måndag 12 mars 2018


Inför Marie Bebådelsedag
GUDS MÄKTIGA VERK
bebådas, förkunnas, förutsägs på Marie Bebådelsedag – nio månader före Jul. Vi får resa till Nasaret och uppleva det som Maria fick uppleva där. Vi får träffa Jesaja, som flera hundra år tidigare berättar om ”jungfrun som skall bli havande och föda sonen Immanuel”- Gud med oss. Vi får också lyssna till Paulus som hjälper oss att se vad detta betyder för oss som lever flera hundra år senare.

GUDS MÄKTIGA VERKbebådad av JESAJA – läs Jesaja 7:10-14 (Fb).
 Herren sade till Ahas: "Be om ett tecken från Herren din Gud. Be om det nerifrån djupet eller uppifrån höjden." Men Ahas svarade: "Jag vill inte be om något, jag vill inte fresta Herren."         Då sade Jesaja: "Lyssna nu, ni av Davids hus. Räcker det inte att ni tröttar ut människor? Ska ni trötta ut min Gud också? Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel (= Gud med oss).
Ahas var kung i Juda ca 700 år f Kr. Gud försöker komma till tals med honom. Han presenterar sig som Herren din Gud. Gud vill leva i förtroligt förhållande till honom. Men Ahas vill inte lyssna och lyda. Mäktiga män gör inte det. Är sig själva nog. Fastnar i ”ego-snurrret”! Folk blir trötta på honom, säger Jesaja. Men tänker Gud ge upp? Nej, han blir inte trött och utmattas inte (Jesaja 40:28). Han har en spännande lösning att ge. Han sänder sitt budskap. Ge akt på tecknet: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel (= Gud med oss).
Om Ahas inte reagerar, kan vi göra det. Matteus förmedlar budskapet till oss. Första kapitlet hos Matteus slutar med budskapet om Immanuel – GUD MED OSS! (1:23). Han möter oss i Marias barn. Sista kapitlet slutar med de orden: Jag är med er alla dagar intill tidens slut.
Mellan första och sista kapitlet hos Matteus dras vi in i denna kärleksrörelse från himlen. Vi kallas, vi tränas, fostras som lärjungar. Och vi lär känna Jesus, vem han är, vad han gjort och vad han vill med oss. Vi kommer med i Guds stora GE-RÖRELSE. Vi får gå med, gå ut, ge ut i den i den värld Han älskar.
Guds mäktiga verk sker också med oss, därför att Gud vill om vi vill. I dagens evangelium sätter Gud igång dig i DEN STORA GE-RÖRELSEN. Följ med till Nasaret och träffa Maria.

GUDS MÄKTIGA VERK – i Maria. Läs Lukas 1:26-38 (Fb) i din bibel.
BE-grunda! Förundras! Gärna med mig i boken Sångpostillan, årg 1, sid 474 bibelskolan.com. tryck här

Gabriel på himmelskt uppdrag
Ängeln Gabriel en ny uppgift. Sex månader tidigare fick han tala om för prästen Sakarias att hans hustru Elisabet skulle vänta barn. Nu sänds Gabriel till Maria – också hon skall få föda en son. Elisabet var överårig – en gammal prästfru från landet. Maria var underårig – en tonårsflicka från staden Nasaret, för ingenting är omöjligt för Gud. Varken gumfödelse eller jungfrufödelse!
Tillsammans med ängeln Gabriel letar vi oss fram till ett litet hus i Nasaret. Vi går in. Det är halvmörkt. Vi ser en ung flicka som dammar och städar. Hon tänker inte så mycket på dammtussarna. Hon har bara vackra tankar i huvudet – hon tänker på Josef. De är trolovade med varandra. Trolovningen är mer än förlovning. Genom trolovningen räknas de som man och hustru. De hör ihop. Men bor inte ihop. Det äktenskapliga samlivet börjar först med vigseln. Men om ett år skall det bli bröllop…
När ängeln kommer in i huset fylls det av ett starkt ljussken. Maria blir förskräckt. Ljusskenet bländar, hon sätter händerna för ögonen och ropar till. Då hör hon en röst som talar till henne: Gläd dig, som fått nåd! Herren är med dig (Fb). Guds nåd, hans gränslösa och obeskrivliga godhet och kärlek når fram till henne. Inte att undra över att hon undrade vad denna hälsning kunde betyda!

