropar (för att du som gärna slår dövörat till skall få veta): ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden... (Joh 7:37 ff).
  6. Vi som får, får GE: Ära och pris. Riksdagsman Carl Boberg sjunger: ”då brister själen ut i lovsångsljud: Tack gode Gud, tack gode Gud!” (Sv Ps 11:6). Och Du förvånar dig själv att höra hur du själv stämmer in i den lovsången tillsammans med alla dem som hittat källan.

Livets källa – på bröllopet i Kana får vid dricka ur den. Läs Johannes 2:1-11 i din Bibel.
Lev dig in i denna händelse. Ty just Du är nu bjuden på bröllop. ”Kläd dig, själ, i högtidskläder… du är sökt och efterfrågad”. (Sv Ps 394:1). Adressen är Kana i Galileen, titta efter på kartan. Charterflyg och kamelritt är ordnad.
Många är med där. Du andas in doften av blommor, parfym och nystekt lamm. Du presenteras för dem som är där. Först för brudparet – vad söta de är! Men vi hör inga ord om dem från gästerna. Alla blir stumma av beundran för deras skönhet.
Jesus och hans lärjungar är där. De blandar sig med gästerna. Inte så många lägger märke till dem. Men där är en del som förargar sig över att Jesus är med. Han har just invigts till sin frälsargärning. Han borde sökt upp ”de brustnas camping”. Men det första han gör är att gå på fest…
Jesu mor Maria är med. Iakttag henne. Hon ser hur de andra har det och känner med dem. Hon upptäcker vad som brister. När människor ser vad som är fel hos andra, pratar de med andra om det. ”Har du hört?” ”Har du sett? Usch!” Men vad gör Maria? Lägg märke till vart hon går med nöden och vilket råd hon ger till tjänarna.
Lägg märke till hennes samtal med Jesus. ”Kvinna” kallar han henne. Han är inte nedlåtande mot Maria. På änglarnas språk, engelska, uttalar man kvinna ”queen” – drottning. Se så på kvinnan du möter. Och är du man, ser hon hur konungslig du är. Ni upphöjer varandra. Och får fram det finaste hos varandra
Lägg märke till den sociala katastrof som håller på att ske. De som vet, säger att en sådan kommer om vinet på bröllopet tar slut. Var det så förfärligt? De kunde väl nöja sig med Pommac. Eller det goda kommunalvattnet från Kana.
Men så detta: Jesus ordnar så att 600 liter vatten förvandlas till det bästa vin de smakat i Kana. Jesus tar hand om bristsituationen i Kana och förvandlar den.
Ja, fundera över detta en stund. Vad händer med oss om Jesus får ta hand om oss? Vad händer om andra makter, t.ex ”Anden i flaskan” får bestämma?

Fundera! Tänk! Kom sedan och hälsa på mig!
Adress Sångpostillan årg 1 sid 87, eller på bibelskolan.com, tryck här.
Vi får en skön stund tillsammans av syskons inbördes tröstande, då vi får tala med varandra om det vi fått och förstått. Och vi får dricka ur Livets källa. Och det som hände då det händer nu:
Jesus uppenbarade sin härlighet 
och hans lärjungar trodde på honom.

God helg önskar

Bengt Pleijel 90+tisdag 2 januari 2018

Inför Trettondehelgen
GOTT NYTT LIV
är på väg till oss! Visste ni inte det? ”Räddningstimman för världen slår” (Sv Ps 114:3). Himlens Gud ser vår nöd och hjälpa kan. Han ser hur vi fastnat i klibbet för #metoo och i andra dumheter. Han ser det och har satt igång kärlekens motrörelse. En tillflykt är han, urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27). Urtidens Gud är också nutidens Gud. Han har ordnat en tillflykt - på franska refug. Mitt i vår vardagsbullriga stress finns en refug. En tillflykt. Vi får en skapande paus. Vi hittar den i Kristus (se Rom 6:3, Gal 3:6ff, Bibel 2000). Där andas vi in GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS, som är dagens tema. Vår himmelske Fader har sträckt ned sin högra arm – Jesus - och drar upp oss ur fördärvets grop. Det här med Jesus är ”ock för mig” - Jesus#metoo. Det var Nyårsdagens budskap. Vi började då gnola på en sång: ”Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann”.
Efter Trettondedag kommer söndag efter Trettonde. Temat är JESU DOP. Man ser: Guds Ande kommer ned över Jesus. Man hör: Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje (Matt 3:17).
Sången fortsätter. Och kärleksrörelsen fortsätter. Guds vänstra arm – den helige Ande - kommer i rörelse. Jesu dop har laddningar mot vårt dop. Faderns båda armar nedsträckta mot oss.
GOTT NYTT LIV väntar på oss