Marias son - den Högstes son!
Maria får nu höra märkliga ord! Hennes son skall bli stor och kallas den högstes Son. Hans namn ska bli JESUS – ”Herren frälsar”. En himmelsk räddningsaktion sätts igång. Gud vill frälsa oss genom detta barn, från Mörkrets välde in ihans välde som aldrig skall ta slut.

   Marias reaktion.   
   Vi hör hur Maria ropar: Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Maria får svar. Ingenting är omöjligt för Gud. Ty Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Då sker vad Gud vill på jorden såsom i himlen. Detta är Guds plan och vilja att förena himmel och jord, gudomligt och mänskligt. Så älskade han dig och mig att han ville göra det möjligt för oss att leva himmelrikt redan här.
Lägg märke till att den Högstes kraft vilar. Inget stress. Men något stort sker. De blir så när den Helige Ande är å färde.Det svaret får också vi när vi fastnar i vårt ”suckeri”: Hur ska det gå till? Hur ska jag klara av? Hur ska jag orka? Hur ska jag kunna göra ”det här med Jesus” levande för någon enda människa? Svaret får du. Icke genom din duktighet och fromhet, utan: Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig.

Amen! Amen – ja, ja ske alltså!
Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.
Maria är världens mest omskrivna kvinna. Man har gett henne många benämningar – ”gudaföderskan”, ”den saliga jungfrun”, ”Herrens moder”, ”himladrottning” … Själv kallar hon sig HERRENS TJÄNARINNA. En Herrens tjänare ser upp mot sin Herre, hämtar order, inspiration, kraft från honom och får människor omkring sig att känna sig älskade, sedda, viktiga.
Marias JA förändrar världshistorien. Mycket kommer att förändras om du säger ditt JA!
Vårt JA föder fram glädjen och lovsången i våra liv. Vi får säga med Maria: Låt det ske med mig som du har sagt. Amen! Amen – ja, ja ske alltså!
Vad Gud har sagt finns nedskrivet i Bibeln. Lyssna inåt. Gör som Maria: Hon bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta (Luk 2:19). Ta kontakt med den helige Ande. Anden förmedlar både kraft, vila, inspiration, lovsång …Sjung med Maria: Min själ prisar Herrens storhet och min ande jublar över Gud, min frälsare, han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna (Luk 1:46-47).

GUDS MÄKTIGA VERK förkunnat av Paulus i Romarbrevet 8:1-4 (Fb). Läs i din bibel.
Paulus hjälper oss att hitta in i kraftfältet där Gud är med oss: I KRISTUS JESUS!
Vi är döpta in i Kristus Jesus. Där möter vi vårt dops Gud – Fadern, som sträcker ut sina två händer – Sonen och den helige Ande - mot oss. När vi säger vårt JA är de i full aktivitet för att leda oss – kanske inte på lätta men på rätta vägar. Och på spännande…
Vi är döpta in i Kristus Jesus. Där gäller helt andra lagar än någon annanstans. Där finns ingen fördömelse – ingen fällande dom. Vilket budskap! Vilket evangelium för alla dem som går där och känner sig dömda och fördömda och förkastar sig själva, därför att de misslyckats med så mycket. Man ser sig i Lagens spegel men blir inte renare för det. Man lyfter sig i kragen men kommer inte högre upp för det. Man dömer ut sig själv och dömer ut andra. Suck!
MEN - ingen fördömelse! Ingen fällande dom! För vem? För dem som är i Kristus. Säg JA till ditt dop. Stanna kvar där – inga turistresor till främmande gudars land! Där - utanför kraftfältet gäller syndens och dödens lag. Den lagen är som en tyngdlag. Den gör det tungt för mig. Drar mig nedåt. Fångar mig. Men I KRISTUS gäller livets Andes lag. Den lagen har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Där finns Livets Ande. Han har med sig en lyftkraft till oss. Ty Livets Ande förmedlar till oss krafterna från Golgata. Där händer det något som förändrar allting helt för oss. Gud gjorde något där…
Det som var omöjligt för lagen – DET GJORDE GUD! Vilket fantastiskt budskap! Här är det inte längre fråga om min aktivitet. Mina ansträngningar. Mina försök att leva efter bud och krav och måste och borde. Vad gjorde Gud? Gud sände sin egen Son. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16).
Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden, Rom 8:4.
Se lagen som ett stort kärl. Kärlet måste fyllas med KÄRLEK. ”Men med min fromma möda jag aldrig fylla kan Guds lag” (Sv Ps 230:2 enligt gamla psalmboken). Det jag inte kunde DET GJORDE GUD. Fullheten finns hos Jesus. Vi såg hans härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning… av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14,16). Guds mäktiga verk landar i oss!

Marie Bebådelsedag ersätter i år femte söndagen i Fastan, som har temat FÖRSONAREN. Evangelietexten är från Johannes 11:46-57. Se sångpostillan årg 1, sid 168. Bibelskolan.com tryck här. De två sista veckorna i Fastan kallas Passionstiden.

Vilken rik tid vi har framför oss!
Bengt Pleijel 91+

tisdag 6 mars 2018


MIDFASTOSÖNDAGEN – ROSENSÖNDAGEN - SÖNDAGEN LAETARE
LIVETS BRÖD
Nu har vi hamnat mitt i Fastan. En ny ton! En ny doft! De första söndagarna handlade om frestelser, kamp, ondska. Nu glädje, lovsång, fröjd i Herren. Denna söndag har många namn. Dess latinska namn är Laetare. Förr började man mässan denna söndag med orden Laetare Jerusalem – gläd dig Jerusalem. Vi har kommit till ”Glädjesöndagen”, eller ”Rosensöndagen” som man också kallar denna söndag. En doft av salighet slår emot oss. Eller av nybakat bröd. Söndagens tema är Livets bröd. Dagens texter pekar fram mot nattvarden, som också kallas Eucharistin – tacksägelsens måltid. Vår käre himmelske Fader öppnar där sitt hjärta för oss. Vi hör pulslagen: ”För dig! För dig!” Himmelen landar.

Andra Kungaboken 4:42-44 – undrens tid är ej förbi!
En man kom från Baal Shalisha till gudsmannen med tjugo kornbröd, bakade på det första av den nya skörden, och med färska ax av sin gröda. ”Ge det åt männen att äta”, sade Elisha, men hans tjänare invände: ”Skulle jag sätta fram det här åt hundra man?” – ”Ge det åt männen”, upprepade Elisha, ”ty så säger Herren: De skall äta och få över.” Då satte han fram det, och de åt och fick över, som Herren hade sagt.

Vi får idag träffa Elisha. Han levde på 800-talet f.Kr. Det är inte så ofta vi får träffa så gamla människor. Och så spännande! Men i ”Himmelskt Söndagsgodis” blir ju allt omöjligt möjligt! Elisha är en av profeterna i Gamla Testamentet och en av de mest fascinerande människorna där. Han kallas till profeten Elias efterträdare genom att denne lägger sin mantel på honom (1 Kung 19:19-21). När Elia sedermera lämnar den här världen (genom en himmelsfärd) tar Elisha upp hans fallna mantel och för därmed vidare sin läromästares profettradition (2 Kung 2). Elisha får då också ”en dubbel arvslott av Elias ande” (2 Kung 2:9). Otroliga under sker genom Elisha. Bl.a var det Elisha som uppfann ”mun mot mun-metoden” (2 Kung 4:32). I dagens avsnitt sker ett märkligt brödunder. Tjugo kornbröd räcker åt hundra man och bli över. Dagens evangelium berättar om ett ännu större brödunder. Fem kornbröd räcker till fem tusen män.
Det var då. Men nu? Kontakta Psaltaren 25:14-15. Där finns svaret.”Oculi mei” – mina ögon ser…
Kristus lever. Där han går blommar evighetens vår,
Jublande förnimmer vi: Undrens tid är ej förbi 
(Sv Ps 40:6).

Andra Korinthierbrevet 9:8-10 drar oss in i den stora GE-RÖRELSEN.
Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: ”Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet”. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.