TRETTONDEDAG JUL
får vi först träffa profeten JESAJA. Läs Jesaja 60:1-6 i din egen bibel eller psalmbok. Det Jesaja anade
kan vi få. Om vi tittar uppåt… Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja berättar om vad som händer med jorden, som är höljd i mörker. Och med folken - vi alla - som famlar i töcken och obegripligheter. Gud tänder sitt ljus. Människor som vandrar mot detta ljus strålar av lycka. De blir berörda i sitt allra innersta - deras hjärtan bävar och bultar. Också kameler och dromedarer verkar bli påverkade. Människor släpper taget om guldet, sina rikedomar. Skatteplanering tappar sin tjuskraft. Hans Majestät JAG får kliva ned från tronen. Alla sjunger till Herrens ära. Och vi hittar varandra!
Ha förväntningar på att Herrens härlighet går upp också över dig!
GOTT NYTT LIV önskar Jesaja!

Sedan får vi besök av PAULUS. Läs Kolosserbrevet 1:11-14. Paulus har erfarenhet av Guds härlighets kraft. Han berättar för oss att den kan ge styrka och kraft i våra liv, ja också i mitt liv - Jesus#metoo. Jesus räddar oss från mörkrets välde. Det är där vi flummar och famlar och ramlar. Men genom dopet och tron kommer vi in i in Guds älskade Sons rike. Där befrias vi från bojor som binder och låsningar som plågar. Vi möter Jesus. Han förlåter, helar, läker och upprättar. Just nu vänder han sig särskilt till dem som gömmer sig i uttrycket ”metoo”.
Där finns DE SÅRADE. Vem tar hand om dem som blivit förförda, utnyttjade, förtrampade? Ska de hela livet gå och påminnas om sina sår, sin bitterhet, sitt hat? Det illa vi gör fortsätter ju sedan i barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Om vi inte tar emot Guds härlighets kraft, får ju ”sårarna” fortsatt makt över oss! De spökar i drömmar och dyker upp i minnen och sätter sig i magen…
Vem tar hand om SÅRARNA, de som stövlat in i de andras liv, och kanske skäms, slokar och ångrar sig. Om inget händer med dem blir de förhårdade med kalla stenhjärtan och fortsätter att stövla in i andras liv. Vem ”upp-rätar” slokar? Hur förmedlar vi Guds härlighets kraft till dem? Börja be…
Vem tar hand om oss – vi präktiga som står på avstånd och bara uschar? Vi behöver också möta Guds härlighets kraft. Där hittar vi glädjen i att vara uthålliga, tålmodiga, trofasta. Gud vill göra i våra liv det som Paulus uttrycker med orden: Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.
Paulus önskar oss ett GOTT NYTT LIV!