Nu hamnar vi mitt i ett kollekttal. Paulus har startat en insamling för de fattiga i Jerusalem. I versen före vår text skriver Paulus: Gud älskar en glad givare. Gud själv är en glad givare. Han förmår ge er allt gott i överflöd. Gud sätter igång den stora GE-RÖRELSEN. Fadern ger oss sin Son. Sonen ger sitt liv för oss. I Mässan tar vi emot Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Utanför kyrkdörren väntar människor som behöver mycken kärlek… Gå ut! Ge ut! Det ni har fått som gåva skall ni ge som gåva (Matt 10:8). Ja, Gud älskar en glad givare. Och han blir så glad när han ser hur hans barn vill likna honom.
Men vad händer om vi inte vill vara med på det? Om kärleken inte får flöda vidare blir vi som döda Havet. Bara tillflöde, Inget utflöde. Inget liv. Eller blir vi som frysskåp. Levande vatten blir isklumpar i hårda, kalla hjärtan. Vid strömavbrott, kontakta Psaltaren 25:14-15.
Fadern vill dra oss in i sitt kraftfält. Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter din vind blåsa och vattnet strömmar (Psalt 147:18). Då händer något med oss. Vad då? Lägg märke till citatet i dagens text - ” han strör ur…”. Ordet ”han” syftar inte på Gud. Det är citat från Psaltaren 112:9, och syftar där på dem som ”vördar Herren och har stor glädje i hans bud(112:1). Det syftar på dem som låter sig dras in i den stora GE-RÖRELSEN. Han gläder sig när han ser hur hans barn liknar honom. Men lite tröga är vi väl? Vi behöver be om hjälp att hitta detta rika liv.
Oss alla hjälp, att vi förmår, 
vad vi av dig för intet får 
med fröjd för intet giva.

Johannes 6:1-15 – vi möter JAG ÄR - livets bröd!
Vandra långsamt och eftertänksamt genom denna text. Berätta vad du hör och ser. Gå sedan till Sångpostillan årg 1, sid 160, på bibelskolan.com tryck här. Så delar vi vad vi fått.

Besök i Galileen – 6:1-2
Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. 

 I ordet ”mycket folk” finns också du med. Berätta vad du minns…
   
Jesus ser in i framtiden… och i samtiden - 6:3-5a
Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom
   Jesus ser från Galileens berg mot påskhögtidens berg – Golgata. Han ser mycket folk som kommer. Berätta vad du tror Jesus ser och tänker på om det han ser?
  
 Jesus ser vår nöd – 6:5b-7
Han säger till Filippos: ”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?” Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: ”Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.”
   Jesus ser deras nöd och vår – dagligt bröd. Hur skall vi kunna få det att räcka?
   Jesus prövar Filippos och oss: ”Kommer ni inte ihåg det goda jag redan gjort i era liv”?
Förgät ej vad gott han har gjort (Psalt 103:3, Bibel 1917). Glöm inte allt gott han gör (Psalt 103:3 Fb).
   Det goda han gjort det fortsätter han att göra. Räkna med Jesus. (Kontaktadress Psaltaren 25:14-15)

Jesus tar hand om våra små resurser 6:8-10.
En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: ”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?” Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på den platsen. De slog sig ner – det var omkring fem tusen män
   
   Andreas föreslår: fem kornbröd och två fiskar! Men vad förslår det? Dumt förslag!? Men egentligen: Vad klokt! Han säger det till Jesus och räknar med Jesus. Jesus hör och gör. Förslaget förslår när folket får slå sig ned i gröngräset. 5000 män – familjerna räknas. Hur många?
  
 Jesus tar brödet, tackar Gud och ger 6:11-13
Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: ”Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.” De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.
   
   Jesus ber bordsbönen. Han välsignar inte brödet. Han tar tag i brödet, håller upp det och tackar Gud. Han välsignar Gud, upphöjer och prisa honom och delar ut åt dem som ligger där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. Det räcker och blir över. Tolv korgar!
   
   Budskap till oss: Det är himmelska krafter med där Jesus är med. Se hur hela vår vardag med dess kamp och slit finns i detta bröd. Jesus tar emot det, ber över det, låter himmelens hela salighet landa i detta bröd. För dig! För dig!
Efter måltiden – 6:14-15
Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: ”Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.” Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.

   Jesus drar sig undan, står det. Han gör så när vi vill ha ”vår Jesus” sådan vi vill ha honom. Han är PROFETEN, säger de och tänker att han är en som delar våra värderingar och förkunnar jämlikhet och allas lika värde. Han KUNG, säger de och tänker att han ska starta en upprorsarmé mot Rom. Men Jesus längtar inte efter Herodes krona. Han tänker på törnekronan. Drar han sig undan, när man vill förfoga över honom. Vad händer då? Utan Jesus - ingen välsignelse, ingen tröst, ingen himmelsk närvaro. Jesus är borta.
   Men så kommer stormen. Det blåser hårt och sjön börjar gå hög (Joh 6:16-21). En gestalt kommer emot oss, gående på sjön. Vi blir förskräckta. Men ”där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig”. Vi hör hans röst: Det ÄR JAG. Var inte rädda!

En rik Laetare-helg med många friska nyupptäckter önskar
Bengt Pleijel 91+
Skriva ut