Nu kommer MATTEUS - Läs Matteus 2:1-12. Han presenterar oss för några kloka karlar. Kanske de kan göra oss lite visare. Då kan det som hände dem hända oss: De fylldes av stor glädje.
De var skolade astronomer från Babel. De har sett något spännande på stjärnhimlen. De tolkar det de sett: Nu kommer snart världens sluttid. En konung ska uppstå i judarnas land. Han skall härska och påverka hela världen. Därför beger de sig dit och frågar: ”Var finns judarnas nyfödde kung?”
Dessa vise män var lika dumma som vi ofta är. De går till kungens palats och knackar på. Vi går till kändisvärlden. Till det som lyser och glimmar. Till palatsen. Till galafesterna. Men där möter vi tomheten.
Deras fråga utlöser chockvågor i Jerusalem. Kungen blir rädd. Den store kungen blir rädd för ett litet barn. Och när kungen blir rädd blir hela Jerusalem det med honom. Man hade erfarenheter av vad en sjukligt misstänksam kung kunde ställa till.
Herodes blixtinkallar en läronämnd. Överstepräster, skriftlärde och förtroendevalda kommer. De bläddrar och googlar i dokument och heliga skrifter. Läronämnden kommer fram till att kungen skall födas i Betlehem. Herodes skickar astronomerna dit. Han ber dem undersöka vad som hänt och förbereda hans ankomst.
De beger sig i väg. Stjärnan, som de har sett gå upp, gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor. De faller ner, hyllar, ber. De öppnar sina kistor och räcker fram gåvor: guld, rökelse och myrra.
Vetenskapliga studier i astronomi skall inte föraktas. Nyfikna studier i astrologi leder vilse. Vårt liv styrs inte av känslolösa eldklot i himlarymderna. Inte av ett kallt DET – ÖDET. Utan av ett varmt DU – av en älskande Fader som gärna leder oss. De vise männen hittar rätt då bibelordet får leda dem. ”Ditt ord skall vara år från år den stjärna i vars ljus vi går. Låt din helga lära oss leda rätt i all vår tid… (Sv Ps 131:4).
De vise männen går inte tillbaka till Herodes. De tar en annan väg hem till sitt land. När vi varit hos Jesus får vi ta en annan väg hem. Vi glider inte in i gamla hjulspår och dåliga vanor. En annan väg – tillsamman med Vägens folk går vi med honom som är Vägen.
Visa män och kvinnor går idag tilI Sångpostillan årg 1 sid 73 (tryck här). Där dröjer de i stillhet, de förundras, fördjupas, tillber, fylls av stor glädje.
Dessa vise sänder en hälsning till oss : ”Från oss alla till er alla ETT GOTT NYTT LIV!”


Efter Trettondedag Jul kommer omedelbart SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN.
Temat är JESU DOP. Alla texterna sjunger: Jag har låtit min Ande komma.
Nu ser vi hur Faderns båda händer kommer i rörelse mot oss. En tillflykt är han, urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27). Jesus är Guds högra arm. Den helige Ande är Guds vänstra. De sträcks mot dig. Han lyfter upp dig just nu. Du hör hans hjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!
Först kommer Jesaja - läs Jesaja i 42:1-7
Han berättar att Andens ankomst förbereds. Fadern sänder sin son, sin tjänare till oss. Han utrustas med Anden. Lägg först märke till de sju ”han”, som berättar om vad Jesus, tjänaren då skall göra. Sedan kommer Herren själv, han som skapat himmel och jord, och berättar om vad han har gjort för oss, och vad han tänker göra genom sin son, Jesus. Låt de orden landa i ditt eget liv. Låt dem landa i ditt förhållande till människor omkring dig. Du och de hittar då ETT GOTT NYTT LIV!

Sedan kommer Matteus - läs Matteus 3:13-17
Han berättar om vad som hände vid floden Jordan. Hela Treenigheten har stämt möte där. Man hör Faderns röst, man ser Sonen som stiger ned i vattnet, man ser hur Anden sänker sig ned över Jesus i en duvas skepnad. Jesu dop är en mycket viktig händelse. Den hjälper oss förstå vem Jesus är. De första trettio åren levde Guds son som människa bland människor. Han blir i allt lik sina bröder (Hebr 2:17). Inga under. Inga kraftfyllda predikningar. Det är tyst om honom. Efter dopet kommer mängder av märkliga händelser – Sjuka blir helade, ledsna blir tröstade, människor reser sig upp, får nytt liv, ny glädje.
Innebörden i Jesu dop är att han nu invigs till sin frälsargärning. Han utrustas med helig Ande. Himmelska krafter är med där Jesus går fram. Läs mer om detta i Sångpostillan årg 1, sid 80 (tryck här). Där får du veta mycket mer om ETT GOTT NYTT LIV!

Sedan kommer Paulus - läs Apostlagärningarna 18:24-19:6. Han ställer en fråga till oss: Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro? Det svar han fick då var: Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten.
Vilket svar får du om du ställer den frågan vid kyrkkaffet på söndag? ”Tystnad råder”. Alla ser besvärade ut. Anden – vad är det?
Efter en stund bryts tystnaden av Tant Sofia, den gamla visa damen med de glittrande ögonen. Hon säger: ”Varför inte bilda en studiecirkel om den helige Ande. Jag har hittat rikt material på www.bibelskolan.com. Vi träffas på Bengts Återvändsgränd, adresslista 3. Där står en massa om Anden (tryck här). Där har vi material som räcker fram till Pingst”. Kanske vi ska fråga pastor Jansson om han vill vara med. Han talar ju aldrig om Anden…

ETT GOTT NYTT LIV önskas er alla av

Bengt Pleijel 90+Skriva ut